Dansk topadvokat advarede forgæves Skat om milliardsvindel

Skat fik i juni 2015 detaljeret information om formodet svindel med udbytteskat, men de fejlagtige udbetalinger fortsatte.

Formodede svindlere - blandt andre Sanjay Shah - har fået udbetalt 52 millioner kroner om dagen i udbytterefusion mellem den 16. juni, hvor første advarsel kom, og 6. august, hvor pengestrømmen blev stoppet.

Den danske stat kunne formentlig have undgået et tab på 2,6 milliarder kroner, hvis Skat havde forstået alvoren i advarslerne om, at et gigantisk svindelnummer var i gang mod Danmark.

Men på trods af, at skattemyndighederne modtog detaljeret information fra en erfaren dansk topadvokat i den såkaldte udbytteskandale allerede i juni 2015, fortsatte Skat med at udbetale enorme beløb til formodede svindlere, anført af den britiske finansmand Sanjay Shah i mere end 50 dage.

Det afslører mails og interne notater fra Skat, som Politiken og DR Nyheder er kommet i besiddelse af.

Dokumenterne kaster for første gang lys over, hvad der præcist skete i sommeren 2015, da Skat ad to omgange udefra advares om danmarkshistoriens største svindelsag, der fortsat efterforskes af Bagmandspolitiet.

- Det er alvorligt, at der er så mange penge, der er løbet ud af statskassen, fordi Skat har siddet på hænderne i stedet for at lukke hullet, siger professor i Forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing.

Udbytterefusion for milliarder

En insider i London fra kredsen omkring Sanjay Shah, i dag den hovedmistænkte i sagen, forsøger som den allerførste at råbe Skat op om den igangværende formodede svindel.

Det gør insideren via en erfaren advokat fra et københavnsk advokatfirma, som han mødes med i London den 16. juni 2015, mens den formodede svindel mod Skat kører på sit højeste.

De informationer, som insideren overdrager den danske advokat, er så detaljerede, at advokaten allerede fra lufthavnen i London den samme dag ringer til en underdirektør i Skat, der har ansvar for Skats særlige kontrolenhed, Særlig Kontrol. Efterfølgende skriver han:

"Under henvisning til vores telefonsamtale for lidt siden, skal jeg hermed per mail orientere Skat om en formodet svindel vedrørende udbetaling af indeholdt udbytteskat i størrelsesordnen op til 500.000.000 kroner", lyder det i mailen fra advokaten.

Han forklarer også, at den formodede svindel foregår "gennem skuffeselskaber registreret hjemmehørende på en ø ved navn Labuan".

Advokaten oplyser Skat om, at det ifølge hans klient er Sanjay Shah, der står bag fupnummeret.

"Hovedpersonen er angiveligt en mr. Sanjay Shah, som ejer Solo Capital-koncernen, som har selskaber i Storbritannien og Dubai", skriver advokaten i mailen på baggrund af mødet med insideren, der af frygt for sin sikkerhed ønsker at forblive anonym.

Opsigtsvækkende oplysninger

DR Nyheder har vist advokatens mails til to eksperter, der kalder advarslen opsigtvækkende:

- Det er en ekstremt specifik henvendelse, Skat får. Den vidner om, at der er noget helt galt, siger lektor i International Ret ved Syddansk Universitet, Henning Fuglsang Sørensen.

- Det er enormt store beløb, advokaten nævner, og det skal tages seriøst, siger Sten Bønsing.

DR Nyheder har været i kontakt med advokaten, der bekræfter forløbet, men ikke ønsker at få sit navn frem. Af hensyn til den pågældendes status som whistleblower nævner DR Nyheder hverken hans navn eller navnet på det firma, han arbejder for.

På grund af den kommende undersøgelseskommission, der skal kulegrave sagen og undersøge eventuelle ansvarsforhold, ønsker Skat ikke at udtale sig om det konkrete forløb i sommeren 2015. Men af et internt notat fra Skat fremgår det, at man umiddelbart efter henvendelsen fra advokaten sætter en medarbejder på sagen. Medarbejderen er imidlertid ikke i stand til at finde noget:

"Sagen bliver umiddelbart efter modtagelsen tildelt en sagsbehandler i Særlig Kontrol (…) Sagsbehandleren foretager opslag på de 25 selskaber i Captia og Skat Ligning, ligesom der bliver foretaget søgning på internettet (…) Arbejdet med søgning på selskaberne varer frem til 24. juni 2015, uden at selskaberne kan identificeres ud fra de foreliggende oplysninger", står der i notatet.

Efter søgningen bliver sagen tilsyneladende henlagt, uden at man opsøger de medarbejdere, der sidder med refusionerne eller foretager en manuel gennemgang af udbetalingerne. Og det undrer eksperterne:

- Beløbsstørrelsen og det faktum, at den kommer fra en troværdig kilde, bør sætte en screening i gang, så hullet kan lukkes, og sætte udbetalinger i bero, mens der indhentes yderligere dokumentation, siger Sten Bønsing.

- Man sidder med et indtryk af et Skat, der har svært ved at overskue sin egen organisation og sine egne it-systemer. Det medvirker til, at dem, der ikke har pæne hensigter, får mere plads at manøvrere på, siger Henning Fuglsang Sørensen.

Britisk myndighedstip lukker hullet

I slutningen af juli 2015, mere end en måned senere, modtager Skat endnu en advarsel. Denne gang fra de britiske skattemyndigheder, der ligesom advokaten gør opmærksom på, at et kup mod Danmark kan være i gang.

"Efterretninger tyder på, at Solo Capital Partners (..) er involveret i hvidvask i Storbritannien af kriminelt udbytte, der stammer fra skattesvindel i Danmark", skriver de britiske myndigheder blandt andet.

Skat går nu mere systematisk til værks med anmeldelserne og foretager en manuel gennemgang af selskaberne. Det fører til en konstatering af, at der har været foretaget store udbetalinger til flere af de udbyttemodtagere, advokaten nævner i sin række af mails fra juni. Først den 6. august 2015, 50 dage efter den første advarsel, stoppes pengestrømmen.

Uheldigt, mener Henning Fuglsang.

- Jeg kan kun forestille mig, at man som skattemedarbejder i dag kan være ærgerlig over, at man ikke lige fik brugt en halv time mere på kontoret for at tjekke, hvad der var op og ned i den mail, advokaten sendte, lyder det fra lektoren i International Ret.

Ifølge Skat udbetaler man 2,6 milliarder kroner til de formodede svindlere i perioden efter, at den første advarsel 16. juni 2015 er modtaget og frem til, at udbetalingerne endeligt sættes i bero den 6. august 2015. Dermed løber den samlede formodede svindel op i 12,7 milliarder kroner.

Shanjay Shah nægter sig skyldig.