Bech-Bruun: Rådgivning til tysk bank helt efter bogen

Advokatfirmaet Bech-Bruun slår nu fast, at rådgivning til tysk bank var ’korrekt, ordentlig og redelig’

Skatteminister Karsten Lauritzen(V) har bedt Advokatnævnet om at undersøge, om Bech-Bruun har tilsidesat god advokatskik ved at rådgive den tyske bank North Channel Bank, som er en central aktør i sagen om svindel med udbytteskat. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Advokatfirmaet Bech-Bruun står helt på mål for indholdet af den rådgivning, som firmaet i 2014 og 2015 ydede for tyske North Channel Bank, der ifølge Skattestyrelsen og bagmandspolitiet har spillet en nøglerolle i den formodede svindel, der har kostet Danmark 12,7 milliarder kroner.

- Vi er blevet klogere siden sidste uge, hvor vi har brugt tid på at dykke ned i omstændighederne omkring de forskellige udkast og navnlig den mailkorrespondance, der knytter sig til notatet, siger Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, managing partner i Bech-Bruun.

- Vi mener sådan set, at notatet er fuldstændig korrekt, ordentligt og redeligt og udarbejdet fornuftigt, fortsætter han.

Baseret på den ’samfundsnorm, som gør sig gældende i dag,’ ville Bech-Bruun dog ikke have påtaget sig den rådgivning, som advokathuset gjorde i 2014, og som blev bekræftet i 2015:

- Vi har jo netop heller ikke udviklet modellen, men der er, når man ser på det i dag, tale om noget, der vel bedst kan kaldes lovligt, men måske for aggressiv skatteplanlægning. Hvis det ligefrem måtte vise sig, at den tyske advokatvirksomheds klient, banken, har været involveret i svindel, gør dette sig så meget desto mere gældende også i henhold til den samfundsnorm, der var fremherskende i 2014. Det er hævet over enhver tvivl, siger han.

Notat om pensionskasser

Notatet beskriver en serie transaktioner, hvor en amerikansk pensionskasse køber danske børsnoterede aktier af en sælger kort før den dag, hvor der udloddes udbytte. Sælger besidder endnu ikke de pågældende aktier, men indgår en aftale om at få dem udlånt fra en tredjepart på et senere tidspunkt.

Køber – den amerikanske pensionskasse – indgår samtidig en lignende aftale om at låne de købte aktier videre til en tredjepart, hvorefter den danske udbytteskat på aktierne tilbagesøges hos Skattestyrelsen af køber, den amerikanske pensionskasse, der forudsatte, at den rent faktisk ejer aktierne har krav på dette i henhold til den særlige skatteaftale mellem USA og Danmark.

Såvel køber som sælger har konto i North Channel Bank, og det er ved hjælp af dokumentation udstedt af banken, at køber går til Skattestyrelsen og anmoder om refusion af den danske udbytteskat.

Det, Bech-Bruun vurderer på, er særligt, om den tyske bank – der indgår som såkaldt depotbank – risikerer at blive gjort erstatningspligtig for de eventuelle tab, som den danske statskasse lider som følge af transaktionerne. Her konkluderer Bech-Bruun, at det gør den ikke.

Fængselsstraf eller bøder

Firmaet forholder sig også til, om personer fra North Channel Bank risikerer dansk fængselsstraf eller bøder på grund af medvirken i transaktionen. Også her konkluderer Bech-Bruun, at den risiko sandsynligvis ikke findes.

Ifølge dokumenter fra både Skattestyrelsens engelske advokater og bagmandspolitiet, som DR Nyheder er i besiddelse af, udgør den ovennævnte aktiehandelsmodel hjørnestenen i milliardsvindel mod Danmark.

Men ifølge Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg udgør modellen – i den form den er blevet præsenteret for Bech-Bruun, og som advokatfirmaet har forholdt sig til – en legal model for aktiehandel efter dansk ret:

- Jeg tror det er vigtigt at forstå, at den rådgivning, der har var leveret, knytter sig til en model, som vi har vurderet er legitim, siger han.

Tager afstand fra bedrageri

Selv om Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg afviser, at Bech-Bruun kan lastes for den pågældende rådgivning, er han ’enormt ked af’, hvis det viser sig, at ’den her bank har svindlet og foretaget sig alt muligt’.

- Havde vi haft den viden i 2014, havde vi selvfølgelig ikke påtaget os sagen. Mit bedste bud er, at der er sket alt muligt andet end det, der er beskrevet i den model: svindel, bedrageri, dokumentfalsk, som sikkert har givet anledning til, at der blevet snydt og bedraget i Danmark. Det har vi ikke på nogen måde bidraget til, og det tager vi stærkt afstand fra. Og det har ikke noget med den rådgivning at gøre, vi har leveret, siger Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg.

Han mener, at problemerne med udbytteskat er opstået i Danmark, ’fordi man ikke længere havde kontrol på det område’.

- Det har åbnet op for svindel, men det er en tilfældig omstændighed i min optik, at svindlen knytter sig til refusion af udbytteskat. Hvis man havde valgt f.eks. ikke længere at kontrollere moms, vil jeg gætte på, at det var der, vi havde set svindelsagerne, siger Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg.

Canadiske pensionskasser

Sagen om Bech-Bruuns involvering i udbyttesagen førte i sidste uge til, at to centrale, erfarne skatteadvokater forlod firmaet.

Ifølge Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg har de to advokaters afgang fra Bech-Bruun intet at gøre med deres involvering i rådgivningen af North Channel Bank. Det skyldes udelukkende, at de to havde været med til at godkende, at Bech-Bruun havde taget to canadiske pensionskasser, der muligvis er involveret i milliardsagen, ind som klienter.

Det var skatteminister Karsten Lauritzen (V), der torsdag i sidste uge rettede søgelyset mod Bech-Bruuns rådgivning af den tyske bank. Ministeren bad i går Advokatnævnet undersøge, om Bech-Bruun har været inhabil, fordi advokathuset efterfølgende bød på og vandt en opgave for staten med at undersøge Skats håndtering af udbytteskat.

FacebookTwitter