Brug for eksperthjælp: 'Isoleret set har dommerne ikke forstand på det finansielle område'

Domstolene mangler viden i sager om økonomisk kriminalitet, mener politikere.

Morten Bødskov (S) og Preben Bang Henriksen (V) er enige om, at der skal mere faglighed ind retssalen, når sagerne er komplicerede og handler om økonomisk kriminalitet.

Domstolene mangler viden i sager om kriminalitet, som foregår i bankerne.

Sådan lyder det fra flere politiske ordførere, efter Finanstilsynet tirsdag offentliggjorde en stor redegørelse om tilsynet med Danske Banks estiske filial, hvor der gennem et årti strømmede 1.500 mistænkelige milliarder kroner gennem.

I samme forbindelse offentliggjorde tilsynet en række forslag til at forbedre tilsynet med bankerne og holde dem ansvarlige, når der skal fældes dom.

'Sager om finansiel virksomhed er komplicerede og vil ofte forudsætte indgående forståelse for drift, styring og ledelse af finansielle virksomheder,' skriver Finanstilsynet i sin redegørelse.

Fra fuld knallertfører til finansskandale

Konkret foreslår tilsynet, at det undersøges, om det kunne være en idé at invitere fagligheden indenfor, når en retssag handler om kriminalitet i den finansielle sektor.

- Når en dommer den ene dag sidder med en fuld knallertfører, den næste dag med et tyveri i den lokale brugs og så på tredje dag skal finde rundt i en kæmpe stor finansskandale, så er der ingen tvivl om, at der kan være en udfordring, siger Morten Bødskov (S), der er formand for Folketingets Erhvervsudvalg.

Allerede i dag har en dommer mulighed for at trække på 'sagkyndige medlemmer' under en retssag. Men Finanstilsynet lægger i sin redegørelse op til, at det skal ske helt automatisk, når det drejer sig om komplicerede sager fra den finansielle verden.

- Isoleret set har dommerne ikke forstand på det finansielle område. Så der kan jeg kun være enig med Finanstilsynet i, at det er en god idé, at retten suppleres af sagkyndige på det her område, siger Preben Bang Henriksen, der er retsordfører for Venstre.

- I dag bruger retten øjensynligt ikke den mulighed tilstrækkeligt, og det er noget af det, vi skal have drøftet med Dommerforeningen, fortsætter han.

Oprydningen efter Finanskrisen

I Finanstilsynets redegørelse lægges der vægt på retsopgøret efter finanskrisen, der fortsat er i fuld gang, og i mange tilfælde har udfaldet været til gunst for ledelser i krakkede banker.

'Der er sket frifindelse for næsten samtlige påstande om erstatning. Sagerne har foreløbig vist, at reglerne i den finansielle lovgivning om ledelsesansvar er vanskelige at håndhæve i praksis,' skriver Finanstilsynet i sin redegørelse.

Derfor foreslår Finanstilsynet, at det skal undersøges, om man ikke kan gøre det obligatorisk at få saglig viden med på sidenlinjen i civile sager, der involverer banker, lige som der skal gives bedre vilkår for whistleblowere i civile sager på det finansielle område.

- På det strafferetlige område kan vi konstatere, at der ikke er én bankdirektør, der har fået fem minutters fængsel, og på det civilretlige område må vi sige, at det er meget, meget sparsomt med erstatningerne til de mange mennesker, der har sat penge til, siger Preben Bang Henriksen.

- Om det så skyldes manglende sagkundskab hos retten eller manglende mulighed i lovgivningen, skal jeg lade være usagt. Men summa summarum så ser vi gerne, at der bliver tilknyttet mere viden på det finansielle område, siger Preben Bang Henriksen (V).

Han vil nu drøfte sagen med Dommerforeningen og samtidig undersøge, hvor ofte domstolene gør brug af muligheden for at inddrage sagkundskaben i retssager om økonomisk kriminalitet.

Dommerforeningen: Ingen har spurgt

Formand for Dommerforeningen, Mikael Sjöberg, ærgrer sig i første omgang over, at Finanstilsynet ikke har inddraget Dommerforeningen i sit arbejde.

- Vi har ikke været inddraget i det her arbejde, som jo bygger på, at der skulle være domme, som er forkerte. Og det udsagn har jeg ikke hørt, siger Mikael Sjöberg.

Han henviser til, at retsplejeloven allerede nu åbner op for, at 'retten under hovedforhandlingen skal tiltrædes af 2 sagkyndige medlemmer, hvis fagkundskab skønnes at være af betydning for sagen.'

- Ekstra viden skader jo aldrig. Men vi har allerede i dag mulighed for, at en retssag tiltrædes af to særlige eksperter. Jeg er ikke klar over, i hvor vidt omfang det bliver benyttet, men det er et instrument, vi allerede har, siger Mikael Sjöberg.

Status på civile erstatningssager ført af Finansiel Stabilitet

  • Eik Bank Danmark. Direktion, bestyrelse og revisor blev afkrævet 250 millioner kroner. Østre Landsret har fredag dømt fire af de sagsøgte til at betale 28,6 millioner.

  • Capinordic Bank. I et forlig blev der betalt 70 millioner kroner i oktober 2013. I Østre Landsret blev tre chefer derefter afkrævet 400 millioner. Dommen i oktober 2015 lød på 90 millioner. Begge parter har anket til Højesteret, som i november behandler sagen. FS har reduceret kravet til 185 millioner.¨Dom i Højesteret: Ledelsen i den krakkede bank Capinordic skal betale cirka 89 millioner kroner i erstatning for uforsvarlig långivning.

  • Amagerbanken. 11 blev sagsøgt. FS krævede 900 millioner. Retten i Lyngby frifandt alle i juni 2017. FS har anket til Østre Landsret og nedsat kravet til 375 millioner. Ankesagen indledes i januar næste år.

  • Roskilde Bank. Direktion, bestyrelse og revision blev afkrævet en milliard. Østre Landsret frifandt alle i november 2017. FS har anket til Højesteret. Kravet er nu reduceret til 375 millioner.

  • Ebh bank. Direktion, bestyrelse og revision er sagsøgt for op til 700 millioner. Siden efteråret 2017 har Vestre Landsret holdt retsmøder. Dommen ventes i andet halvår 2019.

  • Eik Bank Færøerne. Syv personer er sagsøgt for 150 millioner. Retten på Færøerne havde første retsmøde i januar i år. Dommen ventes i 2019.

  • Løkken Sparekasse. Syv afkræves 275 millioner. Vestre Landsret har første retsmøde 7. januar.

  • Andelskassen JAK i Slagelse. Direktør og bestyrelsesformand er sagsøgt for 14 millioner. Retten i Glostrup behandler sagen.

  • Kilder: Retsdokumenter, Finansiel Stabilitets årsrapport, Ritzau.