Betalingsbureauer meldt til politiet af frygt for terrorstøtte og hvidvask

To københavnske pengeoverførselsvirksomheder har så store huller i sikkerheden, at Finanstilsynet nu har meldt dem til politiet af frygt for, at kriminelle har benyttet deres betalingssystemer til at hvidvaske penge eller støtte terror. Siden 2012 har Bagmandspolitiet modtaget 17 lignende anmeldelser.

Det halter med kontrollen hos små pengeoverførselsfirmaer. Bagmandspolitiet frygter, at det kan åbne en dør for kriminalitet. (Foto: Knud Erik Christensen © Colourbox)

Det halter gevaldigt med at overholde loven om hvidvaskning af penge hos flere af de mindre betalingsbureauer og vekselkontorer herhjemme.

I sommerens løb har Finanstilsynet meldt to mindre københavnske pengeoverførselsvirksomheder til politiet.

Tilsynet fandt så grove mangler hos virksomhederne, at man ganske enkelt frygter, at virksomhedens betalingssystemer kan være benyttet af kriminelle til enten af hvidvaske penge eller sende midler til terrorister i udlandet.

- Virksomhederne skal kende identiteten på deres kunder, have styr på reglerne og være opmærksomme på eventuelle mistænkelige transaktioner, som de har pligt til at indberette til politiet. Hvis ikke de har styr på det, så får politiet sværere ved at opdage kriminelle forhold såsom hvidvaskning af penge eller støtte til terrorister, og det er jo en alvorlig sag. Derfor er vi nødt til at politianmelde, når vi ser særligt grove tilfælde, siger Kontorchef Mark Andrew Rønnenfelt hos Finanstilsynet.

Havde ikke styr på kunder

De to virksomheder - DahabShiil Money Transfer Service i Københavns nordvestkvarter og Quick International Money Transfer på Vesterbro i København - kritiseres blandt andet af Finanstilsynet for mangelfuld uddannelse af de ansatte, for ikke at have identificeret kunderne tilstrækkeligt og for at benytte underagenter, der ikke var godkendt af myndighederne.

"Det er Finanstilsynets opfattelse, at selskabets efterlevelse af hvidvasklovens krav om opmærksomhedspligt og overvågning er helt utilstrækkelig", fremgår det af tilsynets inspektionsredegørelse vedrørende DahabShiil. Lignende formulering udtales om Quick International Money Transfer.

17 meldt til politiet

De to tilfælde er langt fra enestående.

Siden 2012 er 17 af mindre vekselbureauer og pengeoverførselsvirksomheder blevet meldt til bagmandspolitiet for brud på hvidvaskloven. I 10 af disse sager er der rejst tiltale eller udstedt bødeforlæg. En af disse er foreløbigt afgjort i retten, hvor bagmanden fik en bøde på 1,8 millioner kroner.

De resterende syv sager er fortsat under efterforskning.

- Vi regner med, at der hvert år genereres fem milliarder kroner i kontanter i det kriminelle miljø. Og en del af disse penge skal ud af landet på en eller anden måde. Det kan de komme enten i fysisk form eller elektronisk form. Og her er de mindre overførselsvirksomheder altså ikke altid lige gode til at overvåge, om der er risiko for, at pengene stammer fra kriminalitet. Frygten er ganske enkelt, at de bliver benyttet til enten at vaske penge fra kriminalitet hvide. Eller sågar støtte terrorgrupper i udlandet, siger Henrik Helmer Steen, der er konstitueret chef for Bagmandspolitiet (SØIK).

Virksomheder retter ind

Hos Quick International Money Transfer, der især benyttes af herboende pakistanere til at sende penge hjem til familiemedlemmer, finder man afgørelsen hård, men vil nu rette ind.

- Vi vil selvfølgelig rette op og gøre det endnu bedre med hensyn til den kritik, vi har fået fra Finanstilsynet, primært i forhold til hvidvaskloven. Vi laver dokumentationen af legitimering mere detaljeret - og med hensyn til undervisningen, som de mente var overfladisk, vil vi også ændre den, så de følger de kriterier, som Finanstilsynet forventer fra os, siger direktør Mohammad Asis, der understreger, at Finanstilsynet ikke fandt noget mistænkeligt under inspektionen.

- I forhold til de stikprøver, de foretog, var alt i orden, og i forhold til de spørgsmål, de stillede undervejs, var der heller ikke noget galt. Vi kunne vise enhver kundes id og forklare, hvor de havde pengene fra, siger han.

Muse Farah Jama, direktør i den danske del af DahabShiil, der primært benyttes af herboende somaliere, afviser ligeledes, at virksomheden skulle være blevet misbrugt af kriminelle.

- DahabShiil Money Transfer Service ApS følger både de internationale og nationale love og regler, og vi har haft lid til, at vores forretningsgange, som er internationale, opfyldte de danske regler. Vi vil naturligvis rette ind så disse forretningsgange stemmer overens med de danske regler. Vi er meget opmærksomme på hvidvask - og det overførselssystem, vi benytter, er godkendt både i EU og USA, siger han.

Finanstilsynet har registreret cirka 30 af disse mindre pengeoverførselsvirksomheder herhjemme med såkaldt begrænset tilladelse, hvilket vil sige, at der er loft over, hvor store beløb der må udføres gennem virksomhederne.

Læs tilsynets inspektionsredegørelser her:

og