Boligejere med nye vurderinger har i månedsvis været fanget i forsinket klagesystem

Boligejer fra Vejle mistede 150.000 kroners rabat i ny ejendomsvurdering, men kan ikke klage.

Kun 750 boligejere har modtaget advarsel fra skattevæsnet, og André van den Berg fra Vejle er ikke én af dem. (Foto: © Illustration: Morten Fogde Christensen)

Klagesystemet til de nye ejendomsvurderinger, som skattevæsnet sender ud, er ramt af massive udfordringer og forsinkelse.

Flere tusinde boligejere må efter den nuværende plan vente flere måneder endnu, hvis de er utilfredse med deres nye vurdering eller venter på at få penge tilbage i skat.

- Arbejdet med at færdiggøre it-understøttelsen af klagestart har krævet mere tid end forventet, skriver Vurderingsstyrelsen i et svar til DR Nyheder.

Tip os:

  • Kender du noget til sagen? Alle tip behandles seriøst og fortroligt.

  • Skriv til vurdering@dr.dk. Brug ikke din arbejdsmail, arbejdstelefon eller arbejdscomputer.

  • Du kan også oprette en anonym mailadresse på Protonmail og skrive krypteret til vurdering@proton.me

Men det er langt fra i orden, at skattevæsnet sender nye vurderinger ud, som boligejerne slet ikke har mulighed for at klage over, mener eksperter.

- Man sætter jo borgerne i en helt urimelig klemme, hvis man skal klage i en bestemt portal og ikke har adgang til det endnu, siger professor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet.

Mange af de boligejere, som sidste år modtog en ny vurdering, har i månedsvis ventet forgæves på at klage. Nogle har ventet siden foråret sidste år.

Man skal nemlig først modtage et såkaldt klagestartsbrev med link til en klageportal, før skattemyndighederne vil tage imod en klage. Og ejere af cirka 30.000 ejendomme har ikke fået brevet, selv om der er gået adskillige måneder.

Lektor i forvaltningsret Jøren Ullits fra Syddansk Universitet er enig i kritikken. Det er meget langt fra, hvad man normalt har ret til, mener han.

- Normalt har man en klagefrist. Men problemet her er jo, at der ikke engang er mulighed for at indgive en klage. Det er en absurd situation.

Hvor stiller det borgerne?

- Det stiller dem i et retligt vakuum. Der er jo ikke nogen retsstilling, fordi systemet ikke er tilpasset til det endnu, siger Jøren Ullits.

Må vente indtil sommer

Skattevæsnet har i 2021 og 2022 sendt i alt omkring 146.000 nye ejendomsvurderinger til boligejere rundt om i landet.

Men allerede nu er flere ejere, som har modtaget nye vurderinger, vrede.

Boligejere oplever at blive mødt med en lukket dør, når de forsøger at få hjælp ved fejl, eller når de uden held forsøger at få rettet forkerte oplysninger i de fremtidige vurderinger.

Imens har andre ikke fået noget at vide om, at skattevæsnet i det nye system uden varsel sletter boligejerens nuværende rabatter, medmindre man er hurtig og sender dokumentation for rabatterne inden en skarp tidsfrist på fire uger.

Men er man utilfreds med behandlingen i det nye system, så må man klage, lyder svaret fra Vurderingsstyrelsen under Skatteministeriet, som står bag udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger.

Skattevæsnet har foreløbigt skubbet klageadgang og tilbagebetaling for tusindvis af boligejere flere måneder mere frem i tiden, oplyser Vurderingsstyrelsen.

I et svar til DR Nyheder skriver styrelsen, at der per 23. januar var sendt klagestartsbreve ud til ejerne af cirka 114.000 boliger.

- De resterende vil efter planen modtage klagestartsbreve til sommer, skriver Vurderingsstyrelsen.

DR Nyheder har bedt om et interview med Vurderingsstyrelsen, men det har styrelsen ikke ønsket at medvirke i.

I et opfølgende svar skriver styrelsen, at arbejdet med at gøre it-understøttelsen klar har krævet mere tid end forventet.

- Boligejere, der har modtaget en ny vurdering i 2022, har for de flestes vedkommende modtaget klagestartsbrev senest i januar 2023. De første klagestartsbreve åbnede d. 18 november sidste år, og klagestartsbrevene har været udsendt løbende lige siden.

- Det er desværre sket på et senere tidspunkt end planlagt. Det er beklageligt, skriver styrelsen.

