Dansk firma betaler gigantbøde for at undgå sag om bestikkelse

Den danske virksomhed BK Medical har betalt en rekordhøj bøde til de amerikanske myndigheder i juni for at undgå en retssag om mulig korruption.

BK Medical betaler millionbøde for mulig bestikkelse, bedrageri, skatteunddragelse og overtrædelse af den amerikanske regnskabslovgivning.

Den danske virksomhed BK Medical har sammen med dets amerikanske moderselskab betalt omkring 100 millioner kroner i to forlig med de amerikanske myndigheder for en måned siden.

Det sker for at undgå retssager om mulig bestikkelse, bedrageri, skatteunddragelse og overtrædelse af den amerikanske regnskabslovgivning.

BK Medical fremstiller ultralydsudstyr og har hovedsæde i Herlev ved København.

Det fremgår af pressemeddelelser fra det amerikanske finanstilsyn og justitsministerium.

Pengecentral for distributører

Efterforskningen fra det amerikanske justitsministerium og det amerikanske finanstilsyn viser, at BK Medical fabrikerede falske fakturaer med kunstigt oppustede priser og fungerede som pengecentral for selskabets udenlandske distributører.

På den måde kanaliserede ledende medarbejdere i BK Medical omkring 135 millioner kroner til bankkonti i Letland og skuffeselskaber i Belize, De Britiske Jomfruøer, Cypern og Seychellerne i løbet af en tiårig periode. Nogle af pengene endte med at gå til læger, som var ansat for den russiske stat.

Mistænkelige betalinger

Risiko for korruption

Pengeoverførslerne er ifølge de amerikanske myndigheder i strid med USA's anti-korruptions-lovgivning.

- BK Medicals deltagelse i disse aftaler om betaling med deres distributører førte til en signifikant risiko for, at BK Medical faciliterede bestikkelse eller anden ulovlig adfærd som bedrageri og skatteunddragelse, skriver det amerikanske finanstilsyn, SEC, i sin gennemgang af sagen.

Største sag i Danmark

For at undgå videre retsforfølgelse har BK Medical accepteret at betale en bøde til det amerikanske justitsministerium på 23 millioner kroner.

Ved fastsættelse af bøden er der en rabat på 30 procent til BK Medical for bl.a. at medvirke til opklaringen.

- Hvis det er korrekt, hvad myndighederne skriver, så har sagen en størrelse, som vi aldrig har set før i Danmark, siger advokat Kåre Pihlmann, som har 15 års erfaring med straffesager og har undervist 10 år i strafferet på Handelshøjskolen.

- For det første er det beløb, som er blevet cirkuleret rundt, usædvanligt stort. For det andet er det bemærkelsesværdigt, at det fortsætter i så lang tid, uden at nogen råber vagt i gevær.

Forkerte regnskabstal

BK Medicals uretmæssige overførsler betød samtidig, at dets amerikanske moderselskab, Analogic, offentliggjorde forkerte regnskabstal.

Som følge af dette har Analogic accepteret at betale 75 millioner kroner til det amerikanske finanstilsyn for overtrædelse af de amerikanske regnskabsregler.

- Analogics datterselskab, BK Medical, tillod sig selv at blive brugt som en pengecentral for sine distributører til at kanalisere millioner af dollar rundt i verden på sine distributørers anmodning uden at kende formålet med betalingerne eller vide noget om modtagerne, udtaler Kara Brockmeyer, chef for det amerikanske finanstilsyns særlige enhed mod udenlandsk korruption, i en pressemeddelelse.

- Udstedere og deres datterselskaber kan ikke vende det blinde øje til mistænkelige betalinger, selv om de mener, at de blot 'hjælper' en forretningspartner.

Hundredvis af transaktioner

Forretningspartnerne var BK Medicals distributører i særligt Rusland og i mindre grad distributører i Ghana, Israel, Kazakhstan, Ukraine og Vietnam.

De fik hjælp fra ledende medarbejdere i BK Medical til at foretage flere hundrede mistænkelige pengetransaktioner fra i hvert fald december 2001 til starten af 2011.

