Boligøkonomer: Der er aktuel risiko for en ny boligboble i København

Seks ud af otte økonomer frygter, at der vil opstå en boligboble i København.

Flere økonomer ser tegn på, at der kan opstå en boligboble i København, hvis de lave renter fortsætter. (Foto: Scanpix)

Priserne er steget markant på ejerlejligheder i København i de seneste år. Siden starten af 2009, er priserne steget med over 40 procent.

Det er især i de sidste tre år, at stigningerne taget fart. Friske tal fra Boligøkonomisk Videncenter viser, at priserne på ejerlejligheder i København steg med lidt over ni procent i 2014.

Særligt bydelene København K, København V, København Ø og Frederiksberg C har oplevet markante prishop.

Boligboble eller ej

De kraftige prisstigninger kombineret med historisk lave renter har fået flere økonomer til at advare om, at hovedstaden kan være på vej ind i en ny boligboble.

DR Nyheder har derfor lavet en rundspørge blandt ti af landets førende økonomer med viden inden for boligøkonomi. Otte har svaret tilbage, og ingen af dem mener, at vi ser en boligboble her og nu.

Seks økonomer mener til gengæld, at der er en aktuel risiko for en boligboble i København, mens to økonomer afviser, at der er en aktuel risiko.

De tre faktorer

Blandt de økonomer, der ser faresignaler for, at vi kan stå overfor en ny boligboble i København, er boligøkonom i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann.

- Der er en øget risiko, og det bygger vi på, at renten er faldet rigtig meget, og beskæftigelsen er steget. Samtidig er der rigtig mange mennesker, der flytter til København. De tre faktorer i forening gør, at der er flere, der på nuværende tidspunkt er på jagt efter en bolig, end der har været tidligere.

En boligboble er kort fortalt defineret ved, at der opstår kraftige prisstigninger, der ikke kan forklares ud fra realøkonomiske forhold, hvilket vil sige beskæftigelse, indkomst, befolkningsstørrelse, rente og skatter.

Hvis de kraftige prisstigninger kan forklares ved, at folk er begyndt at spekulere i at købe ejendom, fordi de forventer, at priserne stiger yderligere, kan der opstå kunstigt høje priser. I den situation taler man om, at der er opstået en boligboble.

Tegn på spekulation

I øjeblikket har vi historisk lave renter, hvilket betyder, at folk kan opleve at have adgang til flere penge end ellers igennem billige lån. De lave renter er en afgørende faktor for, at Lise Nytoft Bergmann ser en aktuel risiko for spekulation i markedet.

- Det kan godt have den effekt, at der er nogle danskere, der går ud og køber bolig allerede nu, selvom de først har brug for den på et senere tidspunkt. Dermed er der opstået spekulation, og det karakteriserer man som en boble.

Boligøkonomer fra Nykredit, Danske Bank, Arbejdernes Landsbank, Realkredit Danmark og Forbrugerrådet har ligeledes svaret, at de mener, at der er en aktuel risiko for en boligboble i København.

Dermed lægger de sig på linje som nationalbankdirektør Lars Rohde, der for nylig advarede mod, at der er en risiko for en boligboble i København.

Vi er langt fra en ny boligboble

Blandst nej-sigerne på spørgsmålet, om der er en aktuel risiko for en boligboble i København er lektor i økonomi ved Syddansk Universitet Morten Skak og Curt Liliegreen, der er sekretariatschef i Boligøkonomiske Videncenter.

Curt Liliegreen forklarer, at de store prisstigninger i København har en naturlig årsag.

- Når du både har flere, der skal have en lejlighed og en meget lav rente, så begynder priserne at stige. Men det kan jo så forklares, og så er det ikke ifølge økonomisk teori en boble.

Ifølge Curt Liliegreen er vi 'meget langt' fra en boligboble i både København og Danmark.

Curt Liliegreen hæfter sig især ved, at boligpriserne i København slet ikke stiger i samme tempo, som man så under boligboblen i 2006/2007.

- Dengang vi havde en boligboble, havde vi prisstigninger på 30-40 procent. I København og på Frederiksberg ser vi årlige stigninger på omkring 10 procent, og stigningstakten er for nedadgående, så der er virkelig forskel på de to situationer, siger Curt Liliegreen.

Ingen spekulation

Alle økonomer påpeger, at prisstigninger ikke nødvendigvis er lig med, at der er fare for en boligboble.

En helt afgørende faktor, for om der er tale om en boligboble i et boligmarked eller ej, er til gengæld tegn på, at der sker spekulation i markedet. Curt Liliegreen ser ingen tegn i den retning.

- Det er svært at få øje på, at vi har deciderede spekulanter inde i markedet i øjeblikket - det havde vi tilbage i midten af nullerne.

Hvad skal der gøres?

I rundspørgen har DR Nyheder også spurgt, om økonomerne mener, at der skal gribe ind politisk for at bremse den fremadstormende prisudvikling på ejerboliger i København.

Tre ud af otte mener, at der skal gribes ind politisk. Deres forslag er at begrænse de afdragsfrie lån og stramme ejendomsværdibeskatningen.

Ingen af forslagende har er dog politisk gangbare i øjeblikket. Partierne bag den seneste skattereform er enige om, at ejendomsværdiskatten ikke kan røres før 2020, og regeringen har afvist at begrænse de afdragsfrie lån.