Dansk fiskeris største kriminalsag sættes delvist i bero

Sagens millionstore konfiskationskrav skal genberegnes.

Henning Kjeldsens forsvarsadvokat Olaf Koktvedgaard har krævet, at en fiskekyndig revisor skal gå bagmandspolitiets beregninger efter i sømmene. (Foto: Tegning: Jesper Andkjær)

Der er penge i dansk fiskeri. Men hvor mange penge?

Sagen føres ved byretten i Holstebro og skulle efter planen have været afgjort inden sommerferien, men efter dagens retsmøde er den nu - i hvert fald delvist - sat på pause.

I grafen nedenfor kan du dykke ned i forholdene omkring Henning Kjeldsen og de tiltalte stråmænd. Beløbene, som bagmandspolitiet mener, der er svindlet for, stammer fra det oprindelige anklageskrift. Siden er særligt påstanden over for Henning Kjeldsen blevet nedjusteret.

Konfiskationskrav skal gås efter i sømmene

Da sagen blev indledt i marts, krævede anklagemyndigheden i alt 232 millioner kroner konfiskeret fra Henning Kjeldsens selskab Gitte Henning samt en række fiskeriselskaber, som, bagmandspolitiet mener, har ageret stråmandsvirksomheder.

Kravet om konfiskation er udtryk for det beløb, som anklagemyndigheden mener, at de tiltalte fiskere har tjent på ulovlige kvoter.

I slutningen af maj - altså flere måneder efter, at sagen startede - kom anklagemyndigheden med en rapport på ikke mindre end 9.000 sider, som forklarer præcist hvordan og på hvilken baggrund, at konfiskationsbeløbet er blevet udregnet.

I samme forbindelse blev kravet nedjusteret til 210 millioner kroner, fordi der ifølge senioranklager Ane Kallmayer Bach var enkelte fiskekvoter, som var medregnet dobbelt.

Rapporten har også fået forsvarsadvokat Olaf Koktvedgaard til at sætte spørgsmålstegn ved, om kravet er udregnet korrekt.

- Vi har nu haft lejlighed til at orientere os i de 9.000 sider, og vi har brug for bistand til at gennemgå, om konfiskationsopgørelsen giver et retmæssigt billede af sagen, sagde forsvarsadvokat Olaf Koktvedgaard i retten tidligere i dag.

- Det er trods alt ikke småpenge, vi taler om, tilføjede han.

Konkret vil han have en fiskekyndig revisor til at genberegne hele konfiskationskravet og vurdere, om bagmandspolitiet har benyttet de rette tal og regnemetoder.

Blandt andet påpegede Koktvedgaard på dagens retsmøde et sted i rapporten, hvor et fiskefartøj er angivet at tilhøre et forkert selskab. Det fik den hovedtiltalte storfisker Henning Kjeldsen til at himle med øjnene.

- Det er jo mildest talt ikke særligt trygt, kommenterede forsvarsadvokat Olaf Koktvedgaard.

Foruden konfiskationskravet risikerer Henning Kjeldsen en bødestraf samt at miste retten til at drive erhvervsfiskeri, hvilket vil tvinge ham til at sælge hele sin fiskeflåde, som officielt ejer op mod 10 procent af alle danske fiskekvoter.

På samme måde risikerer Henning Kjeldsens revisor Jørgen Riise og hans advokat Lars Espersen at miste retten til at drive revisions- og advokatvirksomhed.

De øvrige tiltalte risikerer - ud over konfiskationskravet - bødestraffe. Alle tiltalte i sagen nægter sig skyldige.

Sagen sættes i bero til efter sommerferien

Sagens dommer Per Kiel Lauritsen besluttede på dagens retsmøde, at forsvaret skal have mulighed for at få hjælp af en revisor, og at sagen skal sættes delvist i bero frem til den 15. september.

Blandt andet kan to afgørende vidner fra Fiskeristyrelsen og bagmandspolitiet ikke afhøres, før forsvaret har haft mulighed for gennemgå rapporten om konfiskationskravet.

Der er blevet til afsat ekstra retsdage i sagen frem til midten af november.

Kvotesagen startede ved byretten i Holstebro tilbage i marts. Siden da har alle de ti tiltalte afgivet forklaringer, og en række vidner har været indkaldt.

Blandt andre har en kontoransat hos Henning Kjeldsens revisorkontor, en tidligere politibetjent, en konsulent fra Dansk Puljefiskeri, en kunderådgiver fra Udbetaling Danmark og Henning Kjeldsens bankrådgiver i Danske Bank været indkaldt for at afgive vidneforklaringer.

Sagens hovedspørgsmål er fortsat, om Henning Kjeldsen benyttede de øvrige tiltalte som stråmænd til at opnå kontrol over flere kvoter, end loven tillader, eller om han blot har hjulpet unge fiskere på vej med gode råd og økonomisk støtte.

Artiklen er opdateret med oplysninger om, at der er afsat ekstra retsdage frem til midten af november.

FacebookTwitter