Ifølge det amerikansk finanstilsyn var det BK Medicals økonomidirektør, Lars Frost, som var ansvarlig for mange af pengeoverførslerne.

Frost blev ansat i BK Medicals økonomiafdeling i 1999 og blev forfremmet til økonomidirektør i 2008, indtil han og flere andre ansatte blev fyret i 2011.

Det skete, efter at det amerikanske moderselskab havde meldt sagen til myndighederne i USA. En sag, der ifølge Lars Frost begyndte at rulle, fordi han selv havde gjort sine amerikanske chefer opmærksom på betalingsaftalerne.

Lars Frost har indgået et forlig i juni om at betale 20.000 dollar svarende til 135.000 kroner for at undgå en retssag i USA om overtrædelse af de amerikanske børsregler og forfalskning af regnskaber.

- I bagklogskabens lys kan jeg godt se, at vi gjorde noget forkert, siger Lars Frost til DR Nyheder.

- Men ingen af os tænkte på, at det gik udover gråzonen. Tilbagemeldingerne fra vores revisorer havde været gode hele vejen igennem. Der er ingen inklusiv mig selv, der var fortsat, hvis vi vidste, at det lå på kanten af lovgivningen.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har bistået de amerikanske myndigheder i efterforskningen og har undersøgt, om der var grundlag for at føre en sag mod BK Medical i Danmark.

Glad for at sagen er afsluttet

Det er ifølge SØIK ikke længere muligt, fordi BK Medical nu har fået en bøde af det amerikanske justitsministerium.

- Baggrunden herfor er dels, at man i Danmark har et princip om, at man kun straffer en gang for den samme handling, dels at man har et princip om at give tiltalefrafald for anden kriminalitet, hvis det er vurderingen, at tiltale for denne ikke vil kunne forventes at føre til en forhøjelse af den allerede idømte straf, siger vicestatsadvokat Niels Vejlby Hansen fra SØIK.

BK Medicals nuværende direktør, Jesper Manigoff, siger i en meddelelse til DR Nyheder, at han er glad for, at sagen nu er afsluttet med forliget med det amerikanske finanstilsyn og justitsministerium.

- Vi er lettede over at få lukket denne sag, som vi selv anmeldte til myndighederne i USA og Danmark. Vi har siden 2011, hvor sagen blev os bekendt, bistået myndighederne med at komme til bunds i sagen, siger Jesper Manigoff.

BK Medical er under tilsyn af de amerikanske myndigheder de næste tre år. Virksomheden skal rapportere en gang årligt i forbindelse med den amerikanske anti-korruptions-lovgivning.

SÅDAN BRØD BK MEDICAL USA’S ANTI-KORRUPTIONSLOV IFØLGE DE AMERIKANSKE MYNDIGHEDER:

  • BK Medical var gennem ni år pengecentral for et russisk firma. Og ledende medarbejdere i BK Medical overførte samlet set mere end 107 millioner kroner til ukendte tredjeparter, som deres russiske distributør havde udpeget.

  • Overførslerne fandt sted gennem mere end 180 mistænksomme betalinger i perioden fra ihvertfald december 2001 til begyndelsen af 2011.

  • Modtagerne af pengene var skuffeselskaber i kendte skattely-lande som Cypern, Seychellerne og British Virgin Islands eller personer med bankkonti i Letland. Nogle af pengene endte med at gå til læger, der var ansat af den russiske stat.

  • BK Medical deltog i lignende aftaler med distributører i Ghana, Israel, Kasakhstan, Ukraine og Vietnam, hvor BK Medical i hvert fald lavede 80 overførsler til en værdi af omkring 25 millioner kroner.

  • BK Medical er indgået i forlig med de amerikanske myndigheder og har derigennem anerkendt sit ansvar for deres ansvar i forhold til nogle af myndighedernes fund.

  • Ved fastsættelse af bøden er der givet rabat til BK Medical for bl.a. at medvirke til opklaringen.

  • Kilde: The United States Department of Justice (DOJ) og U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)

Facebook
Twitter