Bryllupsfotografs indtjening er nærmest helt væk: Vil skulle betale formue for 'bureaukratisk' revisorhjælp

Små virksomheder skal betale tusindvis af kroner til en revisor for at få adgang til hjælpepakke.

Bryllupsfotografen Angelina Devine har stødt panden mod en mur i forsøget på at blive kompenseret for nogle af sine faste omkostninger under coronakrisen. Dyrt og besværligt, lyder kritikken. (Foto: Maria Pries)

Det så ud til at blive en kanon arbejdssommer for den 42-årige selvstændige bryllupsfotograf Angelina Devine fra Odense.

Aftalerne stod side om side i kalenderen, og det så ud til at kunne blive et nærmest rekordgodt år for fotografen, der har været selvstændig i 12 år og ejer virksomheden Pinkstudio.

Men så kom coronakrisen, og senest har statsminister Mette Frederiksens (S) melding om, at store forsamlinger forbydes til og med august revet tæppet væk under de sidste forhåbninger om at redde årets indtjening.

- Der har været lukket de seneste uger, så jeg har ikke haft nogen omsætning, og de mange bryllupper og konfirmationer, jeg er booket til hen over foråret og sommeren, er alle aflyst på nær én. Det er størstedelen af min årsomsætning, som er væk, siger hun.

Derfor har Angelina Devine i lighed med tusindvis af andre selvstændige og andre større og mindre virksomheder blikket stift rettet mod de statslige hjælpepakker, der kan hjælpe hende med at holde hovedet oven vande.

Meget mindre beløb - men meget mere bureaukrati

Regningerne i virksomheden skal stadig betales, og selv om hun stadig har midler på kistebunden, så skal hun også selv have lidt at leve for.

Angelina Devine har søgt om at få dækket 23.000 kroner om måneden for tab af mistede indtægter, men det er også den eneste hjælpeordning, hun har søgt.

Bryllupsfotografen har nemlig endnu ikke forsøgt at få dækket dele af sine faste udgifter i virksomheden, hvor hun havde mulighed for at søge kompensation for omkring 40.000 kroner i perioden.

- Selv om det er et langt mindre beløb, jeg kan få, så vil de have, at man skal have lavet en revisionspåtegning fra en godkendt revisor. Det kræver, at man får fat i en revisor, hvilket mange af os små virksomheder ikke har en i forvejen, siger Angelina Devine og fortsætter:

- Og så kræver det en masse bureaukrati og papirarbejde, ligesom man får en stor regning. De penge, jeg får i den anden ende, skal bruges til at redde virksomheden her og nu og ikke til at betale til en revisor, siger fotografen.

Der kommer ikke til at være ret meget i gang i fotoredigeringen hos Angelina Devine i Pinkstudio denne sommer.

Forslag: Lav en bagatelgrænse

Angelina Devines eksempel er ikke enestående, og derfor har fagforeningen Ase og den nystartede forening Danske Soloselvstændige sendt et brev til erhvervsminister Simon Kollerup (S) og til Folketingets erhvervsordførere.

Der er nemlig potentielt tusindvis af selvstændige, som er i samme situation, lyder opråbet.

De ønsker, at man helt dropper kravet om en revisionspåtegning, når de mindste virksomheder skal søge om at få dækket deres faste omkostninger under krisen, hvis deres virksomhed er blevet ramt hårdt af coronakrisen.

Med faste omkostninger menes der, at staten for eksempel hjælper med at dække for eksempel husleje, renteudgifter og andre uopsigelige kontraktbundne udgifter i perioden.

Helt konkret vil de indføre en bagatelgrænse, der betyder, at der ikke skal være krav om en revisors godkendelse, hvis man søger under 300.000 kroner.

- Der er mange små virksomheder, som ikke har så mange faste omkostninger, men alligevel nok udgifter til, at de kan søge kompensation. De penge, man kan få kompenseret, svarer slet ikke til den udgift, der er til en revisonspåtegning, siger formand for foreningen Danske Soloselvstændige Birgitte Feldborg, der fortæller, at hun har fået en række henvendelser fra sine medlemmer om problemet.

