Bankerne stillede op til prygl: Her er deres svar

Bankerne svarede for sig i Landstingssalen om skattely og Panamapapers.

På høringen deltog offentligheden, skatteudvalget, eksperter og så tre repræsentanter for tre store danske banker: Fra venstre: Torben Laustsen, Nordea, Flemming S. Pristed, Danske Bank, Jens Lauritzen. (Foto: Nikolai Linares © Scanpix)

I dag stillede Nordea, Danske Bank og Jyske Bank beredvilligt op og svarede på Folketingets Skatteudvalgs spørgsmål om skattely i Landstingssalen.

Ingen af bankerne har længere et samarbejde med Mossack Fonseca. Ingen af bankerne hjælper med at unddrage skat. Men der er stadig gode grunde til at oprette selskaber i skattelylande, fortalte de på dagens høring. Se, hvad de sagde her:

Nordea, direktør Torben Laustsen:

- Hvad vi har set i den seneste tid, er en alvorlig sag. Jeg vil på ingen måde underkende dette. Vores foreløbige undersøgelse viser imidlertid, at vi i dag i Nordea International Private Banking i Luxembourg alene har et par håndfulde kunder, der er skattepligtige i Norden med offshore-selskaber.

- Kan man i denne sag klandre os for noget, er det, at vi ikke var mere proaktive og tog mere ansvar endnu tidligere.

- De rapporteringer, vi alle kender fra Danmark, hvor bankerne indberetter til Skat om renteindtægter, renteudgifter, pensionsindbetalinger, afkast, formue og ejerforhold og alle de oplysninger, som kommer på selvangivelserne. Det krav var der ikke til udenlandske kunder og banker. I dag er vi kede af, at vi ikke påtog os den opgave noget tidligere.

- Det var ganske enkelt ikke et krav til bankerne, at vi skulle sikre os, at kundernes penge var deklareret skattemyndighederne.

- Vi vil ikke acceptere at vores bank bliver brugt som platform for skatteunddragelser. Selv om vi reagerede i 2009, ville jeg ønske, at vi reagerede hurtigere.

Danske Bank, chefjurist Flemming S. Pristed:

- Vi har procedurer og retningslinjer, som gør, at vi sikrer, at kunder ikke gemmer penge væk for skattemyndigheden. Vi har derfor ikke et samarbejde med Mossack Fonseca. Og vi har heller ikke haft det, og vi har heller ikke samarbejde med lignende virksomheder. Vi opretter ikke selskaber, og vi administrerer ikke offshore-selskaber i Danske Bank.

- Når vores navn alligevel dukker frem i pressen, så er det fordi, vi har overtaget kunder fra andre banker, som har haft Mossack Fonseca-selskaber med i rygsækken, når de kommer ind til os. Der er tale om syv tilfælde, hvoraf de fire er lukkede.

- Vi har en forpligtelse til og vil også rigtigt gerne forstå vores kunder, når de kommer ind af døren. Kunderne skal skrive under på, at de penge, de kommer med, kommer fra lovlige formål.

- Et eksempel er et virksomhedsopkøb med internationale investorer i ti forskellige lande. De er underlagt ti forskellige skatteregler, og det er klart, at man bliver nødt til at placere ejerskabet et sted, hvor man ikke får en dobbeltbeskatning, så man får beskattet værditilvæksten i det land, hvor ejeren er. Vi skal være opmærksomme på, at vi ikke kvæler reelle kommercielle formål, men samtidig være opmærksomme på, at hvis det ikke er reelle kommercielle formål, så vil vi ikke være med.

Jyske Bank, direktør Private Banking, Jens Lauritzen:

- De kunder, vi henvender os til og har henvendt os ti,l er internationale velhavende personer, som ikke har skattepligt i Danmark. Vi har dog nogle kunder, som bor her i landet.

- Vi har to enheder, hvor vores kunder har deres værdipapirer: København og Gibraltar. Vi har i alt cirka 9.000 kunder fra over 100 lande hvoraf over halvdelen er bogført i København og cirka 400 danskere hvoraf 60 er skattepligtige i Danmark.

- Vi har også 1100 selskaber, der dog nogle kunder, som har flere selskaber, så antallet af kunder, der har selskaber er færre end de 1100 heraf er 18 danskere, som har selskaber, som er skattepligtige i Danmark.

- Jyske Bank har ikke og har aldrig haft et samarbejde med Mossack Fonseca. Vi har tidligere deltaget i konferencer herunder i Panama på et tidspunkt, hvor vi var meget interesserede i at få amerikanske kunder ind i vores bank. Vi havde et samarbejde med forskellige investeringsforeninger. Men vi har aldrig haft samarbejde med Mossack Fonseca og aldrig henvist til dem.

- Vi har dog i forbindelse med overtagelsen af Sparekassen Lolland fået seks kunder med, som vi har overtaget fra Sparekassen Lolland. Det er selskaber administreret af Mossack Fonseca. De selskaber blev lukket ned i 2014.

- Vi har dog 11 selskaber i Panama. De selskaber er selvfølgelig lovlige. Vi medvirker ikke og har aldrig medvirket til skatteunddragelse. Vi rådgiver ikke i skat men henviser til en skatterådgiver. Vi siger dog til vores kunder, at der kan være en skattepåvirkning.