Danfoss-direktør langer ud efter Uber-aftale: For sent og for skævt

Det blev håndteret dårligt, da et politisk flertal skubbede Uber ud af Danmark, mener Niels B. Christiansen, Danfoss-direktør og formand for Digitalt Vækstpanel.

Formand for Digitalt Vækstpanel Niels B. Christiansen offentliggør i dag en række anbefalinger til, hvordan Danmark omstiller sig til den hastige digitale omstilling. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)

Det var et pragteksempel på, hvordan man ikke skal gøre, da der tidligere på året skulle findes fælles politisk fodslag om en ny taxilov, der enten skulle give plads eller give sparket til den digitale taxitjeneste Uber.

Resultatet blev en ny taxilov og et farvel til Uber. En fejlhåndtering, mener Niels B. Christiansen, der er topchef hos Danfoss og formand for Digitalt Vækstpanel, som i dag offentliggør 33 anbefalinger til, hvordan Danmark bør omfavne den hastige digitale omstilling.

- Jeg synes ikke, at det forløb, vi har haft omkring Uber, har været det, vi ønsker. Det er også første gang, vi er stødt på sådan en forretningsmodel, som udfordrer os på den måde, siger Niels B. Christiansen, der kalder det politiske forløb omkring Uber 'for sent og for skævt'.

- Om vi skal tale Uber eller ej, så går vores forslag på, at vi skal være langt tidligere til at prøv nye forretningsmodeller af og tillade, at de skal prøves af.

- Ikke regeringens skyld

Niels B. Christiansen sidder for bordenden for Digitalt Vækstpanel, der tæller 15 medlemmer. I dag offentliggør panelet sine anbefalinger, som præsenteres med uddannelsesminister Søren Pind (V) og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K):

- Den her omstilling kommer, uanset om vi ønsker det eller ej. Spørgsmålet er, hvordan vi forholder os til det. Min holdning er, at vi skal kigge på, hvordan vi bliver rigere og får finansieret vores velfærdssamfund. Det er godt for borgerne med et bedre og rigere samfund, siger Brian Mikkelsen.

At Uber ikke har fået plads i Danmark, forklarer han, er Socialdemokraterne og Dansk Folkepartis skyld:

- Problemet var her, at regeringen var i mindretal. Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti ville ikke den udvikling. Det, syntes jeg, var ærgerligt. Nu handler det så om at fortælle om de muligheder, der er, i stedet for at male trusselsbilleder og sortsyn frem, siger Brian Mikkelsen.

De skal prøves af

Det Digitale Vækstpanel lægger blandt andet op til, at nye teknologiske landvindinger skal prøves af i små lukkede miljøer, så de hurtigt kan indarbejdes i lovgivningen - hvis de bidrager positivt.

- Vi skal være langt hurtigere til at prøve nye forretningsmodeller, som skal tillades, af. Der skal arbejdes meget hurtigere omkring reguleringen. Helt konkret foreslår vi, at man inden for tre måneder skal have et ja eller et nej. Så skal man have lov til at prøve teknologien af i et kontrolleret miljø. Efter tre måneder skal man kunne få at vide under hvilke vilkår, det skal rulles ud i større målestok, siger Niels B. Christiansen.

Brian Mikkelsen melder sig på jubelholdet og er klar til at ændre i reglerne for at nye teknologiske produkter kan udfolde sig i Danmark.

- Den digitale begejstring vil betyde, at vi udnytter de digitale muligheder, som gør livet lettere for almindelige lønmodtagere, og at vi sørger for at hente gevinster hjem til virksomheder. Vi står i en situation, der svarer til, da bondesamfundet blev til industrisamfundet. Men det går meget stærkere i dag, og vi bliver nødt til at have lovgivning, der kan sikre, at vi kan bruge ny teknologi, siger erhvervsministeren.

Det digitale vækstpanels anbefalinger:

 1. 1

  Regeringen i spidsen for en teknologipagt med fokus på digitale og tekniskekompetencer

 2. 2

  Informatik som obligatorisk fag i folkeskolen

 3. 3

  Øget anvendelse af digitale læringsværktøjer på tværs af fag

 4. 4

  Et tættere samarbejde mellem skoler og virksomheder

 5. 5

  Informatik som obligatorisk fag på de 3-årige gymnasiale uddannelser

 6. 6

  Flere midler til udvikling af digitale kompetencer på alle relevante uddannelser

 7. 7

  Øget optag på digitale og tekniske uddannelser (”STEM-uddannelser”)

 8. 8

  Mere fleksibel voksen- og efteruddannelse med fokus på virksomhedernes behov

 9. 9

  Bedre vejledning og overskuelighed over digitale voksen- og efteruddannelsestilbud

 10. 10

  Større økonomiske incitamenter til digital opkvalificering

 11. 11

  Etablering af internationalt førende hub inden for Internet of Things, kunstigintelligens og Big data

 12. 12

  Styrket strategisk teknisk og digital forskning

 13. 13

  Bedre adgang til test- og demonstrationsfaciliteter særligt for SMV’er

 14. 14

  Ny SMV-platform og øget fokus på digitalisering i innovations- ogerhvervsfremmesystemet

 15. 15

  Gode rammer for højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft inden for teknologiog digital forretningsudvikling

 16. 16

  Nemmere for SMV’er at rekruttere højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

 17. 17

  Målrettet markedsføringsindsats for at tiltrække internationale digitale talentertil Danmark

 18. 18

  Fremme SMV’ers investeringer i digital omstilling

 19. 19

  Eftersyn af afskrivningsreglerne for digitale investeringer og fradragfor omkostninger til udvikling

 20. 20

  Smidigt reguleringskoncept for nye digitale teknologier, produkter ogforretningsmodeller

 21. 21

  Teknologineutral og digitaliseringsparat lovgivning

 22. 22

  Dansk indsats for et ambitiøst og innovationsvenligt digitalt indre marked

 23. 23

  Målrettet dansk indsats for fornyelse og udvikling af internationale standarder

 24. 24

  Ambitiøse 2025-mål for den digitale infrastruktur, herunder udrulning af 5G

 25. 25

  Automatisering af virksomhedernes indberetninger til offentlige myndigheder

 26. 26

  Handlingsplan for test og udbredelse af førerløse fartøjer

 27. 27

  Flere offentlige data med kommerciel værdi skal gøres tilgængelige

 28. 28

  Styrkelse af SMV’ernes dataanvendelse gennem rådgivning og enklere regler

 29. 29

  Danske virksomheder skal være blandt de førende i Europa inden for IT-sikkerhed

 30. 30

  Styrkede rammer for en konkurrencedygtig e-handelDigital ansvarlighed og begejstring

 31. 31

  Årligt digitaliserings-topmøde og køreplan for Danmarks digitale udvikling

 32. 32

  Digitaliserings-uge og en bred informationskampagne med fokus påmulighederne ved digitalisering

 33. 33

  Det Etiske Råd skal have særskilt fokus på etiske spørgsmål relateret tildigitalisering

Facebook
Twitter