BankTrelleborg-sagen: Banken havde ikke styr på egne tal

De finansielle problemer, som førte til Sydbanks overtagelse af BankTrelleborg har flere forklaringer. Det skriver BankTrelleborg i en redegørelse. En af dem er, at banken lavede en forkert opgørelse over hvor mange penge den egentlig havde.

De finansielle problemer som i weekend 19/20. januar førte til Sydbanks overtagelse af Bank Trelleborg har flere forklaringer. Det skriver Bank Trelleborg i en redegørelse. En af dem er, at banken lavede en forkert opgørelse over hvor mange penge den egentlig havde. (© Bank Trelleborg)

De finansielle problemer som i weekend 19. og 20. januar førte til Sydbanks overtagelse af BankTrelleborg har flere forklaringer. Det skriver BankTrelleborg i en redegørelse.

Den væsentligste problemstilling var fremskaffelse af likviditet.

Grundet forkerte opgørelser havde ledelsen i efteråret 2007 den fejlagtige opfattelse, at banken have en betydelig overskudslikviditet, og først i november blev banken klar over, at man manglede likviditet.

Der manglede penge

Det lykkedes dog ikke at tilvejebringe tilstrækkeligt kapital til at opbygge likviditetsreserven, da pengemarkedet på det tidspunkt var mindre likvidt grundet kredtikrisens rasen.

Bank Trelleborg manglede penge - mange penge. Situationen før Sydbanks overtagelse var så grel, at banken var under opsyn.

Finanstilsynet havde Bank Trelleborg under opsyn i flere uger, før banken blev overtaget af Sydbank. Bank Trelleborg manglede penge - likviditeten var helt ude af proportioner med, hvad bankens ledelse troede, man havde til rådighed.

Redegørelse om forløb

Det skriver Bank Trelleborg i en redegørelse om, hvad der førte til, at Sydbank i sidste uge måtte ind og redde banken.

"I november måned blev ledelsen opmærksom på den fejlagtige beregning og konstaterede, at banken på det tidspunkt reelt havde en mindre likviditetsreserve end krævet efter bestyrelsens instruks", skriver banken i redegørelsen til Københavns Fondsbørs.

Finanstilsynet ind i sagen

Finanstilsynet var på rutinemæssige besøg i Bank Trelleborg to gange i november i samlet otte dage og igen tre gange i begyndelsen af december sidste år. Allerede ved det første besøg den 19. november blev Finanstilsynet gjort opmærksom på, at der var et likviditetsproblem. Og banken blev pålagt at rapportere til tilsynet hver uge.

"I løbet af efteråret har det været nødvendigt at skaffe den fornødne likviditet fra dag til dag for at være over lovens minimumgrænse for likviditetsreserver", skriver banken.

I ugen op til Sydbanks overtagelse forsøgte ledelsen i Bank Trelleborg at redde banken - men på et møde med Finanstilsynet den 18. januar fik ledelsen en frist til mandag morgen den 21. januar til at finde en løsning - som blev Sydbank.

Fakta og forløbet (kilde: BankTrelleborgs egen redegørelse)

  • Ved udgangen af december blev solvensprocenten opgjort til 8,7 pct., men efter Finanstilsynets undersøgelse var det tilsynets umiddelbare opfattelse af bankens risikoprofil krævede en solvens på 12-13 pct. Senere nedsatte tilsynet efter en gennemgang solvenskravet til 11 pct., men i weekenden 19-20 vat det bankens bestyrelses opfattelse, at solvenskravet skulle være 12-13 pct., og tilsynet var enig og fastsatte solvenskravet til 12 pct. Banken kunne kun opnå 10,8 pct. og derfor var banken nødlidende.

  • Bankens resultat måtte justeres. I løbet af ugen op til weekenden blev det klart, at der var behov for en nedjustering af forventningerne til 2007. Specielt et enkelt kundeengagement skulle der redegøres for. Der blev behov for en markant nedjustering af resultatforventningerne til 10-20 mio. kr. fra tidligere 55-65 mio. kr.

  • Dertil forklarer banken, at blandt andet etablering af et fondsmæglerselskab under vanskelige vilkår og et ledelsesmæssigt vakuum, da bankledelsen fratrådte 17. august også bidrog til de problemer, der førte til Sydbanks overtagelse.

  • At det blev Sydbank skyldes en vurderingen fra Bank Trelleborgs ledelse. Blandt andet fokuserede ledelsen på, at Sydbank var inde i bankens forhold og havde en tilstrækkelig finansiel styrke. Sydbank tilførte 1,8 mia. kr. mandag 21. januar efter bankens nedjustering., oplyses det dog.

  • Sydbank tilbød en pris på seks gange det estimerede resultat for 2008 på 40 mio. kr., skriver banken. Banken havde to budgetter: et med et overskud på 40 mio. kr. og et med et overskud på 60 mio. kr.

  • Med hensyn til minoritetsaktionærerne er det bestyrelsens opfattelse, at de er tilgodeset gennem muligheden for få testet indløsningskursen, og at bankens revisorer har godkendt kursen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk