Bulldozer eller bevaring? Forstå kampen om kæmpesommerhusene

I flere kommuner har opførelsen af store sommerhuse med både pool og mange sovepladser fået politikere og naboer op af stolene.

(ARKIV)(Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Kæmpesommerhuse, familiehuse, poolsommerhuse, luksussommerhuse. Kært barn har mange navne.

Men fælles for de sommerhuse, der hører under ovenstående navne er, at de er store, typisk har en pool, og at de ofte bliver lejet ud.

Og så har de været centrum for debat af flere omgange - i særdeleshed i Guldborgsund kommune.

Her blev det i marts afgjort af Planklagenævnet, at ti af de her luksussommerhuse, som enten er bygget færdige eller er ved at blev bygget, er ulovligt opført. De er ganske enkelt for store.

De oprindelige sommerhuse i området er kun 70-90 kvadratmeter. Så problemet opstod, da kommunen i strid med lokalplanen gav byggetilladelse til de over 200 kvadratmeter store sommerhuse.

Et flertal bestående af Venstre, SF og Socialdemokratiet i Guldborgsund Kommunes Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg sagde derfor dengang, at sommerhusene burde rives ned.

Et alternativt forslag var at ændre lokalplanen, så de omstridte sommerhuse bliver lovliggjort og kan blive stående. Men i den første afstemning om sagen i Økonomiudvalget var der dødt løb.

I aften klokken 19 mødes udvalget igen til den sidste, afgørende afstemning. Forud for afstemningen er der stadig stor usikkerhed om, hvilken vej vinden blæser.

Men det er en debat med mange regler, definitioner og love. Vi har samlet det hele her, så du bedre kan forstå debatten.

1

Hvad er et kæmpesommerhus?

Der findes ikke en klar definition for, hvad et kæmpesommerhus er. Men det er stort, har plads til omkring 15-20 gæster, har typisk pool eller aktivitetsrum. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Der findes ikke nogen officiel definition for, hvad et kæmpesommerhus er.

Men sikkert er, at det er et stort sommerhus med kvadratmeter nok til at huse mange mennesker - op til omkring 15-20 sovende gæster. Typisk er der også faciliteter som pool eller aktivitetsrum.

Et af de selskaber, der markedsfører sig på at opføre de store luksussommerhuse er Skanlux.

Deres store sommerhuse hedder poolhuse og går under navnet 'Aqua' og varierer i størrelsen fra 179 til 267 kvadratmeter.

I Danmark er der i 2021 3.078 sommerhuse på mellem 200 og 499 kvadratmeter, viser tal fra Danmarks Statistik.

Der er kun sket en lille stigning på 73 sommerhuse siden 2020, viser tal fra Danmarks Statistik.

Af sommerhuse på over 500 kvadratmeter var der 143 på tværs af landet i 2021, og også det tal har ændret sig meget lidt siden sidste år.

2

Hvor raser sommerhusdebatten?

Poolsommerhusene er på mere end 200 kvadratmeter. (Foto: (Privat foto) © (Privatfoto))

I Marielyst i Guldborgsund Kommune på Falster var det ejerne af de sommerhuse, der lå omkring byggeriet af ti nye luksussommerhuse, der satte gang i debatten.

De mente, at opførelsen af de store sommerhuse var imod lokalplanen.

Og det er senere blevet bakket op af Guldborgsund Kommunes Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg, der anbefaler nedrivning af sommerhusene, hvoraf nogle er helt færdigopført.

Et andet sted, hvor Skanlux har bygget en klynge af store sommerhuse er i Asserbo i Nordsjælland.

Her går debatten på lovligheden af sommerhusenes forretningsmodel, hvor Skanlux efter byggeriet står for salg, udlejning og service.

Se dronebilleder af et nybygget luksussommerhuskvarter i Asserbo herover.

For det er ulovligt at have et privat sommerhus, som primært bliver brugt til udlejning. Vil man det, kræver det en særlig tilladelse.

