Bøje Nielsens advokat dropper erstatningssag

Sagen mod de advokater, der indtil 1992 bestyrede tidligere storentreprenør Bøje Nielsens konkursbo, er droppet.

Bøje Nielsen har efterladt sig en bitter strid om retten til at administrere hans bo. (Foto: Aage Sørensen © Scanpix)

Sø- og Handelsretten og de advokater, der frem til 1992 bestyrede tidligere storentreprenør Bøje Nielsens konkursbo, kan ånde lettet op.

Der bliver ikke noget ud af den erstatningssag, som advokat Christian Harlang for to år siden anlagde på Bøje Nielsens vegne. Advokat Niels Kahlke, der har ført sagen på foranledning af retten i Lyngby, har droppet sagen.

- Det har vi besluttet, fordi vi ikke føler, at vi vil kunne vinde den, siger Niels Kahlke.

Strid om forvaltning af dødsbo

Beslutningen er endnu et nederlag for Christian Harlang, der i 2005 udtog stævning både mod konkursboets advokater og mod Sø- og Handelsrettens skifteafdeling, og som kort før Bøje Nielsens død bebudede at indbringe sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, fordi den trak ud.

Christian Harlang havde også håbet at få til opgave at forvalte dødsboet. Han var udpeget som bobestyrer i et testamente, som Bøje Nielsen oprettede i 2004.

Bøje Nielsen sadlede om

Men fem dage før sin død sadlede Bøje Nielsen om i et nyt testamente, og resultatet blev, at advokat Niels Kahlke fik opgaven af retten i Lyngby, der dermed fulgte arvingernes ønske.

Christian Harlang protesterede til Østre Landsret, der ikke gav ham medhold - blandt andet med den begrundelse, at han slet ikke havde ret til at gøre indsigelse, fordi han ikke stod til at arve, hvis testamentet blev kendt ugyldigt.

Facebook
Twitter