Bankkunder kan sikre sig mod bankkrak

Efter 1. oktober i år dækker statens bankgaranti ikke indestående i banker på mere end 745.000 kroner. Bankkunder kan sikre sig mod krak ved at købe stats- eller realkreditobligationer.

Bankkunder med mere end 745.000 kroner i banken skal være opmærksom på, at den ubegrænsede statsgaranti bortfalder den 1. oktober i år. (© Nationalbanken)

Kunder i den kriseramte Amagerbank og andre udsatte pengeinstitutter bør være opmærksom på, at der gælder nye regler for dækning af indestående på konti efter den 1. oktober.

Efter denne dato dækker statens garanti ikke indestående på mere end 100.000 euro - svarende til cirka 745.000 kroner.

Men selv om man har mere end 745.000 kroner stående i banken, så behøver man ikke at skifte bank for at sikre sine penge - man skal bare investere dem i værdipapirer, råder cheføkonom Carsten Holdum fra Forbrugerrådet.

- De kunder, der ikke har tillid til, at banken vil klare sig og har mere end, hvad der svarer til 100.000 euro stående på en konto, kan med fordel investere det overskydende beløb i kortfristede stats- eller realkreditobligationer. En sådan investering lægges i et depot, og det kan man tage med sig, hvis det går galt, siger Carsten Holdum.

Depoter og pensioner omfattet af garanti

Det var bankpakke 1, der med en statsgaranti sikrede alt indestående i landets banker mod konkurs. Men den ordning bliver erstattet af nye regler fra den 1. oktober, og så er grænsen pludselig reduceret til de cirka 745.000 kroner.

- Det er nok de færreste almindelige privatkunder, der har så store beløb stående. Langt de fleste kunder vil få dækket deres indestående, hvis banken skulle gå ned, siger Carsten Holdum.

Ud over indestående på 745.000 kroner dækkes pensionsopsparinger og midlertidige deponerede beløb til eksempelvis hushandler. Dækningen gælder per personnummer, og ægtefæller med fælles konto får således dobbelt dækning.

Facebook
Twitter