Dårlige betalere må ikke nægtes indlånskonti

Selv om en kunde er registreret i RKI Kredit Information eller andre inkassofirmaer, så må bankerne ikke nægte kunden en indlånskonto. Det vil være i strid med regler om god skik, viser en ny afgørelse fra Finanstilsynet.

Finanstilsynet vurderer, at det vil være i strid med reglerne omgod skik, hvis et pengeinstitut afviser at oprette en almindeligindlånskonto alene med den begrundelse, at kunden er registreret iRKI.

Finanstilsynet har tidligere tilkendegivet, at pengeinstitutterhar en samfundsmæssig forpligtelse til at sikre mulighed for, at enborger kan få oprettet indlånskonti, medmindre der foreligger ensaglig begrundelse at afvise kunden.

Med den nye afgørelse slår Finanstilsynet fast, at registreringi RKI ikke er en saglig begrundelse.

En saglig begrundelse for at nægte oprettelse af en almindeligindlånskonto kan til gengæld være, hvis en kunde opfører siganstødeligt og er til gene for såvel pengeinstituttes personale somfor de øvrige kunder.

Facebook
Twitter