Man skal nemlig minimum have faste udgifter for 12.500 kroner i perioden 9. marts til 8. juli for at komme ind i ordningen og mindst have mistet 35 procent af sin indtjening.

Hvis man lige nøjagtigt opfylder dette, så vil det efterlade et beløb på 3.125 kroner til virksomheden. I den anden ende af skalaen kan de største virksomheder få dækket helt op til 110 millioner kroner af de faste omkostninger.

Fakta: Kompensation for virksomhedernes faste udgifter

 • Virksomhederne skal minimum skal have en omsætningsnedgang på 35-60 procent for at få kompenseret 25 procent af deres faste omkostninger.

 • Virksomheder skal som minimum skal have faste omkostninger svarende til 12.500 kroner i en tremåneders periode for at kunne få kompensation. Den maksimale kompensation er 110 millioner kroner.

 • Man får endvidere dækket 80 procent af sine faste udgifter, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 procent, og man får dækket 50 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 procent.

 • Det kræver en revisionspåtegning, hvis man skal søge om at få dækket faste omkostninger. Staten vil kunne dække 80 procent af udgifterne til en revisor, men man skal selv lægge alle pengene ud.

 • Kilde: Erhvervsministeriet

Kontroller gerne - men drop revisorkravet

Derfor er ordningen proportionsforvrænget, når revisorer ifølge fagforeningen Ase og Danske Soloselvstændige i nogle tilfælde skal have op til 20.000 kroner i salær for at lave en revisionspåtegning.

- Det væsentligste er, at vi bruger ordningerne til at støtte erhvervslivet og de små virksomheder og ikke bruger pengene på unyttige revisorerklæringer, siger administrerende direktør i Ase Karsten Mølgaard Jensen.

Både Ase og Danske Soloselvstændige mener, at der skal føres kontrol med ordningen. Det kan bare gøres langt mere smidigt og lige så effektivt, uden at man får en revisorregning oven i hatten.

- Jeg kan godt forstå, at vi er nødt til at lave noget kontrol. Men på de andre ordninger, der er målrettet os soloselvstændige, ligger der en tro- og loveerklæring plus en udvidet stikprøvekontrol.

- Lige netop faste omkostninger er det nemmeste at kontrollere. Man kan bare bede om, at der bliver lagt kvitteringer for faste omkostninger, inden man kan søge, siger Birgitte Feldborg fra Danske Soloselvstændige.

Minister afviser bagatelgrænse

Hvis forslaget fra Ase og Danske Soloselvstændige skal blive en realitet, så skal der sandsynligvis laves et flertal uden om regeringen.

Forslaget møder nemlig ikke megen opbakning hos erhvervsminister Simon Kollerup (S).

- Vi har brug for, at der er et stærkt værn mod, at man kan svindle med hjælpeordningerne, og det er derfor, at vi gerne vil have en revisor til at se på tingene. Og så har vi oveni det sagt, at man kan få godtgjort op til 80 procent af den udgift til revisor, siger ministeren.

Det kan være både besværligt og dyrt for de helt små virksomheder at finde en revisor og få dem til at lave arbejdet med en revisionspåtegning. Hvad tænker du om den bekymring?

- Jeg ved godt, at det kan være en større udgift for en lille virksomhed at have en revisor med ind over. Vi har valgt, at man kan få dækket de 80 procent, og på den måde er der egentlig hjælp til, at selv små virksomheder har mulighed for at få hjælp af en revisor, siger Simon Kollerup, der fortæller, at revisorerne har fået mere tid i kalenderen, da fristerne for at indsende årsregnskaber er udskudt.

På Skibhusvej i Odense håber bryllupsfotografen Angelina Devine dog stadig, at regeringen alligevel vil lytte til opråbet fra Ase og Danske Soloselvstændige

- Jeg håber, at de laver en bagatelgrænse, så os med de mindste forretninger ikke skal igennem så meget for at få dækket de omkostninger, der er. Jeg afventer lige nu, at man forhåbentligt får lavet en bagatelgrænse, og så vil jeg selvfølgelig søge, siger hun.

Hvorfor er det ikke fair, at der bliver stillet de samme krav til jer som til de større virksomheder?

- Selvfølgelig skal der stilles krav, og der skal også laves stikprøvekontroller. Jeg tror, at det lige nu er langt vigtigere, at vi får hjulpet os små virksomheder, så vi kan overleve. Vi kan eventuelt tage kontrollen bagefter, siger Angelina Devine.

De (foreløbige) hjælpepakker

 • Tilskud:

 • Midlertidig kompensationsordning for selvstændige og freelancere: 10 mia. kr.

 • Midlertidig kompensation for virksomhedernes faste udgifter: 40 mia. kr.

 • Forlængelse af kompensationsordningen for faste omkostninger med en måned: 13,3 mia. kr.

 • Justering af kompensationsordning for faste omkostninger: 12,0 mia. kr.

 • Forlængelse og justering kompensationsordning for selvstændige og freelancere (inkl. ny kompensationsordning for freelancere med blandede A- og B-indkomster): 4,3 mia. kr.

 • Dagpenge og sygedagpenge: 0,2 mia. kr.

 • Eksport og investeringspakke 0,1 mia. kr

 • National platform for crowdfunding <0,1 mia. kr.

 • Midlertidig lønkompensationsordning: 4,6 mia. kr.

 • Sygedagpengerefusion til arbejdsgivere: 1,7 mia. kr.

 • Varslingspulje og afbureaukratisering af regler vedr. arbejdsfordeling: 0,1 mia. kr

 • Kompensationsordning for aflysning af større arrangementer i marts som følge af Covid-19: 0,7 mia. kr.

 • Løft af Innovationsfondens Innobooster ordning: 0,4 mia. kr.

 • Forlængelse af suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet, midlertidig forlængelse af sygedagpenge, suspension af G-dage mv.: 0,1 mia.

 • Reserve til sygedagpenge til personer i risikogruppen: 0,2 mia.

 • Kompensationsordning for medievirksomheder: 0,2 mia. kr.

 • Friperiode på optjening af seniorpræmie: <0,1 mia. kr.

 • Styrket kontrol i Erhvervsstyrelsen: <0,1 mia. kr.

 • Økonomisk hjælpepakke til efterskoler mv.: 0,5 mia. kr.

 • Midlertidig kompensationsordning for højskoler mv.: 0,1 mia. kr.

 • Kompensation til arrangørers udgifter til landsindsamlinger: <0,1 mia. kr.

 • Ophævelse af den kommunale anlægsramme i 2020: 2,51 mia. kr.

 • Varslingspulje og afbureaukratisering af regler vedr. arbejdsfordeling: <0,1 mia. kr.

 • Garantier mv:

 • Garantiordninger for SMV’er og større virksomheder (lånebeløb): 60,73 mia. kr.

 • Rejsegarantifonden: 1,54 mia. kr.

 • Matchfinansieringstiltag i Vækstfonden (garantirammer og egenkapitalindskud) 3,4 mia. kr.

 • Statslig garantidækning til virksomheders handel og eksport (garantiramme) 30,0 mia. kr.

 • EKF (likviditetskaution): 1,3 mia. kr.

 • EKF - garantiordning til større eksportvirksomheder og deres større underleverandører (lånebeløb) : 7,3 mia. kr.

 • Garantier til SAS fra den danske stat: 1 mia. kr.

 • Øvrig likviditet og finansieringsmuligheder

 • Øgede lånemuligheder for elever og studerende: 1,56 mia. kr.

 • Udbetaling af indbetalt moms som et rentefrit lån: 35,43 mia. kr.

 • Forlængelse af betalingsfrister for moms og a-skat mv.: 165 mia. kr.

 • Mulighed for at udsætte betaling af 2. rate dækningsafgift til 2021: 1,1 mia. kr.

 • Udskydelse af betalingsfrist for lønsumsafgift for 2. og 3. kvartal: 0,3 mia. kr.

 • Tidligere udbetaling af skattekreditter: 1,0 mia. kr.

 • I alt: cirka 400 mia. kr.

 • Kilde: Finansministeriet.