Boligejere fanget i nyt problem: Trods rettelser i BBR kan man få en forkert ejendomsvurdering

Eksperter ser med alvor på, at skattevæsen spiser boligejere af med at klage.

Frem mod 2024 skal alle boligejere have en ny ejendomsvurdering. Her vil skattevæsnet efter planen begynde at opkræve skatter med de nye vurderinger. (© Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Ritzau Scanpix - illustration: Morten Fogde Christensen DR Nyheder)

Hvis ejere af over 1,5 millioner boliger har rod i deres oplysninger, så risikerer de en forkert ejendomsvurdering i år - også selvom de retter fejl.

DR har tidligere afsløret, at der er massive fejl i Bygnings- og Boligregistret (BBR), som kan have stor betydning for de nye ejendomsvurderinger, som Vurderingsstyrelsen under Skatteministeriet lige nu sender ud.

Tip os:

  • Har du lavet rettelser i dine BBR-oplysninger, som ikke er kommet med i din nye ejendomsvurdering?

  • Eller har du netop modtaget første besked fra skattevæsnet i e-boks?

  • Skriv til vurdering@dr.dk

Men det kan være svært at få ændret forkerte oplysninger om for eksempel husets størrelse, antal toiletter, skure og carport, som har betydning for den nye ejendomsvurdering.

Forkerte oplysninger i vurderingen kan i sidste ende betyde, at man som boligejer i fremtiden risikerer at blive beskattet forkert.

Men når en boligejer beder om at få rettet fejl i BBR, slår ændringerne først igennem, når kommunen har godkendt det.

Katrine Schmidt fra Herlev rettede sine BBR-oplysninger samme dag, som hun fik den første besked fra Vurderingsstyrelsen, men rettelserne kom ikke med i den endelige vurdering.

- Det, synes jeg, er mærkeligt. De skriver jo, at hvis jeg når at rette det inden for en måned, så vil min ejendomsvurdering tage højde for det, siger hun.

Får fire uger til rettelser

Vurderingsstyrelsen under Skatteministeriet sender 2. juni sidste år en besked til Katrine Schmidt i e-boks.

Herfra har hun fire uger til at rette fejl om hendes bolig, inden hun vil modtage sin nye ejendomsvurdering, lyder det i den såkaldte deklarationsmeddelelse fra skattevæsnet.

Katrine Schmidt skynder sig at rette fejl via bbr.dk, men en måned senere lander der alligevel en noget overraskende ny ejendomsvurdering i hendes e-boks.

- Dér kan jeg så se, at de rettelser, som jeg har indrapporteret i BBR, ikke er med, siger Katrine Schmidt.

For selvom hun den 2. juni gav besked om, at hendes garage tilbage i 2019 blev erstattet af et skur med carport, så bliver sagen ikke færdigbehandlet i Herlev Kommune i tide.

Nu må hun i stedet sende en klage, lyder forklaringen ifølge Katrine Schmidt, da hun efterfølgende ringer til Vurderingsstyrelsen.

- Det komplicerer jo tingene, fordi jeg skal ind og have min kommune til at rette noget. Så jeg er lige pludselig afhængig af kommunen, før jeg kan lave en indsigelse på min ejendomsvurdering, siger hun.

Herlev Kommune kommenterer ikke den konkrete sag, men oplyser i et skriftligt svar, at der ikke er længere ventetider på BBR-registreringer.

Samtidig slår kommunen fast, at den normalt behandler "BBR-oplysninger i løbet af få dage."

Der kan dog være tilfælde, der kræver en længere sagsbehandling, påpeger kommunen.

Alle ejere skal have ny vurdering

Lige nu lægger skattevæsnet an til at sprøjte over 1,5 millioner nye ejendomsvurderinger ud til landets boligejere.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) opfordrer boligejere til at rette fejl i det såkaldte BBR-register.

Men kommunernes sagsbehandling risikerer nogle steder at blive stopklods, når det gælder rettelser om kvadratmeter, tag og toiletforhold, som boligejere har pligt til at sende til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Det skriver Vurderingsstyrelsen selv på sin hjemmeside. Og dermed risikerer rettelser ikke at komme med i de endelige vurderinger.

- Hvis du først retter dine BBR-oplysninger, når du har fået deklarationen, er det ikke sikkert, vi kan nå at få ændringerne med i vurderingen. Det afhænger af kommunens sagsbehandlingstid, skriver styrelsen.

Og boligejeren fra Herlev er ikke den eneste, der undrer sig over forløbet med de nye vurderinger.

DR Nyheder har været i kontakt med flere, som inden for fristen har forsøgt få ændret deres BBR.

Rettelserne ender bare ikke i boligejernes endelige vurderinger.

Og det er langt fra godt nok, vurderer professor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet.

- Når man logger sig på Skats system, selvom det måske rent teknisk og organisatorisk ligger hos en anden myndighed, så må man som borger have en forventning om, at det er koordineret sådan, at Skat tager højde for de oplysninger.

- Ellers er man jo på herrens mark som borger, siger han.

'Skal ikke spises af med klage'

BBR-registret skal vise, hvordan din bolig er bygget og indrettet. Derfor er det både vigtigt for boligejerne og for skattevæsnet, at fejl bliver rettet, mener Sten Bønsing.

Det nytter ifølge professoren heller ikke, at skattevæsnet bare siger, at man må klage.

- Hvis man angiver ændringer i ens oplysninger eller angiver nye oplysninger, så er der pligt til at tage højde for de oplysninger.

- Og så kan man ikke bare spises af med, at så må man klage, hvis man vil have ændret på afgørelsen, siger han.

For at klage over en ejendomsvurdering, skal man som boligejer betale 1.100 kroner.

Man skal også bevise, at fejlen udgør mere end 20 procent af den nye ejendomsvurdering.

På den måde er boligejerne stillet langt dårligere, hvis de ikke kan nå at få ændret fejl, inden fristen løber ud.

Derfor er lektor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet Jøren Ullits også enig i kritikken.

- Det er jo et retssikkerhedsmæssigt problem, hvis kommunernes sagsbehandlingstid er længere end den frist, som man opererer med, siger han.

Styrelse: I langt de fleste tilfælde bliver det nået

Christoffer Marquardt Pahle, kontorchef i Vurderingsstyrelsen, mener ikke, at det er et omfattende problem med borgere, der ikke kan få ændret oplysninger om deres bolig i tide.

- Kommunen vil i langt langt de fleste tilfælde nå at rette det inden for ti dage, og så når det fint at komme med i vurderingen, hvis boligejerne efterfølgende meddeler os, at det er ændret, siger han.

Kontorchefen medgiver dog, at der vil være sager, hvor det tager lang tid for kommunen at at få tjekket sagerne, og så er det altså ikke sikkert, at de rigtige oplysninger kommer med i første omgang.

- Der er nogle sager, der kommer sent eller omfattende sager, der kræver byggesagsbehandling, og der er det rigtigt nok, at der vil det påvirke, hvilke data der kommer til danne grundlag for den umiddelbare vurdering, siger han.

Christoffer Marquardt Pahle påpeger samtidig, at åbenbare fejl som for eksempel tastefejl vil kunne blive rettet efterfølgende. Sagerne kan ifølge kontorchefen også genoptages, hvis borgerne får oplysningerne rettet og gjort styrelsen opmærksom på fejlen.

Frem mod 2024 skal alle boligejere have en ny ejendomsvurdering. Her vil skattevæsnet efter planen begynde at opkræve skatter med de nye vurderinger.

Her kan du få en hurtig gennemgang af, hvad de nye ejendomsvurderinger kan komme til at betyde for dig: