Berørt talsmand i andelsforening: Venner, vi går snart konkurs

Andelsboligforeningen Engskoven er dybt berørt efter dagens højesteretsdom om bankrådgivning

Lund Poulsen fra andelsboligforeningen Engskoven havde ikke meget tilovers for det danske retssamfund efter en dom fra Højesteret i dag.

Dybe suk og nedslåede blikke bredte sig i andelsboligforeningen Engskoven nord for Aarhus i dag.

Her fik de 22 andelsbolighavere nemlig besked på, at de havde tabt en sag i Højesteret, som de havde anlagt mod Jyske Bank for at få annulleret en kompliceret swap-aftale.

- Venner, vi er konkurs i løbet af en måned, og otte års kamp er forgæves, sagde talsmand for foreningen Lund Poulsen til de øvrige andelsboligejere, der var samlet for at få overleveret dommen over telefonen omkring middagstid.

Højesteret afviste med dagens dom, at Jyske Bank handlede urimeligt og ansvarspådragende, da banken tilbage i 2006 rådgav andelsboligforeningen til at skrive under på en swap-aftale.

Jeg har aldrig drømt om, at det danske samfund skulle opføre sig så svinsk

talsmand Lund Poulsen

Berørt talsmand: Svinsk opførsel

Swap-aftalen skulle sikre foreningen mod stigende renter i forbindelse med, at den nystiftede forening optog to realkreditlån med variabel rente på hver 15 millioner kroner.

Renten steg dog ikke som forventet.

I stedet faldt renten, og dermed gik aftalen hen og blev en dårlig forretning for andelsboligforeningen, som oplevede større gæld og samtidig skulle betale et millionbeløb for at komme ud af aftalen.

Det fik andelsboligforeningen til at klage til Pengeinstitutankenævnet i 2010, der fandt frem til, at rådgivningen fra Jyske Bank havde været mangelfuld, og at aftalen burde annulleres.

Jyske Bank rettede sig dog ikke efter Pengeinstitutankenævnet, og siden har sagen været prøvet ved både byretten, landsretten og nu Højesteret, der ikke fandt grundlag for at erklære swap-aftalen ugyldig, ophæve aftalen eller kræve, at Jyske Bank skulle betale erstatning til andelsboligforeningen.

- Jeg har aldrig drømt om, at det danske samfund skulle opføre sig så svinsk. Desværre kan jeg ikke kun sige bankerne. Jeg kan desværre sige retsvæsnet med Højesteret i spidsen, sagde den berørte talsmand Lund Poulsen efter dommen.

Personligt regner han med, at han nu taber de 500.000 kroner, som han købt sin andelsbolig for.

Lund Poulsen, talsmand for andelsboligforeningen Engskoven gennem flere år.

- Det ser sort ud for vores forening

Efter dommen stod formanden for foreningen, Jason Madsen, også tilbage med en følelse af afmagt.

- Det ser lidt sort ud lige nu for vores forening. Vi går fra at bo i vores egen bolig til at bo i en lejebolig, sagde Jason Madsen.

Han erkendte, at foreningens medlemmer selv bærer et ansvar for at have skrevet under på deres lån og aftaler, men han ærgrede sig over, at foreningen stolede på Jyske Bank.

- Vi har stolet på den bankrådgivning, vi har fået fra Jyske Bank, og de har solgt os et produkt, man ikke sælger længere, men selvfølgelig er det ens eget ansvar. Vi har stolet på nogle mennesker på de forkerte tidspunkter, sagde Jason Madsen.

Jason Madsen, formand for andelsboligforeningen Engskoven.

Uvist hvad der skal ske

Jyske Banks juridiske direktør, Peter Stig Hansen, udtalte kort efter dommen, at banken ikke ønsker at kommentere den konkrete sag, men at banken nu vil gå i dialog om andelsforeningen Engskoven og indgå forhandlinger.

Hvad det indebærer, vides ikke.

Engskovens advokat, Thomas Schioldan Sørensen, vil i dag eller i morgen mødes med bestyrelsen i andelsboligforeningen og finde ud af, hvad der nu skal ske.

- Vi er naturligvis skuffede, for vi havde et andet synspunkt, end det Højesteret har. Men på den anden side er dommen også meget konkret begrundet, og det er grundlæggende en bevismæssig vurdering, Højesteret har foretaget, og det går altså ikke foreningens vej, siger Thomas Schioldan Sørensen.

Advokaten kan endnu ikke sige noget om, hvorvidt dagens dom får betydning for andre andelsboligforeninger, landmænd og ejendomsselskaber, som også har indgået swap-aftaler.