Om to måneder forventer styrelsen at begynde med at sende over 1,2 millioner flere ejendomsvurderinger ud.

Hvad gør I, hvis kvalitetssikring af klageadgangen og eventuel tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat fortsat giver problemer 1. april 2023, når flere af de nye ejendomsvurderinger efter planen skal sendes ud?

- Fra næste udsendelse af vurderinger har vi it-funktionaliteten til at kunne udsende klagestartsbrev og tilbagebetalingstilbud umiddelbart efter selve ejendomsvurderingen. Den ventetid, ejerne har oplevet tidligere, forventes derfor ikke ske ved fremtidige udsendelser af vurderinger, skriver Vurderingsstyrelsen.

DR har også sendt spørgsmål om sagen til Skatteankestyrelsen, som håndterer klager. Styrelsen henviser i et svar til Vurderingsstyrelsens svar.

Husejer har mistet 150.000 kroners rabat

André van den Berg fra Vejle er én af de boligejere, som endnu ikke har fået lov til at klage over sin nye ejendomsvurdering.

Ud over den manglende klageadgang har han heller ikke fået hjælp af skattemyndighederne til at bevare en rabat i hans ejendomsvurdering.

Han har tidligere fået et såkaldt nedslag på cirka 150.000 kroner i ejendomsvurderingen for ekstrafundering af hans fundament, fordi jorden på hans grund er vurderet så blød, at det er dyrt at bygge hus på den.

Men skattevæsnet har ikke taget rabatten med i den nye vurdering, og det betyder, at han får en højere vurdering og dermed risikerer at skulle betale en højere boligskat, end hvis nedslaget for ekstrafundering var medtaget.

Nedslaget fik André van den Berg tilbage i 2008, og han troede, det ville fortsætte automatisk i det nye vurderingssystem, derfor råbte han ikke op om det, inden han modtog den nye ejendomsvurdering.

I beskeden fra Vurderingsstyrelsen stod der ingenting om, at han selv skulle komme med ny dokumentation for, at han i sin tid havde fået rabatten hos skattevæsnet, fortæller han.

Samtidig kan man nemt slå rabatten op ved at søge på skat.dk, og skattevæsnet har derfor selv oplysningerne, mener André van den Berg.

- Jeg havde ikke på nogen måde forestillet mig, at det var mig, der skulle sikre mig, at dette fradrag blev overført til deres nye vurderingssystem. Dels fordi, at de jo har alle oplysninger tilgængelige i deres hidtidige vurderingssystem, siger han.

Du kan også se, om du har en skjult skatterabat. Slå din adresse op her.

Styrelse: 750 boligejere har modtaget advarsel

Men mens boligejeren fra Vejle slet ikke har vidst, at han skulle gøre noget for at beholde rabatten, så har andre boligejere modtaget et personligt brev om nøjagtigt samme type rabat.

I to af brevene, som DR Nyheder er i besiddelse af, giver Vurderingsstyrelsen boligejerne en tresiders guide til, hvordan de skal sende nødvendig dokumentation, så styrelsen kan vurdere, om rabatterne skal regnes med i den nye vurdering.

- For at vi kan vurdere, om der stadig er grundlag for at give et nedslag, skal du som ejer dokumentere, at der på ejendommen er så dårlige jordbundsforhold, at ekstrafundering er nødvendig, skriver Vurderingsstyrelsen i brevene.

I en mail skriver Vurderingsstyrelsen, at man kun har sendt breve til de boligejere, hvor styrelsen ikke har haft styr på, hvorfor rabatten i sin tid var givet.

- Det betyder også, at vi ikke har sendt breve til de boligejere, hvor Vurderingsstyrelsen i forvejen har den nødvendige dokumentation til at vurdere forholdet, skriver styrelsen.

Vurderingsstyrelsen skriver videre i sit svar, at man kun i helt særlige tilfælde har hjulpet boligejere med breve. For de cirka 146.000 boliger, som har modtaget en ny vurdering, har man advaret cirka 750 ejere, oplyser styrelsen.

- De fleste nedslag for ekstrafundering er givet før 2011. Vurderingsstyrelsen har på den baggrund indtil nu kontaktet ca. 750 boligejere, der tidligere har fået nedslag for ekstrafundering, hvor vi ikke allerede har tilstrækkelig dokumentation til at vurdere, om forholdet fortsat giver anledning til et nedslag, skriver Vurderingsstyrelsen.

Her kan du få en hurtig gennemgang af, hvad de nye ejendomsvurderinger kan komme til at betyde for dig: