Boom på ti år: Vi bruger næsten en time mere med børnene om dagen

Forældre investerer mere tid i børnenes trivsel. Men vi er samtidig blevet for beskyttende, siger forsker.

Siden årtusindskiftet er forældres tid sammen med deres børn fordoblet. Udviklingen er især sket inden for det seneste årti, viser ny forskning. (Foto: © Ida Guldbæk Arentsen, Scanpix)

Både mor og far bruger dagligt knap en time mere på at tale, læse, lege og tage til fritidsaktiviteter med børnene end for ti år siden.

Det viser ny forskning fra Rockwool Fonden, der har undersøgt, hvordan danskerne forvalter døgnets 24 timer.

- Der har været en tendens igennem lang tid til, at forældre bruger mere tid på deres børn. Og især siden 2008 er der sket en markant udvikling, siger forskningschef Jan Rose Skaksen.

I dag bruger mødre to timer og 55 minutter på at drage omsorg for deres børn på de dage, hvor de er sammen med deres børn.

Fædre bruger til sammenligning to timer og 15 minutter på børnene, når de har mulighed for det, viser analysen fra Rockwool Fonden.

(© DR Nyheder)

Mere kvalitetstid siden årtusindskiftet

Regner man tilbage fra årtusindskiftet er forskellen på forældrenes omsorgstid sammen med børnene endnu større end gennem de sidste ti år.

- Tendensen er fastholdt så meget, at hvis man ser på udviklingen fra 2001 til i dag, så bruger forældre dobbelt så lang tid på deres børn i dag, siger Jan Rose Skaksen.

(© DR Nyheder)

Tallene viser samtidig, at forældrenes uddannelsesniveau spiller en stor rolle for den tid, de bruger på deres børn.

Fædre med en lang videregående uddannelse bruger dobbelt så lang tid på deres børn som fædre uden uddannelse, mens det for mødre er 50 procent mere tid.

Forældre er blevet klogere på børn

Den ekstra tid til børnene er en konsekvens af, at børn set over de seneste hundrede år er kommet mere i centrum for samfundets opmærksomhed.

Det er sket i takt med en stigende bevidsthed om, hvad barndommen betyder for voksenlivet, fortæller børneforsker Eva Gulløv, der er professor ved Aarhus Universitet.

- Vi er blevet gradvis mere klar over, at børn er sårbare og skrøbelige i den forstand, at hvis vi knægter dem i barndommen, så knægter vi det lille menneske i dem. Og derfor investerer vi i børns følelsesliv, siger hun.

For forældre er det i dag i høj grad forbundet med status at vise, hvor godt man tager sig af sine børn, fortæller Eva Gulløv.

- Børn er blevet et værdighedssymbol i voksensamfundet. Og derfor ser vi mange forældre, der deltager i deres børns liv på børnenes præmisser, siger hun.

Børn deltager mindre i de voksnes liv

Mens mor og far bruger mere tid på højtlæsning, leg og miniputfodbold fra sidelinjen, så er der omvendt sket det, at børnene i dag bliver inddraget mindre i de voksnes verden og har færre opgaver i hjemmet.

- Vi deltager mere i børnenes liv, men de deltager omvendt mindre i voksenlivet. Det giver en tryg barndom, men betyder også, at børn har meget mindre rum til selv at udforske tilværelsen, siger Eva Gulløv.

Hun mener generelt at udviklingen i forældres omsorgstid med deres børn er positiv, men det er også værd at tænke over at ruste dem bedre til voksenlivet.

- Vi er blevet meget bekymrede for at lade børn gør deres egne erfaringer selv. Så det er måske en overvejelse værd, at vi ikke skal være over dem hele tiden, siger Eva Gulløv.