Boligejere misser vigtig deadline: Nu kræver ombudsmanden redegørelse om lovligheden

Vagthund har nu øjnene på to problemer med de nye ejendomsvurderinger, som skattevæsnet sender ud frem mod 2024.

Ombudsmand Niels Fenger vil vide, om skattevæsnets måde at håndtere sagerne på overhovedet er lovlig. (© Foto: Tobias Kobborg/Ritzau Scanpix – Illustration: Morten Fogde Christensen DR Nyheder)

I de seneste uger er det væltet frem med historier om rod i Bygnings- og Boligregistret, som skattevæsnet henter oplysninger fra, når de laver nye ejendomsvurderinger.

Boligejernes oplysninger er nemlig afgørende for, hvad man i fremtiden kan blive beskattet af.

DR Nyheders afsløringer får nu borgernes vagthund, Folketingets Ombudsmand, til at kræve en redegørelse i sagen.

Tip os:

For selvom boligejerne retter fejl inden for en skarp frist, så er det alligevel ikke sikkert, at ændringerne kommer med i de nye ejendomsvurderinger.

Det skyldes, at kommunerne først skal nå at godkende ændringer i BBR, inden man kan få skattevæsnet til at ændre grundlaget for de nye vurderinger. Men sagerne strander i de enorme sagsbunker hos kommunerne.

Det betyder, at boligejerne uforskyldt risikerer en forkert vurdering, og den proces kræver Folketingets Ombudsmand nu en redegørelse om fra skattevæsnet.

Senest om to uger vil ombudsmand Niels Fenger vide, om styrelsens måde at håndtere sagerne på overhovedet er lovlig.

- Jeg beder Vurderingsstyrelsen om at redegøre nærmere for Vurderingsstyrelsens praksis på dette område og for hjemmelsgrundlaget for denne praksis, lyder det i et brev til skattevæsnet.

Boligejere misser skarp frist

I løbet af i år skal ejere af mere end 1,5 millioner boliger have en ny vurdering, hvis skattevæsnet skal leve op til sit mål om at opkræve nye skatter fra 1. januar 2024.

Og som boligejer har du kun fire uger til at få rettet forkerte oplysninger om grundlaget for din nye ejendomsvurdering, inden fælden klapper, og det er for sent.

Men hvis boligejere ikke når at få rettet fejl i tag, toiletforhold eller kvadratmeter, inden de får en ny ejendomsvurdering, så må de klage.

Sådan lyder svaret fra Vurderingsstyrelsen under Skatteministeriet, som står bag de nye vurderinger.

Katrine Schmidt fra Herlev er en af de boligejere, som har oplevet problemet.

Selvom hun rettede sine BBR-oplysninger samme dag, som hun fik den første besked fra Vurderingsstyrelsen, kom ændringerne ikke med i den endelige vurdering, fordi kommunen ikke nåede at godkende rettelserne.

Og så ville skattevæsnet ikke lave vurderingen om. I stedet måtte hun sende en klage, lød forklaringen ifølge Katrine Schmidt, da hun efterfølgende ringede til Vurderingsstyrelsen.

- Det, synes jeg, er mærkeligt. De skriver jo, at hvis jeg når at rette det inden for en måned, så vil min ejendomsvurdering tage højde for det, siger Katrine Schmidt.

'I strid med almindelige regler'

Spørger man professor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet, så nytter det ikke noget, at skattevæsnet bare siger, at man må klage.

Det er nemlig meget sværere at klage end at gøre brug af muligheden for at blive hørt i løbet af de fire uger.

Ifølge Sten Bønsing er skattemyndighederne ude på dybt vand i sagen, hvis ikke Vurderingsstyrelsen kan pege på et sted i loven, som kan forsvare skattevæsnets fremgangsmåde.

- Efter min vurdering er den praksis i strid med de almindelige regler på området.

- Hvis Vurderingsstyrelsen mener, at de kan gøre noget andet, så skal de kunne henvise til, om der gælder nogle specielle regler på det her område, siger han.

Lektor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet Jøren Ullits er enig i kritikken.

Ifølge ham er ejendomsvurderinger netop et af de områder, hvor der virkelig skal være styr på retssikkerheden, da skattevæsnet i fremtiden vil kræve penge af boligejerne ud fra oplysninger i de nye vurderinger.

- Ombudsmanden er skeptisk over for fremgangsmåden. Jo mere indgribende beslutninger, som myndighederne står overfor at skulle træffe, er, desto klarere skal hjemlen for indgrebet være, og det er nok i den henseende, at ombudsmanden ønsker klarhed om lovhjemlen, siger han.

Det er ikke første gang, at Folketingets Ombudsmand kræver svar om problemer med de nye ejendomsvurderinger.

Tilbage i september sidste år ville ombudsmanden orienteres om fejl i flere af de links, som boligejere skal bruge til at ændre oplysninger om grundlaget for deres nye ejendomsvurdering.

DR Nyheder kunne dengang fortælle om boligejere, som på trods af fejl og manglende info om fristen på fire uger oplevede at blive mødt med en lukket dør, når de forsøgte at få hjælp.

Styrelsen har nu tilføjet, at du som boligejer også kan logge ind via vurderingsportalen.dk, men havde i september endnu ikke skrevet information om fristen på fire uger ind i de beskeder, som boligejere er blevet mødt med i deres digitale postkasse. (© Vurderingsstyrelsen)

Dengang var beskeden fra Vurderingsstyrelsen også, at klemte boligejere skulle klage.

- Forløbet er sådan, at vi har fire uger til en deklarationsfase, fordi der sidder nogle i den anden ende, som gerne vil have deres vurdering. Når de fire uger er gået, sender vi en vurderingsmeddelelse. Derefter er det videre forløb, at hvis man synes, man har oplysninger, som man gerne ville have taget hensyn til, så kan vi se på det, hvis man klager, sagde kontorchef i Vurderingsstyrelsen Lone Holm Mikkelsen til DR.

Folketingets Ombudsmand er dog langt fra færdig med at undersøge den del af sagen, fremgår det af ombudsmandens brev.

- Når der foreligger en tilbagemelding fra Skatteministeriet i anledning af redegørelsen, beder jeg Vurderingsstyrelsen om at underrette mig om denne, skriver Folketingets Ombudsmand.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) bekræftede onsdag over for DR, at tidsplanen for det nye ejendomsvurderingssystem skrider yderligere.

Forsinkelsen betyder, at skattemyndighederne nu kun har ni måneder til at sende over 1,5 millioner ejendomsvurderinger ud.

Her kan du få en hurtig gennemgang af, hvad de nye ejendomsvurderinger kan komme til at betyde for dig: