Brug regnvand til toiletskyl og tøjvask

Regnvand skal ikke i kloakken, men bruges i toiletter og vaskemaskiner for at spare på grundvandet. Sådan lyder en ide fra tænketanken Ideernes Danmark.

Regnvand skal ikke skylles ud i kloakken, men bruges i toiletter og vaskemaskiner for at spare på grundvandet. Sådan lyder en af ideerne i tænketanken Ideernes Danmark. (Foto: Katja Hemming Hansen © DR Bornholm)

Opsaml regnvandet på byens tage og anvend det til toiletskyl og tøjvask i stedet for grundvand.

Sådan lyder et af forslagene fra tænketanken 'Ideernes Danmark' til, hvordan Danmark kan ruste sig bedre til fremtiden.

Ideen kan føres ud i livet, hvis man installerer et regnvandsanlæg, der kan føre regnvandet fra taget ned i en tank under jorden, som kobles til husets eller ejendommens vvs-installationer.

Herfra løber regnvandet ud til toiletter og vaskemaskine og kan også bruges til bilvask og vanding af haven.

Regnvandsanlæg i baghaven

Civilingeniør Kåre Press-Kristensen er en af de få i Danmark, der allerede har installeret et regnvandsanlæg under jorden i sin baghave.

Det besluttede han sig for at gøre, da han skulle bygge et nyt hus til sig selv og sin familie i Brønshøj nord for København.

- Huset stod færdigt for to måneder siden, og vi skyller ud med regnvand og vasker tøj i det, og det fungerer ganske upåklageligt, fortæller han.

Drikkevand hører ikke hjemme i toilettet

Det er for miljøets skyld, at Kåre Press-Kristensen valgte, at der skulle flyde regnvand i rørene i hans nybyggede hus side om side med rør med grundvand, som fortsat bliver brugt til bad, mad og drikke.

- Det er fuldstændig vanvittigt at bruge det reneste drikkevand til at skylle pis og lort ud, når der er mangel på vand, siger han og fortæller, at det er en fryd, når han vågner op til en regnvejrsdag, der fylder den 4.000 liter store tank op i baghaven.

Spar på drikkevandet

Kåre Press-Kristensen og hans familie får reduceret omkring en tredjedel af deres 'almindelige' vandforbrug ved at vaske og skylle i regnvand.

Det betyder, at der vil gå omkring 20 år, før de 33.000 kroner, de har betalt for regnvandsanlægget, har tjent sig selv hjem.

- Så det er ikke primært for økonomiens skyld, at man skal installere et anlæg, siger han.

Prisen er for høj

Det er netop prisen for regnvandsanlæggene, der er skyld i, at kun få bruger regnvand som en ressource frem for noget, der blot skal løbe ned i kloakken. Det fortæller Maj-Britt Poulsen fra Københavns Energi:

- Der er ikke særlig mange, der benytter sig af det, fordi det er dyrt.

Hos Københavns Energi forsøger man at spare på drikkevandet og giver derfor tilskud til Kåre Press-Kristensen og andre borgere i Københavns Kommune, der gerne vil etablere et regnvandsanlæg.

Vil man etablere et anlæg i enfamilieshuse og dobbelthuse, kan man få 10.000 kroner i tilskud. Mere er der at hente for boligforeninger og etageejendomme, der kan få op mod 500.000 kroner i tilskud.

Alligevel er det meget få, der søger om tilskuddet hos Københavns Energi, da man fortsat skal være indstillet på at betale størstedelen af udgiften selv.

Få er interesseret i regnvand

I 2010 og 2011 har Københavns Energi kun givet støtte til to større boligforeninger og to erhvervsvirksomheder samt få private som Kåre Press-Kristensen.

- Vi har været i kontakt med flere, men de er ikke vendt tilbage, fordi de alligevel ikke var interesserede, primært fordi drikkevandsbesparelsen ikke var stor nok, siger Maj-Britt Poulsen.

Prisen på et anlæg og etableringen er meget forskellig. Det er for eksempel langt dyrere at etablere i et eksisterende hus end i et nybyggeri.

Regnvand bør være obligatorisk i nybyggeri

Kåre Press-Kristensens anlæg har kostet 43.000 kroner. At han endte med at betale 33.000 skyldes tilskuddet fra Københavns Energi.

De fleste regnvandsbeholdere til nye enfamilieshuse koster omkring 40.000 kroner inklusiv udgifter til kloakmester og vvs-installatør.

Kåre Press-Kristensen er dog sikker på, at det vil blive billigere, hvis regeringen gjorde det obligatorisk for alt nybyggeri at benytte regnvand side om side med grundvandet.

Kom med din ide

Ideen om at bruge regnvand i toiletter og vaskemaskiner kommer fra tænketanksbrugeren 'Ernhzd'.

Du kan besøge tænketankenIdeernes Danmark og komme med dit forslag, stemme på den bedste ide og deltage i debatten.

Ideernes Danmark er et samarbejde mellem DR, konferencen Rebuild 21 og Mandag Morgen.