Claus Hjort om kovending: Vi er blevet klogere på støjen fra F35

Naboer til flybase vil få kompensation eller opkøbt deres hus på grund af støj fra F35, siger minister.

Grænseværdierne for støj vil ikke kunne overholdes med det nye F35-kampfly, erkender forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V). (Foto: US MARINES © Scanpix)

Først skulle der slet ikke laves støjdæmpning, og beboere omkring Flyvestation Skrydstrup i Sønderjylland kunne få lov til at blive boende i deres huse.

Men siden har Forsvarsministeriet fået nye oplysninger om Danmarks nye F35-kampfly, der nu gør, at ministeriet vender om på hælene i sagen.

De 27 nye kampfly, der efter planen leveres til det danske forsvar i 2022, larmer nemlig så meget, at de vil overskride alle støjgrænser ved flyvestationen.

Det fortæller forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

- Vi er blevet klogere på udviklingen, og der er lavet nogle nye støjberegninger, der viser, at grænseværdierne for støj ikke vil kunne overholdes, siger han.

Huse skal opkøbes af staten

Onsdag i næste uge planlægger Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse sammen med Haderslev Kommune at afholde et borgermøde omkring støjgenerne, og her vil man forsøge at finde ud af, hvad der skal ske med husene omkring flyvepladsen.

- Det kan så være, at der er nogle, der skal have ekspropriationserstatning, og andre skal have kompensation. Men det er jo sådan noget, man må se på, alt efter genernes størrelse og omfang, siger Claus Hjort Frederiksen.

Byggeudgifterne til at tage Flyvestation Skrydstrup i brug som base for de i alt 27 nye kampfly er løbende vokset.

Oprindeligt hed det, at projektet ville koste omkring 400 millioner kroner, men i dag er der sat i alt 650 millioner kroner af til det samlede byggeprojekt.

Det fremgår af et aktstykke, som Forsvarministeriet har sendt til Folketinget.

Pengene fra puljen kan blandt andet bruges til at opkøbe "nogle ejendomme" og til at lave støjdæmpning omkring flyvebasen, siger forsvarministeren.

- Det kommer til at koste flere penge at lave tiltag, der skal dæmpe generne fra støjen, og der er i aktstykket afsat penge til, at man eventuelt kan ekspropriere nogle ejendomme, siger han.

Hvor mange ejendomme skal opkøbes af staten?

- Det ved jeg slet ikke noget om. Det må blive afklaret i den kommende tid.

Har du et bud på, hvor meget ekstra det kommer til at koste?

- Nej, det har jeg ikke. Nu skal vi have den her orientering af beboerne, og det, forventer jeg, vil afklare en del af de her tvivlsspørgsmål, og så må vi tage den derfra, siger han.

SF: Helt uansvarligt at sige ja

Allerede tilbage i maj 2016 stillede Enhedslisten spørgsmål omkring støjgener og eventuelle opkøb af huse i området.

Men bekymringen blev affejet af den daværende forsvarsminister Peter Christensen (V).

- De foreløbige støjanalyser for F35 har ikke udvist et behov for at gennemføre særlige støjsikringstiltag som ekspropriation eller støjsikring af boliger i relation til støj uden for Flyvestation Skrydstrup, lød ministerens svar dengang.

Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm, mener derfor, at Forsvarsministeriet har forsøgt at "sminke" kampflysaftalen, sådan så den ekstra udgift til at opgradere basen og opkøbe huse i området ikke fremgik af den.

Partiet opfordrer nu forligskredsen bag aftalen til ikke at skrive under på udbetalingen af penge til de 27 nye F35-kampfly.

SF's forsvarsordfører, Holger K. Nielsen, er enig i kritikken.

- Man har forsøgt at tage de her udgifter med i aktstykket, men det er helt vildt usikkert, hvad udgifterne faktisk bliver. I det hele taget er der så mange usikkerheder i det her køb, at det er helt uansvarligt, hvis man siger ja til det på det her grundlag, siger han.

Men det afviser forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

- Når både Holger K. Nielsen og Eva Flyvholm antyder, at der foregår noget lusk, så kan jeg totalt afvise det. Det hele er åbent, siger han.

Facebook
Twitter