Danmark går til EU: Slut med penge tilbage for aflyst pakkerejse

Danmark vil foreslå, at rejsebureauer under coronakrisen må give et tilgodebevis for aflyst ferie.

Danskere med en pakkerejse til for eksempel Thailand, er blevet skuffede og har måttet blive hjemme de seneste måneder på grund af coronapandemien. (Foto: STRINGER © Scanpix)

Hvis det står til det danske folketing, så skal du ikke længere kunne få dine penge tilbage, hvis dit rejseburaeu aflyser din pakkerejse.

Et bredt flertal har i forbindelse med, at de er blevet enige om direkte

statsstøtte
på mange hundrede millioner kroner til den danske rejsebranche, også besluttet, at de vil søge
EU
's
opbakning
til
midlertidigt
at ændre pakkerejsedirektivet.

Som reglerne er i dag har du via

EU
-reglerne krav på at få dine penge tilbage inden for 14 dage, hvis din pakkerejse bliver aflyst.

Danmark vil nu foreslå i

EU
, at rejsebureauerne under coronakrisen må give et tilgodebevis - en såkaldt voucher - der gælder i 18 måneder.

Hvis forbrugeren stadig ønsker at få sine penge tilbage, så kan det ske efter et år. Hvis rejseselskabet går

konkurs
i mellemtiden, får forbrugeren pengene tilbage via
Rejsegarantifonden
.

- En voucherordning vil kunne sikre, at rejseselskaberne ikke bliver drænet for likviditet, fordi de skal refundere et omfattende antal rejser på et kritisk tidspunkt, men i stedet kan udstede en voucher, lyder det i et notat i forbindelse med den nye aftale.

Forbrugerrådet: Voucher-ordning skaber usikkerhed

Hos Forbrugerrådet Tænk er man er glad for, at det er lykkedes Folketinget at lande en bred aftale, der kan holde hånden under rejsebranchen. Tonen er dog helt anderledes, når talen omhandler en voucher-ordning.

- Mange forbrugere er presset hårdt i den nuværende situation, og ens økonomi kan se ganske anderledes ud og påvirke ens muligheder for at rejse. Selvfølgelig skal man kunne stole på, at de retttigheder man havde, da man bestilte sin rejse, også gælder, når krisen rammer, og tingene går galt. Det er netop derfor, at vi har vores lovsikrede rettigheder, siger formand Anja Philip.

Det her er med til at holde hånden under nogle rejseselskaber, der kan undgå konkurs, og så kan forbrugerne få deres penge tilbage efter et år. Hvorfor er det ikke en god idé?

- Vi skal kunne regne med, at en aftale er en aftale: Da man købte rejsen, havde man ret til at få pengene tilbage umiddelbart, hvis den bliver aflyst. Det bør selvfølgelig ikke kunne ændres med tilbagevirkende kraft, siger Anja Philip fra Forbrugerrådet Tænk og fortsætter:

- Hvis vi ikke kan stole på, at vi har vores rettigheder, så bliver vi usikre som forbrugere og

tilbageholdende
med at handle. Derfor er det nok også de færreste, som vil gå ud og bestille en ny rejse, hvis de ikke har tillid til, at deres grundlæggende rettigheder er på plads, hvis selskabet til den tid aflyser. På den måde kan det skade alle parter på den lange bane.

Det er partierne enige om

  • Tilskud til Rejsegarantifondens kasse for ekstraordinære situationer på 600 mio. kr. til at dække en stor del af trækket på statsgarantien i den første periode af ordningen, der løb fra corona umuliggjorde rejsesituationer til og med den 13. april 2020.

  • Tilskud til konsolidering af fondskassen for pakkerejser i Rejsegarantifonden på 125 mio. kr.

  • Tilbagebetalingsmodellen for lån via Rejsegarantifonden gøres individuel. Det gælder for rejser, der skulle være påbegyndt fra og med den 14. april 2020 og frem til den 10. maj 2020.

  • Dækning til de ekstraordinære meromkostninger, som rejseudbyderne har haft til afbrudte rejser, herunder nødvendige ombookinger af fly til hjemtransport og refusion af tabte feriedage til forbrugeren.

  • Præcisering af rejseudbyderens forhold til forsikringsselskaber.

  • Søge opbakning i EU til en midlertidig, obligatorisk voucher-ordning.

  • Alle partier i Folketinget pånær Nye Borgerlige er med i aftalen. (Kilde: Erhvervsministeriet.)

Rejsebranche glad for mulig voucher-ordning

Hos brancheorganisationen Rejsearrangører i Danmark er de modsat meget tilfredse med, at der kan komme en voucher-ordning.

Lige nu venter de i spænding på, hvordan ordningen bliver skruet sammen, og om der er

opbakning
til den danske idé i
EU
.

- Der er grænser for, hvor meget

gæld
rejsebranchen kan klare fremover, og derfor har man fra politisk side lyttet og undersøgt, hvad der er af muligheder. En voucher-ordning vil betyde, at det ikke alene handler om, at rejsearrangørerne skal optage større og større lån og dermed få større og større
gæld
, siger direktør Henrik Specht.

Facebook
Twitter