Danmark har brugt lidt over halvdelen af Nordsøens olie og gas

Et fremtidigt olie- og gaseventyr i Nordsøen skal drives af ny teknologi, fremgår det af strategi fra regeringen.

Mærsk's Dan-feltet er det ældste i Nordsøen. Ny strategi fastslår, at der stadig er potentiale i olie- og gasproduktionen i Nordsøen. (Foto: Claus Fisker © Scanpix)

Der er stadig et "væsentligt potentiale" i de forekomster af olie og gas, der stadig gemmer sig dybt under Nørdsøen.

Rundt regnet ligger der stadig tre milliarder tønder olie og venter på at blive pumpet op, konkluderer en ny strategi for "Fremtidens olie- og gassektor i Danmark", som energi, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) fremlægger i morgen.

Dermed er kun lidt mere en halvdelen af forekomsterne brugt. Siden 1972, hvor Danmark indledte olieudvindingen, og frem til 2015 har vi hentet 3,8 milliarder tønder olie og gas op. En produktion, der gennem årene har tilført statskassen i alt 415 milliarder kroner.

Energiministeren glæder sig over, at der stadig er liv i det danske olie- gaseventyr.

- Olie og gas fra Nordsøen har sikret Danmark og danskerne store indtægter. Jeg er derfor glad og stolt over, at regeringen sammen med branchen kan sende et stærkt signal om, at der fortsat er et betydeligt potentiale i Nordsøen, siger Lars Chr. Lilleholt (V) i en pressemeddelelse.

Selskaber skal deles om infrastruktur

Men regeringens strategi fastslår også, at de restrende forekomster bliver langt mere krævende at få fat i. De nye fund ligger i mindre lommer og faciliteterne i Nordsøen er nedslidte efter mange års produktion.

Der er derfor brug for udvikling af nye teknologi og for en bedre udnyttelse af platforme og rørledninger i Nordøsen.

Derfor vil regeringen inden sommerferien sende et lovforslag i høring, som skal forbedre tredjepartsadgangen til eksisterende og ny infrastruktur, sådan at flere firmaer lettere kan byde ind.

Felter synker

Strategien er en forlængelse af Nordsøaftalen fra marts, hvor regeringen sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF lempede beskatningen og gjorde det mere fordelagtigt for A. P. Møller-Mærsk at genopbygge Tyra-feltet.

Feltets platforme er efter årtiers udvinding kommet fem meter tættere på havoverfladen, og der er derfor brug for en milliard-investering til at hæve platformene.

FacebookTwitter