Carlsberg tager ansvar for forurening ved bryggeri i Nepal

Efter et halvt år med afvisninger erkender Carlsberg nu, at deres bryggeri har forurenet en af Nepals vigtigste floder.

Carlsberg erkender nu, at deres fabrik i Nepal er årsag til forurening af Narayani-floden.

Det var processer uden om Carlsbergs rensningsanlæg, der var årsag til omfattende forurening i Naryani-floden ved Carlsbergs eget bryggeri, Gorkha-bryggeriet, i Nepal.

Carlsberg afviste ellers både i efteråret 2017 og tilbage i marts, at forurening i floden lige ved bryggeriet havde noget med dem at gøre.

Da P1 Orientering sammen med det undersøgende medie Danwatch undersøgte forureningsforhold omkring Gorkha-bryggeriet, benægtede Carlsberg, at de havde noget med forureningen at gøre.

En forurening som P1 Orientering og Danwatch havde dokumenteret ved at indsamle en række stærkt forurenede vandprøver over en periode på omkring tre måneder.

Carlsberg afviste først

Narayani-floden er Nepals tredjestørste flod. En stor del af Narayani-floden ligger i Chitwan Nationalparken, som er på FN-organisationen UNESCO's Verdensarvsliste.

Floden er levested for flere udrydningstruede dyr, blandt andet gangesdelfinen og gavial-krokodillen.

Vandprøver taget, 500 meter før floden løber forbi bryggeriet, havde nogenlunde normale værdier. Vandprøver taget med strømmen, lige efter floden løber forbi bryggeriet, var stærkt forurenede med værdier langt over det tilladte, både ifølge nepalesisk lov og i endnu højere grad, hvis det havde været dansk lov, der var gældende.

Carlsberg Groups pressechef, Kasper Elbjørn mente tilbage i marts, da han blev præsenteret for de forurenede vandprøver, at det ikke kom fra Carlsberg:

- Mit gæt er, at vi skal se på, hvad der ellers ligger i området. Jeg har fået at vide, at der blandt andet ligger en madproducent, landbrug og en hønsefarm.

Det var dog ikke muligt at lokalisere nogen anden industri eller erhverv med udledning i floden på de 500 meter fra de rene prøver før bryggeriet og hen forbi bryggeriet.

Carlsberg mente, at prøverne var indsamlet forkert. Men nu er de nået frem til en ny forklaring.

Rejste selv til Nepal - og blev overbevist

Efter at P1 Orientering og Danwatch bragte historien om forurening ved bryggeriet, sendte Carlsberg folk til Nepal for selv at undersøge forholdene.

Undersøgelserne viste, at forureningen alligevel stammer fra Gorkha-bryggeriet.

- Vores folk rejste til Nepal for at se det her selv, for vi kunne ikke forstå resultaterne af jeres prøver. Der var tydeligvis forhold, der ikke stemte overens med vores egne målinger. Vi undersøgte i stedet området og floden omkring bryggeriet, hvor man identificerende tre mulige kilder til de forhøjede værdier, siger Carlsbergs pressechef Kasper Elbjørn.

En af årsagerne til forureningen fra Carlsberg var afløb af våd mask, som er et organisk restprodukt fra ølproduktion, der kan anvendes til dyrefoder. Bryggeriet gav det organiske restprodukt til lokale bønder fra et areal ved en af bryggeri-portene, der ligger lige ud til floden.

- De identificerede den våde mask, som man donerede til lokale landmænd, som en forureningskilde. Derfor har vi stoppet denne praksis. Vi påtager os ansvaret for den forurening, og derfor har vi stoppet det øjeblikkeligt, siger Carlsbergs pressechef Kasper Elbjørn.

Når det regner i den her del af Nepal, så regner det rigtig meget. Og regnvand, der har ligget på bryggeriets grund er den anden årsag Carlsberg har fundet til, at de udleder forurenet materiale i floden.

- Vi har også fundet tegn på, at regnvandet, der løber ud i floden fra bryggeriet, kan indeholde for høje værdier. Det har vi løst nu med nogle mindre investeringer i regnvandsdræning, der nu dirigeres gennem Gorkhas spildevandsanlæg, siger han.

Logiske forklaringer fra Carlsberg

Resultaterne af Carlsbergs undersøgelser overrasker ikke Henrik Rasmus Andersen, professor og spildevandsekspert på DTU, som tidligere har arbejdet med bryggerier i ulande.

- Det er normal procedure at man distribuerer mask fra bryggeri-produktion til landmænd, det gør man også i Danmark, og det er organisk materiale, som vil føre til forurening, hvis det løber ud i floden, siger professor Henrik Rasmus Andersen.

Carlsberg fastholder, at deres rensningsanlæg virker helt som det skal, og ifølge Henrik Rasmus Andersen er det da også muligt at forurene selv med et velfungerende spildevandsanlæg.

- Carlsbergs nye forklaringer lyder som meget sandsynlige forklaringer. Jeg kan næsten se det for mig, at der er tale om de typiske årsager - beskidt regnvand og affaldsprodukter fra brygning - til at bryggeridrift i fattige lande fører til vandforurening, også selv om man har etableret spildevandsanlæg, siger Henrik Rasmus Andersen.

Floden havde dårlig gennemstrømning

Carlsberg oplyser, at de ud over at standse uddelingen af mask-restprodukter tæt ved floden og rense regnvandet på bryggeriet, også har været ude og grave i Narayani-floden.

For den tredje forklaring på forurening er ifølge Carlsberg, at det område af floden, de udleder deres spildevand i, har en lav vandgennemstrømning.

- Vi fandt, at der er lav vandgennemstrømning i den flodgren, som modtager bryggeriets rensede spildevand. Derfor lavede man en opmudring for at forbedre gennemstrømningen i perioder med lav vandstand, siger pressechef Kasper Elbjørn.

Men den lave gennemstrømning er ikke et problem ifølge professor Henrik Rasmus Andersen. Den har bare gjort det muligt at opdage, at det, der blev udledt, var forurenet.

- Lav vandgennemstrømning i floden tæt ved Carlsberg forklarer ikke de høje værdier i sig selv, det viser bare, at det, der kom fra bryggeriet, havde alt for høje værdier, og det kunne opspores, fordi floden ikke havde kraftig gennemstrømning her, siger Henrik Rasmus Andersen.

Carlsberg: Enkeltstående tilfælde

Carlsberg fastholder fortsat, at der kan være andre kilder i lokalområdet, der også er medvirkende til forurening af Narayani-floden. Bryggeriet vil nu samle erfaringerne fra forureningssagen i Nepal.

- Den her sag med Gorkha-bryggeriet er et enkeltstående tilfælde, men vi har naturligvis samlet erfaringerne og delt med vores andre bryggerier. Vi ved nu, at potentielle kilder til vandforurening, der ikke er forbundet til spildevandsanlægget, kan forekomme, siger pressechef Kasper Elbjørn.

Efter henvendelserne fra P1 Orientering og Danwatch bliver sagen nu også taget med i arbejdet med Carlsbergs bæredygtighedsstrategi, der blandt andet handler om, at beskytte vand i høj-risikoområder omkring Carlsbergs bryggerier, understreger Kasper Elbjørn.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk