Boligejere taber sager om bidragssatser i landsretten

BRFkredit og Totalkredit er frifundet i to sager om stigende bidragssatser.

De to sager er af principiel karakter og har betydning for flere hundrede tusinde boligejere med afdragsfri realkreditlån. (Foto: Mathias Løvgreen Bojesen © Scanpix)

Fire boligejere har tabt deres sager mod realkreditinstitutterne BRFkredit og Totalkredit om forhøjede bidragssatser.

Landsretten har frifundet begge realkreditforeninger med den begrundelse, at der var hjemmel til bidragsforhøjelserne i aftalerne og gældende regler.

Det fremgår af et domsresúme, som Østre Landsret har lagt på sin hjemmeside.

Dermed er der faldet i dom i de to principielle sager, som det var ventet ville få betydning for flere hundrede tusinde boligejere med afdragsfri realkreditlån.

Derfor var sagerne også kommet direkte for landsretten fremfor at begynde i byretten.

De fire boligejeres advokat Christian Dahlager er skuffet over dommene og vil nu foreslå sine klienter at anke til højeste retsinstans.

- Jeg ville gerne have haft, at landsretten havde været mindre forsigtig og sagt, at der er en grænse for, hvor langt de (realkreditinstitutterne, red.) kan gå med de her bidragssatser. Og det må vi så bede Højesteret om at kigge på, siger han.

Boligejere klagede over urimelige stigninger

Der er tale om to sager med fire forskellige boligejere - to enkelte sagsøgere og et ægtepar.

Den ene sag drejer sig om den den tidligere boligejer Kim Paulsen, der har sagsøgt BRFkredit på grund af realkreditinstituttets generelle prisstigninger.

I 2007 lagde Kim Paulsen sit realkreditlån i BRFkredit om til et lån med fleksibel rente.

Siden da er Kim Paulsens årlige bidrag blevet hævet fra 12.897 kroner til 34.180 kroner.

Det har haft den betydning, at de penge, han sparede på lavere renter og ingen afdrag, blev sat til på stigende bidragssatser.

Kim Paulsen havde fået fri proces til at lade domstolene vurdere, om det i forhold til hans 30-årige aftale med BRFkredit var rimeligt, at bidragene blev hævet så meget.

BRFkredit skriver i en kortfattet kommentar til dommen:

- Landsrettens afgørelse faldt, som vi havde forventet, ud til fordel for BRFkredit. Landsretten mener, at bidragsreguleringen har været berettiget, udtaler direktør Carsten Tirsbæk Madsen.

Realkreditinstitutter henviser til øgede kapitalkrav

I den anden sag har boligejer Bo Vølund og hans hustru Pernille Due Rantzau Vølund stævnet Totalkredit, der er en del af Nykredit.

Ægteparret har stævnet realkreditinstituttet for at hæve bidragssatserne på begge dele af et såkaldt to-lags-lån, hvoraf den ene del skulle være særligt sikret mod prisstigninger.

Den tredje sagsøger i den anden sag er Jesper Rune Larsen. Her handler sagen om Totalkredits begrundelse for at hæve bidragssatserne.

Adm. direktør for Totalkredit Camilla Holm siger, at hun er ked af at møde kunderne i retten.

- Vi er tilfredse med, at landsretten nu har sagt, at bidragssatserne inden for den gældende lovgivning.

Realkreditinstitutterne har generelt begrundet de forhøjede gebyrer med, at der er behov for en bedre økonomisk polstring med henvisning til skærpede kapitalkrav fra Finanstilsynet.

I de seneste år har Realkreditankenævnet modtaget et stigende antal klager fra boligejere over stigende bidragssatser.

Klagerne er hidtil blevet afvist, ligesom Finanstilsynet heller ikke har haft indvendinger.