Dansk Industri tilfreds med skattepakken

Dansk Industri er positive over for regeringens udspil tirsdag. Men det havde været bedre med en generel nedsættelse af de højeste marginalskatter, mener DI.

Hans Skov Christensen mener, at skattepakken vil skaffe flere folk i arbejde. (Foto: © Lars Helsinghof, Scanpix)

Dansk Industri (DI) er generelt tilfredse med regeringens strategi, der blev fremlagt tirsdag. Kvalitetsreformen og skattepakken vil bidrage til at skaffe mere arbejdskraft, som netop er Danmarks største udfordring, mener DI.

Organisationen havde dog gerne set, at der var sket en generel nedsættelse af de højeste marginalskatter, fastslår Hans Skov Christensen, administrerende direktør i DI.

- Det er en vigtig forudsætning for, at Danmark kan stå godt rustet i den internationale konkurrence om at tiltrække højt uddannet arbejdskraft til Danmark. En nedsættelse af skatteprocenten ville have en endnu større effekt på arbejdsudbuddet end forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget, for dansk økonomis største udfordring vil fremdeles være mangel på arbejdskraft de kommende år. Det begrænser vores muligheder for vækst og lægger en dæmper på udviklingen i vores velfærd, siger Hans Skov Christensen.

Roser planer i kvalitetsreformen

Ifølge Hans Skov Christensen indeholder regeringens strategi for kvalitetsreform af den offentlige sektor nogle fornuftige idéer.

- Den vil bidrage til at skaffe mere arbejdskraft i den offentlige sektor blandt andet ved at sætte ind mod det høje offentlige sygefravær og ved at lægge op til fastholdelse af seniorer og rekruttering af indvandrere. Og med regeringens udspil til en skatteomlægning vil op mod 650.000 danskere på arbejdsmarkedet få en lavere marginalskat. Det betyder, at de vil få flere penge til sig selv ud af en ekstra indsats på jobbet. Det er der god grund til at kvittere for, siger Hans Skov Christensen.