Bødskov vil opløse fortrolighed mellem advokat og klient i sager om skattefifleri

Regeringen foreslår hårdere kurs over for skatterådgivere. Professor er skeptisk.

Skatteminister Morten Bødskov (S) vil tvinge advokater til at indberette klienters tvivlsomme skatteforhold til myndighederne. (Foto: Sune Stavnstrup Sørensen © Scanpix)

Med et nyt lovforslag vil regeringen give skruen et ekstra vrid over for advokater, der hjælper deres klienter med at gemme penge væk for myndighederne.

- Vi har set de her store skattesager de senere år, hvor enorme summer er blevet placeret i skattely med hjælp fra advokater og revisorer. Det har udfordret fællesskabets kasse, og det skal der sættes ind over for i langt højere grad end tidligere, siger skatteminister Morten Bødskov (S).

Konkret foreslår han at tolke et EU-direktiv ekstra stramt, så advokater kan blive tvunget til at bryde fortroligheden med deres klienter.

Også i tilfælde hvor der er tale om helt lovlige aktiviteter, skal advokater tvinges til at indberette forholdet til myndighederne.

30 dage til at indberette

EU-direktivet handler om, at skatterådgivere har pligt til at indberette til myndighederne, når de støder på 'aggressiv skatteplanlægning på tværs af grænser'.

Men i både Sverige og Tyskland er advokater fritaget for indberetningspligten for at værne om tavshedspligten og fortroligheden mellem advokat og klient.

Men sådan skal det altså ikke være i Danmark, hvor regeringen mener at have fundet en kattelem, der gør det muligt også at få advokaterne med ombord i direktivet.

- Vi har fundet en model, som gør, at advokaten har en forpligtelse til at sige til en klient, at her er noget, som skal indberettes. Så har klienten 30 dage til at gøre det, og gør klienten ikke det, så skal advokaten gøre det, siger Morten Bødskov.

Professor: Gummibestemmelser

Men ved at træde ind over fortroligheden mellem klient og advokat jokker regeringen på nogle ømme tæer, lyder det fra Jan Pedersen, professor i skatteret ved Aarhus Universitet.

- Vi har at gøre med en politisk afvejning mellem hensynet til en effektiv imødegåelse af skattespekulation og advokaters i øvrigt hævdvundne tavshedspligt, siger han.

Jan Pedersen har læst udspillet fra regeringen. Han vurderer, at forslaget er så vagt, at det ikke nødvendigvis kommer til at gøre en forskel.

- Om det batter noget, kan jeg godt have min tvivl om. Der er i højeste grad tale om gummibestemmelser. For eksempel skal en ordning indberettes. Men hvad er overhovedet en ordning?

- Det har man forsøgt at definere, og det er jo meget løs snak, uden at det er særligt præcist, hvad der skal indberettes, og det vil jo ofte stille advokaten i en tvivl, siger Jan Pedersen.

Han kalder samtidig indberetningspligten for 'meget omfattende', og han frygter, at den hurtigt går hen og bliver besværlig for både skatterådgivere og skattevæsen.

- Den her pligt er jo meget omfattende. Og så kan man i en stille stund spørge sig selv: Hvis de her indberetninger følges fuldt ud, har skattevæsenet så overhovedet kapacitet til at stille noget op imod de her indberetninger.

En skive af et princip

Fra Advokatsamfundet, som repræsenterer alle danske advokater, mødes regeringens tolkning af direktivet med bekymring:

- Vi anerkender, at det er en politisk afvejning mellem to vigtige politiske principper. Men vi havde gerne set, at balancen havde været mere til fordel for advokaternes fortrolighed, siger Andrew Crichton, der er generalsekretær i Advokatsamfundet.

- Det er en lille skive, man skærer af i forhold til klienters fortrolighed ved at pålægge advokater at komme med indberetninger på det her område også. Og der mener vi, at fortroligheden med en klient er et princip, der er vigtigt at stå vagt om, siger Andrew Crichton.

Han ærgrer sig over, at regeringen ikke lægger sig op af de modeller, der er valgt i Sverige og Tyskland.

- Vi synes, det er vigtigt at have et fortroligt rum mellem klient og advokat, hvor man kan drøfte sager og få rådgivning af sin advokat, som er en forudsætning for at have et retssamfund. Det er vores forudsætning, siger Andrew Crichton.

Det foreslår regeringen:

  • DR Nyheder har set et notat til Skatteudvalget, hvor regeringen konkret foreslår:

  • En model, hvorefter advokater alene fritages fra direktivets indberetningspligt, hvis den klient, der har modtaget rådgivningen, selv indberetter de relevante oplysninger til skattemyndighederne. En advokat vil således skulle indberette på lige fod med andre rådgivere, hvis ikke klienten indberetter.

  • I praksis vil ordningen medføre, at advokaten overdrager indberetningspligten til sin klient, idet advokaten skriftligt formulerer de indberetningspligtige oplysninger og sender disse til klienten.

  • Klienten skal herefter indsende oplysningerne til skattemyndighederne inden en indberetningsfrist på 30 dage. Hvis ikke klienten inden for de 30 dage dokumenterer overfor advokaten, at oplysningerne er indsendt til skattemyndighederne, vil advokaten selv være forpligtet til at foretage indberetningen.

  • Herudover vil advokaten – på linje med det, som var forudsat i lovudkastet – skulle foretage indberetning direkte til skattemyndighederne i alle de tilfælde, hvor der er tale om en generel skattemæssig ordning, der ikke udbydes til en bestemt klient.

  • Den foreslåede model vil medføre, at advokaten forpligtes til at sikre, at skattemyndighederne kommer i besiddelse af samtlige indberetningspligtige oplysninger, svarende til oplysninger, som indberettes af andre skatterådgivere, der her indberetningspligt i henhold til direktivet.