Derfor kigger Erhvervsstyrelsen på flere sager, hvor de skal afgøre, om en given sommerhusejer overholder reglerne.

Diskussionerne om kæmpesommerhuse har også kørt andre steder i landet. Blandt andet i Hjørring Kommune har der været gang i byggeriet.

Her forsøgte byrådsmedlemmer fra SF og Enhedslisten at få standset byggeriet af et sommerhus på 300 kvadratmeter. Det var der dog ikke opbakning til.

3

Hvad må man med et kæmpesommerhus?

Når Erhvervsstyrelsen skal vurdere, om udlejning af et sommerhus holder sig inden for rammerne af, hvad der anses som privat, ser de på antallet af udlejede sommerhuse, ejerens eget brug af sommerhuset og udlejningens omfang. (Foto: Emil Helms © Scanpix)

I Danmark er der regler for, hvor meget man må udleje et privat sommerhus. I hvert fald hvis det ikke skal anses som erhvervsudlejning.

Når Erhvervsstyrelsen skal vudere, om udlejning af et sommerhus holder sig inden for rammerne af, hvad der anses som privat, har tre ting betydning. Nemlig antallet af udlejede sommerhuse, ejerens egen brug af sommerhuset og udlejningens omfang.

Det skriver Erhvervsstyrelsen i en vejledning til sommerhusejere fra 2021.

Ifølge sommerhusloven vil enkeltpersoners udlejning af 1-2 sommerhuse almindeligvis ikke betragtes som erhvervsmmæssig udlejning, forudsat at udlejningen sker som supplement til egen brug og ikke får mere professionel karakter.

Bruger man selv sit sommerhus mindst to uger årligt, og overstiger udlejningen ikke 41 uger, vil Erhvervsstyrelsen som udgangspunkt ikke anse udlejningen for erhvervsmæssig.

I takt med at sommerhusmarkedet i det senere år har ændret karakter blandt andet ved at sommerhusene bliver væsentligt større og derved passer bedre til familier og danske og udenlandske turisters behov.

- Det har givet anledning til usikkerhed om, hvilken betydning størrelsen af et sommerhus bør tillægges i vurderingen af, om udlejning anses for erhvervsmæssig eller ikke-erhvervsmæssig. Store sommerhuse giver mulighed for en større lejeindtægt, men er også forbundet med væsentligt større omkostninger til finansiering og vedligeholdelse, skriver Erhvervsstyrelsen i vejledningen.

Sommerhusets størrelse har som udgangspunkt ikke betydning for vurderingen af, om udlejning anses som erhvervsmæssig eller ej efter sommerhusloven.

Det skyldes blandt andet at ejere og lejeres behov ændrer sig, og at der i stigende grad er efterspørgsel på større sommerhuse.

- Ved udlejning af et enkelt sommerhus er husets størrelse derfor ikke i sig selv en indikation på, om udlejningen bør betragtes som erhvervsmæssig eller ikke-erhvervsmæssig. Hvis der er tale om udlejning af flere meget store sommerhuse, vil udlejningen dog efter en konkret vurdering blive betragtet som erhvervsmæssig.

Men i tilfældet med luksussommerhusene bygget af Skanlux kan grænserne blive lidt udviskede.

Eksempelvis er udlejningen her sat mere i system. Efter salget af et sommerhus er Skanlux nemlig stadigvæk involveret og står for udlejning, rengøring og service i de uger, hvor sælgerne ikke selv skal bruge sommerhuset, men lejer det ud til andre.

- Vi bor i praksis ved siden af et feriecenter. Vi oplever, at op mod 200 mennesker rykker ind og så ud igen efter en uge, hvor service-, have- og rengøringspersonalet kommer, inden et nyt hold ankommer, siger Ulla Brinch, der ejer et sommerhus i Asserbo, hvor 11 nye luksussommerhuse er skudt op.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk