Cityringen - Fra tunnelboring og naboklager til færdig metro

TIDSLINJE 2007 - 2019: Se, hvordan metrobyggeriet er skredet frem, og hvornår du kan køre med.

Når den nye københavnske metrolinje åbner, er der kommet 31 kilometer nye spor til, lagt 132.000 betonelementer, gravet 3 millioner tons jord op og brugt 1,1 millioner tons beton. (Foto: BAX LINDHARDT © Scanpix)

Metrobyggeriet i København nåede i sidste uge halvvejs.

Godt 15 kilometer metrotunnel forbinder nu Vesterbro, Frederiksberg og Nørrebro dybt under byens gader, men hvornår står det færdigt, og hvad har det kostet at nå hertil?

Linkbox

Læs også

VIDEO 40 meter under jorden: Her taler vi "tunnel-esperanto"

Få et overblik herunder:

2002 - Forarbejdet begynder

Cityringen er det største anlægsprojekt siden Storebæltsbroen, og der er af den grund gået mange år med forberedende arbejde. I 2002 begyndte arbejdet med at planlægge den kommende metrolinje.

2005 - Beslutningen træffes

I 2005 færdiggøres det forberedende arbejde, og det præsenteres for staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Samme år beslutter de sig for at anlægge Cityringen.

Loading preview...

2007 - Lov om metroring vedtages

I 2007 vedtager Folketinget en lov om Cityringen. Alle Folketingets partier med undtagelse af Liberal Alliance og Enhedslisten er for den nye anlægslov.

Linkbox

Læs også

Udenlandske metroarbejdere er blevet snydt for 41 millioner

Med loven bliver Ørestadsselskabet, der var bygherre på den eksisterende metro, nedlagt, og i stedet bliver Metroselskabet stiftet, og geologiske undersøgelser iværksættes.

2008 - Borgerne høres

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune udarbejder en redegørelse af Cityringens effekt på miljøet, en såkaldt VVM-redegørelse. I den forbindelse bliver borgerne indkaldt til en høring.

2009 - Anlægsarbejdet sparkes i gang

I 2009 får Cityringen det endelige stempel af Transportministeren, og dermed kan anlægsarbejdet gå i gang.

Der omlægges forsyningsledninger og rør, så der bliver plads til de underjordiske stationer, og samtidig begynder de arkæologiske udgravninger.

Desuden sendes selve byggeriet af Cityringen i udbud.

2011 - Italienske selskaber bliver hyret ind

Kampen om at få lov til at stå i spidsen for det enorme anlægsprojekt vinder det italienske selskab Copenhagen Metro Team(CMT, red.). De skriver under på, at de skal bygge Cityringen, mens det italienske firma Ansaldo STS får lov til at levere togene.

Herefter begynder etableringen af byggepladserne.

Loading preview...

2013 - Der bores

I 2013 starter selve tunnelborearbejdet, og det fører til en del naboklager.

Derfor bliver der vedtaget en såkaldt nabopakke, som blandt andet giver støjplagede metronaboer ret til genhusning. Den pakkes skønnes samlet at have kostet 300 millioner kroner. Penge, som betales af Metroselskabet.

Loading preview...

2015 - Metroen er kommet halvvejs

I december 2015 er tunnelborearbejdet nået halvvejs. 15,5 ud af 31 kilometer tunnel er boret.

Et arbejde, der også er blevet forsinket på grund af hyppige historier om dårligt arbejdsmiljø, voldsomme støjplager hos naboer og sager om underbetaling.

2016 - Stationsforpladser

Næste år begynder arbejdet med at anlægge stationsforpladser.

Loading preview...

2017 - Cityringen kommer på sin første rejse

I 2017 forventes stationerne at stå færdige, og så skal Cityringen testes, inden den åbner for folket.

2019 - Det kører på skinner for metroen

Oprindeligt var det tiltænkt, at metroen skulle tage de første passagerer med i slutningen af 2018, men tidsplanen er skredet flere gange, og den seneste udmelding fra Metroselskabets direktør lyder på, at det bliver i juli 2019.