Boligministerium afviser politisk indflydelse på klager i huslejenævn

Stor forskel på, hvor ofte lejere og udlejere får ret i klagesager, er stadig uforklarlig, siger ekspert.

I København og Frederiksberg giver huslejenævn i forskellig grad ret til lejere og udlejere. Men der er ingen beviser for politisk indblanding, konkluderer ny analyse fra Boligministeriet. (© DR Nyheder)

I et nyt notat afviser boligministeriet, at det politiske flertal i landets byråd har betydning for lejere og udlejeres chancer for at få medhold i en klage hos de kommunale huslejenævn.

Analysen blev sat i værk, efter DR Nyheder i sommer påviste, at der er store forskelle på, hvor ofte landets forskellige huslejenævn giver lejere eller udlejere ret i deres klagesager.

Data for 21.700 sager ved huslejenævn viser blandt andet, at kommuner med konservative borgmestre oftere giver udlejere ret end gennemsnittet. Mens kommuner med socialdemokratiske borgmestre i højere grad giver lejere ret.

Men der er ikke beviser for, at der er en sammenhæng, konkluderer notatet.

- Der er (…) ikke belæg for at påstå, at huslejenævnenes afgørelser er politiserede og følger det politiske flertal i kommunerne, skriver boligministeriet.

Flertal udpeger formand

Det er flertallet i byrådet, der udpeger formanden for huslejenævnet. Formanden har ofte den afgørende stemme i nævnet, da de øvrige medlemmer i nævnet er en fra hver side: en repræsentant for udlejerne og en for lejerne.

Flere eksperter og politikere har kritiseret, at der tilsyneladende er en sammenhæng mellem det politiske flertal, der har udpeget formanden for huslejenævnet, og hvorvidt huslejenævnet oftere giver lejere eller udlejere sat.

Men Boligministeriet konkluderer i deres analyse, at der ikke er beviser for, at ”udpegede nævnsformænd i de kommunale huslejenævn agerer partisk eller, at kommunalbestyrelsens udpegning af nævnsformænd medfører en systematisk og politisk skævhed i huslejenævnenes afgørelser.”

Ekspert: Stadig uforklarlige forskelle

Ministeriet har ikke gennemgået konkrete sager for at undersøge, om huslejenævnene afgør samme sager på forskellige vis, påpeger Jakob Juul-Sandberg, der er professor mso ved Syddansk Universitet.

- Det er godt, at ministeriet har lavet en undersøgelse. Men samlet set er de ikke i stand til at forklare, hvorfor der er store forskelle på, hvor ofte lejere og udlejere får ret i de forskellige huslejenævn, siger Jakob Juul-Sandberg.

Analysen inddrager heller ikke andre data end dem, som DR Nyheder har fået aktindsigt i, for at undersøge andre mulige forklaringer.

- Analysen kommer ikke nærmere en forklaring på, om der kan være sammenhæng mellem afgørelserne i huslejenævnene og det politiske flertal i kommunerne. Ministeriet skriver, at det ikke kan bevises, at der er en politisk sammenhæng. Men analysen dokumenterer ikke noget, der gør, at der kan konkluderes det modsatte, siger Jakob Juul-Sandberg.

Facebook
Twitter