Danmarks største CO2-udleder i industrien: Aalborg Portland kæmper med sine grønne mål

Trods store investeringer har selskabet svært ved at nå egne grønne mål.

Der er sommervarmt på pladsen mellem de aflange ovne, selvom det for længst er blevet efterår.

Ovnene på Aalborg Portland bliver op mod 1500 grader varme. Det er nødvendigt for at kunne brænde kridtet og lave det til cement.

Men i dén proces bliver en masse CO2, som kridt ellers naturligt lagrer, sendt ud i atmosfæren. Og det gør Aalborg Portland til den industrivirksomhed, der udleder suverænt mest CO2 i Danmark.

Derfor har selskabet også et mål om at reducere sin CO2-udledning.

- Vores mål er, at vi gerne skulle have en reduktion i 2030 på 30 procent, siger Michael Lundgaard Thomsen, administrerende direktør i Aalborg Portland.

- For det første forsøger vi at udnytte vores overskudsvarme. Og så forsøger vi at bruge flere alternative brændsler, frem for fossile brændsler. Og vi forsøger at erstatte kridt med andre materialer, forklarer han.

Grå og hvid cement

Den gode nyhed for Aalborg Portland er, at de har nedbragt CO2-udledningerne ved produktion af det traditionelle grå cement med fire procent de seneste fem år.

Den dårlige nyhed er, at CO2-udledningerne fra at producere hvid cement er steget med otte procent.

  • Kridt graves ud af kridtgraven, hvor det har optaget masser af CO2
  • Cementen blandes i kar
  • Affald bruges som alternativt brændsel til processen
  • Cementen brændes af i ovne
  • Overskudsvarme sendes ind til Aalborg som fjernvarme til 25.000 husstande
  • Men når kridtet brændes, udledes den CO2, der er bundet i kridtet
  • Ovnene bliver op mod 1500 grader, og Portland bruger i dag olie og gas, da de ikke har udviklet et alternativ.
1 / 7

Og fordi Aalborg samtidig sælger mere hvid cement, er selskabets CO2-udledninger samlet set steget med 33 procent på fem år. Sidste år udledte fabrikken 2,2 millioner ton CO2.

- Det viser bare, at når man arbejder med råvarer og komplicerede teknologier, så løber man ind i nogle udfordringer. Det skal vi have løst, og det er jeg sikker på, vi får gjort, siger Michael Lundgaard Thomsen.

Ligesom hos Aalborg Portland er CO2-udledninger fra de 95 største CO2-udledere i den danske industri samlet set steget med 17 procent i løbet af de seneste fem år. Det viser de nyeste data fra EU-Kommissionen.

Det er et problem for de politiske mål om reduktion af CO2 i samfundet med 70 procent i 2030, mener de økonomiske vismænd.

Varme til 25.000 husstande

Et af Aalborg Portlands tiltag er at levere fjernvarme til 25.000 husstande. Det gør de ved at dirigere overskudsvarme fra produktionen ind til Aalborg by.

- Vi tror på, at indenfor tre-fire år vil vi levere det dobbelte i overskudsvarme, og dermed bidrager vi til CO2-reduktion i samfundet, forklarer direktøren.

Samtidig forsøger direktøren at finde måder at bruge affald og andre alternative kilder til energi og på den måde skrue ned for brugen af gas og olie.

Aalborg Portland er nu oppe på at bruge 60 procent alternative brændsler til den grå cement. Men i den anden halvdel af deres produktion, fremstillingen af hvid cement, er det noget sværere.

- Lige netop på den hvide cement bruger vi ikke ret mange alternative brændsler. Det eneste alternative brændsel, vi kan bruge, er benmel, og der bruger vi i dag i omegnen af 5-6 procent alternative brændsler, forklarer Michael Lundgaard Thomsen.

Kamp om CO2-afgift

Det italiensk-ejede selskab har de seneste tre år haft overskud på over 300 millioner kroner om året.

Ifølge de økonomiske vismænd har industrien i dag ikke tilstrækkelig økonomisk interesse i at sænke sit CO2-udslip. Selskaber som Aalborg Portland betaler meget lidt for at købe ekstra CO2-kvoter, der giver dem ret til at udlede mere end den kvote, de er tildelt.

- Det skal simpelthen være dyrere at udlede CO2 overalt i det danske samfund, siger Lars Gårn Hansen, professor og miljøøkonomisk vismand.

Vismændene foreslår derfor, at politikerne indfører en CO2-afgift.

Kan en CO2-afgift være med til at skubbe på, så virksomheder som jeres får skåret i sin CO2-udledning?

- For vores branche kan en CO2-afgift ikke være med til at løse problemet. En øget CO2-afgift vil kun skubbe problemet til et andet land end Danmark, siger Michael Lundgaard Thomsen.

Han understreger, at selskabet de seneste fire år har investeret 250 millioner kroner i nye teknologier.

Den store udfordring er at udvikle et brændsel, der kan varme den hvide kridt til de 1500 grader, uden at det farver cementen og ødelægger produktet.

- Fremadrettet kommer vi til at bruge flere penge, end de 250 millioner vi har brugt de seneste fire år, forsikrer direktøren.

Har I brugt nok penge på at udvikle alternative brændsler?

- Du kan altid diskutere, hvornår nok er nok. Jeg synes, vi har brugt nok penge. Det kræver, at vi finder nogle partnere til at udvikle brændsler til den hvide cement, som er anvendelig i praksis, og det er ikke udviklet endnu.