Danmarks rigeste fisker: 'Vi skal sidde her og må ikke tage ud at sejle, det kan fandme da ikke være rigtigt'

På retsdag 37 i den største kriminalsag i dansk fiskeri er der opstået tvivl om anklagemyndighedens tilbagebetalingskrav.

Alle tiltalte og alle vidner har nu afgivet forklaring i den såkaldte kvotesag. (Foto: Tegning: Jesper Andkjær)

Den største kriminalsag i dansk fiskeri – den såkaldte kvotesag – har været i gang siden marts, og i dag slap tålmodigheden op.

- Vi skal sidde her og må ikke engang tage ud at sejle, det kan fandme da ikke være rigtigt!, udbrød storfiskeren Henning Kjeldsen på dagens retsmøde i byretten i Holstebro.

Han er tiltalt for ved hjælp af stråmænd at have tjent flere hundrede millioner kroner på fiskekvoter, som han ifølge bagmandspolitiet ikke havde ret til at bruge.

Udbruddet kom, efter at anklagemyndigheden måtte erkende, at de stadig ikke har styr på sagens omfang.

37 retsdage inde i sagen er det stadig uklart, hvor meget bagmandspolitiet mener, Henning Kjeldsen og de påståede stråmænd har svindlet for og dermed, hvor mange penge de skal tilbagebetale.

Af samme grund er flere retsmøder aflyst.

I grafikken nedenfor fremgår de beløb, som bagmandspolitiet har opgjort i anklageskriftet. Det er de beløb, som nu er ved at blive genberegnet.

Foruden tilbagebetalingskravet mangler anklagemyndigheden også at fortælle, hvor stor en bøde, de mener de tiltalte skal have, hvis de kendes skyldige.

Fiskeristyrelsen erkender markante regnefejl

Anklagemyndigheden har tidligere opgjort, at Henning Kjeldsen og de syv medtiltalte skal tilbagebetale ikke mindre end 232 millioner kroner.

Den opgørelse har forsvarsadvokat Olaf Koktvedgaard imidlertid opponeret kraftigt imod på flere retsmøder.

Blandt andet har han harceleret over, at opgørelsen tager udgangspunkt i gennemsnitspriser på de angiveligt ulovligt landede fisk i stedet for de tiltaltes reelle indtægt.

- Anklagemyndighedens opgørelser er efter vores opfattelse behæftet med så store fejl og mangler, at de ikke kan ligge til grund for hverken konfiskationskrav eller bødekrav, sagde han på et retsmøde i september.

Samme dag var bagmandspolitiets egen talmand – en overfiskeriinspektør fra Frederikshavn – indkaldt som vidne til at forklare, hvordan beregningerne er lavet.

Den revisoruddannede specialkonsulent var mødt op i blå inspektøruniform og modtog flere fnys fra de tiltalte, da han afgav sin forklaring.

Flere gange måtte han nemlig erkende, at opgørelserne er behæftet med fejl, og at det kan være problematisk at beregne beløbet ud fra gennemsnitspriser.

Mener du jeres opgørelse afspejler den faktiske omsætning hos fiskerne?, spurgte forsvarsadvokat Olaf Koktvedgaard i retten.

- Som svaret før: Nej, svarede overfiskeriinspektøren.

Alle vidner i sagen er nu afhørt, og der mangler nu blot bevisførelse og procedure. Sidste retsdag er planlagt til den 12. november.

På den baggrund har DR Nyheder tidligere skrevet, at der forventes dom i november. Dommer Per Kiel Lauritsen irettesætter, at ingen endnu ved, hvornår afgørelsen falder, og at det er urealistisk, at den kommer allerede i løbet af efteråret.

Facebook
Twitter