Chok-aftale i spektakulær bank-retssag

NewCap Holding, der ejede Capinordic frem mod krakket i 2010, betaler 70 millioner kroner til Finansiel Stabilitet.

Finansiel Stabilitet har hevet sin første sejr og 70 millioner hjem (Foto: Rolf Jonshøj © DR)

Fredag morgen blev der højst uventet indgået en aftale mellem den krakkede Capinordic bank og statens skraldespandsselskab, Finansiel Stabilitet.

Forliget betyder, at NewsCap Holding, der ejede Capinordic frem mod krakket i 2010, betaler 70 millioner kroner til Finansiel Stabilitet.

Det er dermed Finansiel Stabilitets første sejr i retsopgøret mod krakkede banker i kølvandet på finanskrisen.

De 70 mio. kr. er cirka halvdelen af det krav, som blev rejst ved sagens start i Østre Landsret for blot 11 dage siden. Og det lange retsopgør, der var i vente med retsmøder frem mod jul, kan nu droppes. Det er således næsten usandsynligt hurtigt, at aftalen er indgået.

- Det er en meget overraskende udvikling. Advokaterne var ikke engang begyndt på at afhøre vidnerne i sagen, som skulle have varet indtil jul. Det må betyde, at NewCap Holding, som er det nye navn til det selskab, som i sin tid ejede Capinordic Bank, har anerkendt, at den tidligere ledelse har solgt en række aktiver for dyrt fra moderselskabet til banken, siger DR's erhvervsanalytiker Thomas G. Svaneborg.

Ny sag starter i 2014

Retssagen mod Newcap Holding var den første af to, som Finansiel Stabilitet har anlagt mod den tidligere rigmandsbank-koncern.

Den anden sag starter i 2014 og er rejst mod personerne i selskabets tidligere ledelse, der afkræves en erstatning på omkring 250 mio. kr. for at have drevet uansvarlig bankdrift.

- I den forbindelse er det værd at bemærke, at Finansiel Stabilitet ikke har lavet et forlig med NewCap Holding. Når man laver et forlig, ligger der altid et element af indrømmelse fra begge parters side. I denne aftale mellem NewCap Holding og Finansiel Stabiiltet har det nye selskab anerkendt samtlige Finansiel Stabilitets påstande om, at disse koncerninterne transaktioner var forkert prissat. At beløbet så ikke rammer det loft på 146 mio. kr., som Finansiel Stabilitet oprindelig havde krævet, er mindre vigtigt, siger Thomas G. Svaneborg.

I en fondsbørsmeddelelse, som fredag morgen blev udsendt, står der:

- I forbindelse med de første retsmøder af sagens hovedforhandling har parterne dags dato indgået aftale om vilkårene for sagens afslutning. Aftalen indebærer, at Newcap Holding A/S og tre af selskabets datterselskaber accepterer samtlige påstande vedrørende de seks konkrete koncerninterne transaktioner for et samlet beløb på ca. 70 mio. kr.

Facebook
Twitter