Bankerne om Finanstilsynets nye muskler: Vigtigt med et mere aggressivt tilsyn

Selv om dagens politiske aftale går hårdt til den finansielle sektor, så er Finans Danmark 'overordnet positive'.

Direktøren for Finans Danmark, Ulrik Nødgaard, er 'overordnet positivt' stemt over for politisk aftale om finansiel kriminalitet. (Foto: Maria Albrechtsen Mortensen © Scanpix)

Et politisk flertal sender flere penge og beføjelser til Finanstilsynet.

Dermed får tilsynet muskler til at stramme grebet om en branche, der har været leveringsdygtig i en lang række skandaler de senere år.

I alt 16 initiativer skal "styrke indsatsen mod finansiel kriminalitet."

Blandt andet får Finanstilsynet nu lov til at udstikke bøder i milliardklassen til banker, der ikke opfører sig ordentligt.

Forældelsesfristen for overtrædelser af hvidvaskloven øges til 10 år. Kravene til Finanstilsynets bestyrelsesmedlemmer skærpes.

Og så får tilsynet for fremtiden mulighed for at indsætte en person i en bankbestyrelse, hvis der er mistanker mod banken.

- Det er et punkt i den her pakke, der ikke er groet i vores have. Helt grundlæggende synes vi, at det er ledelserne, som skal stå på mål for virksomhederne, og så må myndighederne være omkring virksomhederne. Med det her initiativ får vi rodet tingene lidt sammen, siger Ulrik Nødgaard, der er direktør for bankernes brancheorganisation Finans Danmark.

'Skrapt værktøj'

Konkret kan Finanstilsynet nu udpege en person til i en periode at følge en virksomhed og overvære bestyrelsesmøderne, hvis den finansielle virksomhed allerede har fået et påbud, eller Finanstilsynet "finder grundlag for, at der er væsentligt behov for nærmere at følge en virksomhed med henblik på at afdække mulige risici for finansiel kriminalitet".

Dermed lander den politiske aftale i et kompromis, hvor blandt andre Socialdemokratiet ikke har fået opfyldt ønsket om at indføre permanente offentlige repræsentanter i pengeinstitutternes bestyrelser.

Omvendt giver aftalen Finanstilsynet mulighed for at sparke døren ind til bankernes bestyrelseslokaler.

- Det er ikke klart, hvilken rolle den pågældende kommer til at spille, når den sagkyndige blander sig i bestyrelsen. Og det rejser en lang række spørgsmål. Men i forhold til andre modeller, hvor vi har hørt om statslige repræsentanter i bankbestyrelserne, så virker det her mere afgrænset og afbalanceret, siger Ulrik Nødgaard.

På et pressemøde præsenterede foligsgruppen, der består af regeringspartierne, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF, i dag aftalen. I samme forbindelse kaldte erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) det for et "skrapt værktøj," at Finanstilsynet nu kan blande sig i bestyrelsesarbejdet:

- Der er ikke tale om, at der bliver offentlige medlemmer af bestyrelserne. Men det giver Finanstilsynet mulighed for at sidde ude i bankerne og overvære, hvis der er en konkret mistanke mod bankerne og pengeinstitutterne. Det er et skrapt værktøj, som også er kendt fra andre udenlandske finanstilsyn.

Overordnet positiv

Selv om dagens politiske aftale går hårdt til den finansielle sektor, finder Ulrik Nødgaard kun et par enkelte hår i suppen.

- Helt overordnet er vi positive. Der har været nogle sager, og der er vi er nødt til som land at sende et klart signal til omverdenen; at vi tager hvidvask og finansiel kriminalitet meget seriøst. Jeg synes, det er fint, at Finanstilsynet får flere ressourcer og beføjelser. Det er et vigtigt signal, at vi kommer ud med et mere aggressivt finanstilsyn, siger Ulrik Nødgaard.

Formand for Finanstilsynet David Lando siger i en pressemeddelelse, at tilsynet nu vil indrette sin kontrol, så det bliver langt sværere for kriminelle at vaske penge hvide gennem bankernes systemer.

- Finanstilsynet prioriterer opgaven med at styrke indsatsen mod hvidvask meget højt. Det er ødelæggende for tilliden til det finansielle system, hvis finansielle virksomheder medvirker til hvidvask eller terrorfinansiering eller bliver misbrugt hertil, siger David Lando, som også nævner cyberkriminalitet anvendelse af data og nye teknologier som fokuspunkter for Finanstilsynet.

De 16 initiativer

 1. 1

  Finanstilsynet får en bred adgang til at udstede administrative bødeforelæg.

 2. 2

  Finansielle virksomheders oplysningspligt over for Finanstilsynet udvides, så de får pligt til at rette forkerte afgivne oplysninger

 3. 3

  Finanstilsynet får adgang til at udpege en sagkyndig person, der efter mandat fra Finanstilsynet i en kortere periode kan følge den daglige drift i institutterne, hvor der behov for at følge en virksomhed, hvor der er risici for finansiel kriminalitet.

 4. 4

  Styrkelse af whistleblowerordningerne gennem forbud mod tavshedsklausuler.

 5. 5

  Finanstilsynet får mulighed for at udstede påbud om, at en virksomhed ikke må tage nye kunder, hvis der er konstateret alvorlige overtrædelser af centrale hvidvaskregler i virksomheden.

 6. 6

  Finanstilsynet understøtter den finansielle sektor med at opbygge fælles infrastruktur, der kan styrke virksomhedernes processer for kundekendskab.

 7. 7

  Skærpelse af strafansvar for afgivelse af urigtige oplysninger til Finanstilsynet mv.

 8. 8

  For grove overtrædelser af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed øges forældelsesfristen til 10 år.

 9. 9

  Skærpelse af sanktioner over for revisorer, der overtræder hvidvaskloven, så de kan fratages deres autorisation ved overtrædelser af hvidvaskloven

 10. 10

  En arbejdsgruppe skal klarlægge, hvordan det i højere grad kan sikres, at ledelsen i en finansiel virksomhed kan holdes erstatnings- og strafferetligt ansvarlig for overtrædelse af den finansielle lovgivning.

 11. 11

  Finanstilsynets organisation ændres med henblik på et stærkere fokus på forebyggelse og bekæmpelse af finansiel kriminalitet og med henblik på for at sikre, at Finanstilsynet skal tage mere datadrevne tilsynsmetoder i brug.

 12. 12

  Finanstilsynet og Justitsministeriets område tilføres flere ressourcer til styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet, og der gennemføres en runde af hvidvaskinspektioner i de største banker

 13. 13

  Finanstilsynets bestyrelse skal opfylde krav til egnethed og hæderlighed svarende til fit & proper-kravene, som gælder for finansielle virksomheder. Derudover stilles der krav om, at formanden og næstformanden for Finanstilsynets bestyrelse ikke har haft ansættelse i en finansiel virksomhed eller har været medlem af bestyrelsen for en større finansiel virksomhed i de seneste 5 år.

 14. 14

  Der indføres en vidensklausul for Finanstilsynets direktion og nøglemedarbejdere. Disse medarbejdere skal holde en pause inden jobskifte, hvis de ønsker ansættelse i den finansielle sektor.

 15. 15

  Samarbejdet og koordineringen mellem myndigheder og virksomheder i hvidvaskforum styrkes.

 16. 16

  Styrkelse af sagkundskab under domstolsbehandling. Initiativerne forventes at få fuld effekt i løbet af et par år.