Bankerne femdobler milliardoverskud - og har tjent mere på gebyrer

De danske banker har luget ud i de dårlige betalere og er godt i gang med at polstre sig til dårligere tider.

Danske Bank præsenterede for nylig et halvårsregnskab med et plus på 13 milliarder kroner efter skat og er en af årsagerne til, at bankernes samlede overskud er femdoblet over fem år. (Foto: Brian Bergmann © Scanpix)

Finanskrisen kradser ikke længere så dybe fuger i de danske banker. Faktisk går det rigtig godt.

Fra 2012 til 2016 er bankernes samlede overskud steget fra otte milliarder kroner før skat til 39 milliarder kroner før skat. Det viser tal fra Finanstilsynet.

Det er en voldsom stigning, understreger DR's økonomikorrespondent Casper Schrøder og spoler tiden tilbage til krisen i 1990'erne, der også ramte bankerne hårdt.

- Dengang så man ikke et ligeså hurtigt comeback, som vi har set nu. Det er en ret fænomenal stigning i bankernes overskud.

Færre dårlige betalere

Konklusionen er, at både små og store banker klarer sig godt. Det skyldes ifølge FinansDanmark, der er interesseorganisation for banker og realkreditinstitutter i Danmark, at bankerne er blevet bedre til at skrabe penge ind fra alle kunder, hvoraf færre har problemer med at betale tilbage.

Bankerne har haft et vedvarende og hårdt fokus på at optimere driften, fortæller Niels Arne Dam, der er cheføkonom i FinansDanmark:

- Dansk økonomi har gennemgået en genopretning siden de hårde år under finanskrisen, og det betyder jo, at rigtig mange brancher oplever stigende indtægter og faldende tab, siger han til P1 Morgen.

Højere gebyrer

Men det ser ikke umiddelbart ud til, at de stigende indtægter kommer bankkunderne til gode. Størstedelen af de øgede overskud skyldes lavere tab på lån, som man ikke kan få ind igen. Men også indtægterne på gebyrer er steget. Over de seneste fem år er gebyr- og provisionssatserne steget fra 25,6 milliarder kroner til knap 31 milliarder kroner.

- Man har i hvert fald ikke brugt overskuddene på at sætte priserne ned for at kapre kunder, konstaterer Casper Schrøder.

Prisniveauet på gebyrer er steget med 50 pct. siden 2010 - mens de gennemsnitlige priser i samfundet blot er steget 10 pct. i samme periode. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det skyldes - ifølge FinansDanmark - blandt andet, at bankerne er presset på det, der normalt fungerer som en stor indtægtsmotor.

- Renterne er rigtig lave, hvilket rigtig mange danskere har oplevet. Når man skal låne nogle penge, så kan man gøre det til renter, som stort set aldrig har været lavere. Derfor er indtjeningsgrundlaget trykket, og så er det naturligt, at man kigger på, hvor man så kan tjene penge, siger Niels Arne Dam.

Han mener, at det nuværende overskud er en tilbagevenden til det niveau, som bankerne lå på inden finanskrisen og pointerer, at bankerne er styrket frem mod en eventuel ny krise, så staten måske slipper for at holde hånden under den finansielle sektor med bankpakker.

Også Casper Schrøder mener, det er godt for bankkunderne, at bankerne ikke kører på randen af fallit, men:

- Der vil selvfølgelig altid være en diskussion af, hvor mange penge banker skal tjene, men banker er nu engang virksomheder, der er sat i verden for at tjene penge.