Danmarkskort: Se om dit huslejenævn oftest giver udlejer eller lejer ret

Nye tal afslører, at der er store forskelle i udfaldet af klager til huslejenævnene.

(© DR Nyheder)

Der er stor forskel fra kommune til kommune på hvor ofte huslejenævnet giver medhold til udlejer eller lejer i klager over husleje og andre lejeforhold.

Det afslører data, som DR Nyheder har fået aktindsigt i fra Boligstyrelsen.

- Tallene er overraskende, fordi der er store udsving i, hvordan lejer og udlejere får medhold i de enkelte kommuner, siger Jakob Juul-Sandberg, professor mso (med særlige opgaver) ved Syddansk Universitet.

Det er den samme lovgivning alle nævnene skal afgøre sager efter. Og selvom der kan være forskel på sagerne typer, er udsvingene fór store.

- Det er selvfølgelig problematisk, at man har større chance for at tabe henholdvis vinde sin sag i én kommune frem for en anden kommune, mener Jakob Juul-Sandberg, der også selv er formand for Randers Huslejenævn, der afgør sagerne cirka som gennemsnittet i landet.

De store forskelle betyder ifølge lejerne, at der er forskel på, hvilket niveau der bliver fastsat som en rimelig husleje.

- Vi har kunnet se, når vi fik afgørelser fra forskellige huslejenævn, at så var der en markant forskel, for eksempel på lejens størrelse, siger Claus Højte, direktør i Lejernes Landsorganisation i København.

Huslejenævnet på Frederiksberg er et af de nævn, der oftere giver medhold til udlejerne. Formanden for nævnet, Jørgen Gawinetski, afviser, at det skyldes det politiske flertal i byrådet, der har udpeget ham.

- Jeg har holdt mig til det faglige. Jeg driver ikke lejepolitik i huslejenævnet. Jeg holder mig til det der står i lovgivningen, siger Jørgen Gawinetski.

Sagerne fordeler sig på 12 konservative, 29 socialdemokratiske og 41 venstre kommuner. Derudover er der kommuner uden afgørelser og partier der blot har en borgmesterpost.

Det fremgik tidligere, at udlejere fik ret i 51 procent af sagerne på Frederiksberg. Det er rettet til 47 procent, da huslejenævnet har lavet en række fejlindberetninger. Det ændrer dog ikke ved tendensen i tallene.