Danmark har trecifret millionbeløb på spil i tysk svindelbanks konkurs

Planer om at sælge lille tysk bank, der svindlede Danmark for milliardbeløb, er skrinlagt.

Lille tysk bank, der var med til at svindle Danmark for et milliardbeløb, har indledt en konkursproces.

En konkurs hos en lille bank i den tyske by Mainz kan få stor betydning for de danske myndigheders bestræbelser på at få et trecifret millionbeløb tilbage i statskassen.

Det er penge, som banken North Channel Bank mellem 2014 og 2015 selv har erkendt, at de var med til at svindle den danske statskasse for i refusion af udbytteskat.

Banken var altså en af hovedaktørerne i danmarkshistoriens største skatteskandale, udbyttesagen, hvor formodede udenlandske svindlere har lænset den danske statskasse for astronomiske 12,7 milliarder kroner.

Efter svindlen blev opdaget har de danske skattemyndigheder gået benhårdt efter North Channel Bank og dens tidligere ejere, og banken har indvilliget i at betale en bøde på 110 millioner kroner ved Retten i Glostrup og er stævnet for 1,1 milliarder kroner i London.

En del af de penge skulle bankens nuværende ledelse finde ved et salg, og ifølge DR Nyheders oplysninger var forventningen i 2019, at salgsprisen var 40 millioner euro.

De danske myndigheder skulle have 87 procent af salget, mens de belgiske myndigheder skulle have resten.

Men de planer har det tyske finanstilsyn nu sat en stopper for, efter at de bremsede et konkret opkøbstilbud kort før jul.

Og i forrige uge gik tilsynet et skridt videre og nedlagde et forbud mod, at banken blev solgt og tog nye kunder ind.

Det vil altså sige en de facto lukning af banken, og North Channel Bank skriver selv i en pressemeddelelse, at den har indledt en konkursproces - lige som banken er blevet erklæret insolvent.

Skattestyrelsen har ikke ønsket at stille op til et interview om konkursen og dens potentielle konsekvenser for bestræbelserne på at hente udbyttemillioner tilbage til Danmark.

I stedet har den sendt et længere skriftligt svar, hvor det lyder, at styrelsen vil forsøge at kradse pengene ind hos konkursboet efter den krakkede bank.

- Skattestyrelsen vil i relation til afviklingen af banken indtræde som en simpel kreditor i forhold til det krav, Skattestyrelsen har anlagt mod banken ved Retten i London på ca. 1,1 mia. kr.', lyder det.

DR Nyheder har efterfølgende spurgt konkret ind til, hvor meget Skattestyrelsen forventer, at den vil kunne kradse ind fra bankens konkursbo, og om styrelsen forventer, at det beløb bliver lige så højt som et eventuelt salg af banken.

Det kan styrelsen ikke svare på, skriver den.

- Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige noget om hvilken dækning, Skattestyrelsens krav vil opnå, da dette vil afhænge af konkursboets værdi, som endnu ikke er opgjort.

Det lyder dog også fra styrelsen, at man i 2019 vurderede, at et salg af banken ville give det største beløb til den danske statskasse.

- På tidspunktet for indgåelsen af aftalen var det – henset til den forventede salgssum – Skattestyrelsens og Kammeradvokatens vurdering, at et salg af banken ville indbringe det mest gunstige økonomiske resultat, skriver Skattestyrelsen.

Opkøbt af amerikanere

Svindlen mod den danske statskasse gennem North Channel Bank begyndte i 2014, efter at amerikanerne Jerome Lhote, Matthew Stein og Luke McGee havde overtaget aktiemajoriteten i den lille tyske bank.

De tre amerikanere er alle tiltalt i Danmark for at have svindlet den danske statskasse for 1,1 milliarder kroner i fællesskab med tre briter. Alle tiltalte risikerer op til 12 års fængsel.

Det er nemlig anklagemyndighedens vurdering, at de i alt seks tiltalte foretog hundredvis af fiktive aktiehandler mellem 27 amerikanske enkeltmandspensionsplaner, ni selskaber og mellemhandlere, der gik gennem North Channel Bank i Mainz fra marts 2014 til august 2015.

Den formodede svindel førte til, at der blev tilbagebetalt i alt 1,1 milliarder kroner i udbytteskat, som hverken enkeltmandspensionsplanerne eller selskaberne havde ret til, lyder anklagen.

Parallelt med, at den danske anklagemyndighed har bygget en straffesag op omkring de tidligere bankejere, så har Skattestyrelsen forhandlet om at få pengene igen.

I maj 2019 lykkedes det at indgå et forlig i hele komplekset omkring Jerome Lhote, Matthew Stein og Luke McGee og North Channel Bank.

Konkret indvilligede 61 amerikanske enkeltmandspensionsplaner, der var med i setuppet, at tilbagebetale 1,6 milliarder kroner tilbage til Danmark, som skulle tilbagebetales inden fire år.

I første omgang blev der tilbagebetalt 950 millioner kroner, og det beløb er sidenhen vokset med 100 millioner kroner, oplyser Skattestyrelsen i et skriftligt svar, hvor det også lyder, at den samlede beløbssum i forliget nu er hævet til 1,7 milliarder kroner.

For at kunne få tilbagebetalt hele beløbet var det meningen, at der skulle skrabes penge sammen igennem et salg af North Channel Bank.

Men selv om den plan nu er endelig skrinlagt, så får det ikke de danske myndigheder til at slække på deres krav.

- Skattestyrelsen kan oplyse, at det forhold, at North Channel Bank har set sig nødsaget til at tage skridt til at lade sig afvikle, ikke påvirker den betalingsforpligtelse, der følger af det forlig som Skattestyrelsen indgik i maj 2019 med 61 amerikanske pensionsplaner m.fl., herunder bankens hovedaktionærer, skriver Skattestyrelsen.

Dansk advokatfirma sagsøgt

Sideløbende med forliget, så forsøger de danske skattemyndigheder også at stille et af Danmarks største advokatfirmaer Bech-Bruun til ansvar, for deres rolle i sagen omkring North Channel Bank.

I en spektakulær sag har Skattestyrelsen sagsøgt advokatfirmaet for samlet 1,2 milliarder kroner.

Bech-Bruun skal ifølge de danske myndigheder betale den tårnhøje erstatning, fordi de rådgav den tyske bank North Channel Bank i 2014 og 2015.

Konkret lavede Bech-Bruun en såkaldt legal opinion på i alt 14 sider til den tyske bank.

I notatet vurderede advokatfirmaet, at den tyske bank ikke risikerede erstatningsansvar over for danske myndigheder, hvis banken agerede depotbank for en serie transaktioner med danske aktier.

Hvad er en depotbank?

  • • En depotbank er en finansiel institution, der er ansvarlig for at holde og sikre de forskellige aktiver i et investeringsselskab. Aktiverne kan omfatte enhver form for sikkerhed, inklusive aktier eller obligationer, såvel som andre former for aktiver og værdigenstande.

Ligeledes lød det fra Bech-Bruun, at banken ikke risikerede strafansvar.

Advokatfirmaet har igennem hele sagen nægtet at være erstatningsansvarlige og for at have begået noget forkert.

Bech-Bruun blev pure frifundet ved domsafsigelsen i april sidste år, men i år venter en ny juridisk sværdkamp i Højesteret.

DR Nyheder har indtil videre forgæves forsøgt at komme i kontakt med North Channel Banks nuværende direktør, Gunnar Volkers.