Boligejere lider nyt nederlag i sager om stigende gebyrer på boliglån

Højesteret frifinder Jyske Realkredit og Totalkredit i sager om stigende gebyrer på boliglån.

Højesteret har i dag afsagt dom i principiel sag om stigende bidragssatser, som er det gebyr, boligejere betaler til realkreditselskaberne for deres boliglån. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Fire boligejere har tabt deres sager mod realkreditinstitutterne Totalkredit og BRFkredit (nu Jyske Realkredit) om forhøjede bidragssatser.

Det slår Højesteret fast i en principiel dom.

- Højesteret fastslog, at aftalegrundlaget indeholdt en adgang for Jyske Realkredit til at forhøje bidraget med den anførte begrundelse, lyder det i de to domme, som i dag er blevet afsagt af Højesteret.

Dermed kan omkring én million boligejere vinke farvel til en kompensation, fordi de har oplevet kraftige stigninger i bidragssatsen.

Var dommen faldet ud til fordel for de fire boligejere, to enkelte sagsøgere og et ægtepar, kunne de danske boligejere kræve tilbagebetaling af bidragssatser i milliardklassen.

Aftaleloven

I dommen lægger Højesteret vægt på, at et realkreditinstitut har beføjelser ud over aftalelovens regler til 'ensidigt' at lave ændringer af aftalen.

- Der må lægges vægt på de særlige forhold, der gør sig gældende for realkreditinstitutter og aftaler om realkreditlån. Realkreditinstitutter er undergivet detaljeret regulering og et omfattende tilsyn. Realkreditlån er aftaler, der typisk indgås med en løbetid på op til 30 år, og som ikke kan opsiges af realkreditinstituttet, medmindre der er tale om misligholdelse, skriver Højesteret.

Og fordi der er altså er særlige vilkår for et realkreditselskab, skal det ikke i samme grad omfattes af aftaleloven, uddyber den øverste instans:

- Det er ikke muligt ved aftaleindgåelsen at tage højde for enhver ændring i myndighedskrav og det økonomiske grundlag for realkreditvirksomheden, der kan komme i lånets løbetid.

Med til billedet hører, at Nykredit, som ejer landets største kreditgiver, Totalkredit, har indført de såkaldte kundekroner. De betyder, Totalkredits kunder modtager en rabat på bidragssatsen, hvis det går godt for forretningen.

Det gør det sværere for retten at vurdere, om prisstigningerne er rimelige.

Klagede over urimelige stigninger

Den ene af sagerne handlede om Kim Paulsen, der sagsøgte BRFkredit på grund af realkreditinstituttets generelle prisstigninger.

I 2007 lagde Kim Paulsen sit realkreditlån om til et lån med fleksibel rente.

Siden da er Kim Paulsens årlige bidrag blevet hævet fra 12.897 kroner til 34.180 kroner.

Det havde den betydning, at de penge, Kim Paulsen sparede på lavere renter og afdrag, blev ædt op af stigende bidragssatser.

Specifikt har søgsmålet handlet om en bidragsforhøjelse i januar 2015, mens stævningerne af Totalkredit vedrører lån med variabel rente og afdragsfrihed.

Stridens kerne har været låntagernes aftaler med Totalkredit og BRF Kredit.

Her mente låntagerne ikke, at det fremgik, at institutterne kunne hæve og sænke bidragssatserne, som det passede dem.

Ærgerlig boligejer

Men nu har Højesteret altså stadfæstet afgørelsen fra landsretten, og det ærgrer Bo Vølund, der sammen med sin hustru havde klaget over Totalkredit, som flere gange havde hævet bidragssatsen, efter parret sammen købte hus i 2012.

- Jeg er selvfølgelig skuffet. Der er gået næsten fem år, siden vi sendte klagen. Derfor havde vi også håbet på, at der ville komme mere ud af det, siger Bø Volund.

Bo Vølund foran sit hus, som han købte i 2012. Pludselig hævede Totalkredit bidragssatsen med 5.000 kroner om året. Derfor har han klaget over landets største realkreditinstitut. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Han mener også, at dommen i dag er en fribillet til realkreditselskaberne, som med dommen i hånden kan ændre i aftalerne med deres kunder.

- Hvis bare man kan henvise til internationale kapitalkrav eller andet, kan man så hæve bidragssatserne, som man vil, siger Bo Vølund.

Nykredit ønsker ikke at stille op til interview.

Bidragsbetalinger satte rekord i april

Siden den 1. juli 2017 har realkreditinstitutterne skullet varsle stigninger i bidragssatsen seks måneder i forvejen. Desuden skal der med varslingen følge en begrundelse for ændringen.

Det besluttede et politisk flertal i januar 2017, efter kraftige stigninger i bidragssatserne havde vakt højlydte protester fra boligejerne.

Senest varslede stigning i bidragssatserne stod Nykredit for. Den blev effektueret i juli sidste år.

De danske privatkunder satte i april måned ny rekord i bidragsbetalingerne, da de indbetalte rekordhøje 1,1 milliarder kroner i bidragssatser til realkreditinstitutterne. Det skyldes dog primært, at det samlede realkreditudlån er steget.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter