Barsk virkelighed i styrelse bag nye ejendomsvurderinger: Chefer har søvn- og hukommelsesproblemer

Tilsynsrapport viser hårdt arbejdsmiljø i styrelse under Skatteministeriet.

En arbejdsuge på mere end 50 timer med opgaver, der er umulige at løse inden for almindelig kontortid, og som derfor betyder, at der skal arbejdes i weekenden og sent om aftenen.

Deadlines, der er umulige at nå, og arbejdsgange, hvor det ikke er til at gennemskue, hvem der endeligt skal godkende arbejdet.

Tip os:

  • Har du noget, du vil dele med os? Alle tip behandles seriøst og fortroligt.

  • Skriv til vurdering@dr.dk. Brug ikke din arbejdsmail, arbejdstelefon eller arbejdscomputer.

  • Du kan også oprette en anonym mailadresse på Protonmail og skrive krypteret til vurdering@proton.me

Det er den barske virkelighed for mange af de cirka 80 kontorchefer i den statslige styrelse, som står bag flere milliarddyre it-projekter til den danske skatteforvaltning. En virkelighed, der kan få alvorlige konsekvenser for deres helbred.

Det viser en rapport fra Arbejdstilsynet efter et tilsynsbesøg hos Udviklings- og Forenklingsstyrelse fra 31. august sidste år, som specifikt har haft fokus på kontorchefernes arbejdsmiljø.

- Vi vurderer derfor samlet, at kontorchefernes arbejde udsætter dem for en sundhedsmæssig risiko, skriver tilsynet i rapporten, som DR Nyheder har fået aktindsigt i.

- Utilstrækkelig forebyggelse af problemer med stor arbejdsmængde og tidspres forøger ansattes risiko for at få stress og stressrelaterede sygdomme som fx angst, depression og hjertekarsygdomme, lyder konklusionen fra Arbejdstilsynet, der har givet Udviklings- og Forenklingsstyrelsen et påbud om at få rettet op på problemerne.

I styrelsen løber man ikke fra, at der er problemer med medarbejdertrivslen hos kontorcheferne.

- Vi tager påbuddet fra Arbejdstilsynet meget alvorligt, og vi arbejder målrettet med at styrke trivsel og reducere stress, siger fagdirektør Anne Kirstine Bechsgaard Damsager i en skriftlig kommentar.

DR Nyheder har bedt om et opfølgende interview, men det har styrelsen ikke ønsket at medvirke i.

I det skriftlige svar lyder det videre fra styrelsen, at deres egne målinger viser, at der på tværs af organisationen er ganske høj trivsel, højt engagement og motiverede medarbejdere og ledere. Der er dog et stort men.

- Samtidig viser vores målinger, at niveauet for stress er for højt, særligt i forhold til gruppen af personaleledere, siger fagdirektøren.

Står bag udskældte ejendomsvurderinger

Styrelsen er en af i alt syv styrelser under Skatteministeriet, og konkret har den til opgave at vedligeholde skattevæsnets it-systemer, men også at udvikle nye it-løsninger til adskillige milliarder kroner.

Blandt andet er det i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, at man har ansvaret for it-systemet, der skal kunne mere retvisende ejendomsvurderinger til i alt 1,7 millioner boligejere.

Men projektet kaldet ICE (Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger) har været præget af så mange problemer, at ejendomsvurderingerne har været forsinket et utal af gange.

Det betyder, at vi her 10 år efter, at man skrottede det gamle vurderingssystem, mangler at sende flere end 1,5 millioner ejendomsvurderinger ud, og prisen er derfor skredet flere milliarder kroner.

ICE er ikke det eneste it-system, der har givet hovedbrud i styrelsen. Den har nemlig også haft hovedansvaret for skattemyndighedernes nye inddrivelsessystem, PSRM, som udover at ende med at være forsinket i flere år, stadig ikke kører helt på skinner.

Nu sætter Arbejdstilsynets rapport så fokus på arbejdsmiljøet blandt de medarbejdere, der kæmper med at få it-systemerne op og køre.

Selv om ledelsen i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har arbejdet på at nedbringe kontorchefernes arbejdsmængde, og at der er iværksat en række andre tiltag, så er det stadig ikke godt nok.

Arbejdspresset har nemlig stadig helbredsmæssige konsekvenser for kontorcheferne, lyder konklusionen.

- Det er almindeligt blandt kontorcheferne at have søvn- og hukommelsesproblemer samt at have andre stresssymptomer i perioder.

DR Nyheder har spurgt Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, hvad de konkret har gjort for at komme problemerne til livs.

- Vi har blandt andet udskudt deadlines i flere programmer og projekter, og indført souschefer, der skal aflaste lederne både fagligt og ledelsesmæssigt. Derudover har vi indført daglig mødefri tid for ledere og en mødepolitik, så arbejdsdagen hænger bedre sammen, siger fagdirektør Anne Kirstine Bechsgaard Damsager.

Medarbejderflugt på ejendomsvurderingsområdet

Arbejdstilsynets dystre konklusioner er ikke første gang, at arbejdsmiljøet i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen bliver sat under lup.

Børsen og Berlingske kunne i foråret 2022 fortælle, at der havde været en enorm udskiftning hos de medarbejdere, der arbejder med de nye ejendomsvurderinger.

Alene i 2021 havde 60 ud af 153 medarbejdere forladt deres stilling.

Det var kun en my bedre end i årene fra 2018 til 2020, hvor 38 procent af medarbejderstaben gennemsnitligt havde pakket deres ting og sagt tak for denne gang. I alt havde 180 medarbejdere forladt deres stilling, mens 230 var kommet til i perioden.

Og problemerne ser ud til at fortsætte i 2022, viser en rapport fra et styregruppemøde om ICE dateret 29. september, som DR Nyheder har fået aktindsigt i.

I mødet, hvor topfolk fra både Vurderingsstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen deltog, lyder det blandt andet:

- Det viser sig svært at rekruttere nye interne medarbejdere og fastholde eksisterende. Endvidere kan der være udfordringer med spidsbelastning hos nøglepersoner samt forskellige teams over en længere periode.

I et anden møderapport dateret 5. september sidste år fra Porteføljestyregruppen på Ejendomsområdet omhandler konkret trivlsen på ICE-projektet.

- ICE ligger marginalt lavere end UFST’s (Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, red) samlede gennemsnit for medarbejdertilfredshed, lyder det.

På sit tilsynsbesøg så Arbejdstilsynet udelukkende på arbejdsmiljøet blandt styrelsens kontorchefer, så tilsynet har derfor ikke set på, hvordan de øvrige ansatte har det i styrelsen - ej heller kan man sige noget specifikt og trivlsen blandt medarbejderne på ICE-projektet ud fra Arbejdstilsynets besøg.

I tilsynsrapporten vurderes det dog, at arbejdsmiljøet blandt kontorcheferne formentlig også har betydning for de øvrige medarbejdere.

- Den utilstrækkelige forebyggelse af kontorchefernes store arbejdsmængde og tidspres har medført arbejdsmæssige konsekvenser, idet kontorcheferne ikke har tilstrækkelig tid til personaleledelse, og de har været nødt til at nedprioritere de ansattes kompetenceudvikling, hvilket formodes at have ført til en øget personalegennemstrømning i kontorerne, skriver tilsynet.

I det skriftlige svar fra styrelsen lyder det, at medarbejder-fastholdelse også er et klart fokuspunkt.

- I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen gør vi vores bedste for at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere, og det gælder også for ICE-programmet (ejendomsvurderingerne red.), og de initiativer, vi har taget i forhold til skabe bedre rammer for vores medarbejdere og ledere samt reducere stress, er et led i dette arbejde, siger fagdirektør Anne Kirstine Bechsgaard Damsager.

DR Nyheder har spurgt styrelsen om, hvad trivselsproblemerne har af betydning for kvaliteten af den samlede opgaveløsning. Det har styrelsen dog ikke svaret på.