Danish Crown lukker slagteri og fyrer 850

Danish Crown-slagterierne lukker et slagteri og skærer ned på to andre. I alt kan 850 medarbejdere se frem til en fyreseddel.

Danish Crown lukker et slagteri og flytter produktion fra et andet. I alt varsler koncernen fyring af 850 medarbejdere.

Danish Crown lukker flere af koncernens danske aktiviteter. Det drejer sig om slagteriet i Holstebro og opskæringen i Rødding.

Lukningerne vil berøre 463 medarbejdere i Holstebro og 308 medarbejdere i Rødding.

Holstebro forventes lukket anden uge i juni og Rødding i løbet af 2009.

Derudover rammes 90 medarbejdere i Esbjerg i bovudbeningsafdelingen, som forventes lukket første uge i maj.

Finanskrise og nedgang i svineproduktion

Slagteriet begrunder lukningerne med den finansielle krise og en række faktorer, der blandt andet betyder, at tilførslen af råvarer til slagteriet er faldende.

Det skyldes blandt andet, at svineproducenterne er hårdt ramt af manglende miljøgodkendelser, væsentligt forhøjede veterinæromkostninger og usikkerhed om konsekvensen af skattekommissionens forslag.

Derudover peger slagteriet på, at omkostningerne herhjemme er væsentlig højere end hos konkurrenterne i udlandet.

- Vi håber fortsat på forbedrede markedsvilkår og forståelse for at afværge de politisk skabte udfordringer, og derfor har vi i første omgang besluttet os for at indstille til lukning af Holstebro med mulighed for at genåbne slagteriet indenfor det første år, siger administrerende direktør i Danish Crown Kjeld Johannesen og fortsætter:

- Det er det eneste økonomisk ansvarlige, vi kan gøre. Men vi ser med stor alvor på de rammebetingelser, der definerer udviklingen i svineproduktionen i øjeblikket.

Faldende produktion

I øjeblikket falder svineproduktionen herhjemme, og derfor må Danish Crown reagere.

- Med faldende produktion af slagtesvin i Danmark er det tvingende nødvendigt at være et skridt foran, når det handler om at tilpasse omkostningerne, hvis vi skal kunne operere på et internationalt marked, siger Kjeld Johannesen, som peger på, at dette er et af flere tiltag for at løfte konkurrencedygtigheden i Danish Crown i den kommende tid.

En del af produktionen i Rødding flyttes til afdelingen i Esbjerg, og her fra udflages en del af produktionen til Tyskland.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk