Dansk våbeneksport boomer

Mens store dele af dansk erhvervsliv vånder sig under finanskrisen, er der grund til jubel i den danske forsvarsindustri.

Danmark er leverandør af avancerede missilsystemer til kampfly.

En foreløbig opgørelse fra Udenrigsministeriet viser, at Danmark i 2007 eksporterede våben for næsten halvanden milliard kroner - en stigning på over 50 procent i forhold til året før. Også året før steg eksproten 50 procent, så det er gyldne tider i den danske våbenbranche.

Den danske våbeneksport går især til USA og EU og omfatter blandt andet krigsskibe, elektronisk udstyr, software og ammunition.

Udstyr til F-16-fly

Våbenproducenterne - eller forsvarsindustrien som den kalder sig selv - består af 30-40 virksomheder, deriblandt Århus-virksomheden Terma, der uden at slå meget på tromme for sig selv blandt leverer andet udstyr til de amerikanske F-16-fly.

Termas direktør Jens Maaløe er også formand for hele forsvarsindustrien i Danmark, og han taler om en industri i stærk fremdrift. Terma koncentrerer sig især om amerikanske kunder, og har med stor succes opdyrket en række nichemarkeder.

- Vi er rigtig dygtige til lave beskyttelsesudstyr til fly og at lave radarsystemer som kan spore meget små mål selvom der er høje bølger på havet, siger Jens Maaløe.

Set i det store billede er Danmark en meget lille våbenproducent. Størstedelen af den danske våbeneksport består af leverancer til såkaldt »dual use« - det vil sige produkter, der både kan anvendes til civile og militære formål. Udenrigsministeriet har tidligere anslår, at denne eksport beløber sig til ca. 20 mia. kroner årligt - og tallet er stigende.

Missilsystemer

Men også eksporten af rent militære produkter vokser altså eksplosivt. Danmark er blandt verdens førende indenfor leverancer af avancerede styresystemer til missiler, og er også i front når det gælder udvikling af sensorer og redskaber til kryptering.

Der er dog tale om en industri, som kun nødigt fortæller om sig selv. Sammenholder man det med den store grad af egenkontrol, der præger den danske forsvarsindustris salg til fremmede magter er der grund til bekymring, mener Benjamin Holst, der er stifter af den etiske vagthund, Danwatch. Han peger bl.a. på, at danske virksomheder eksporterer våben til Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater - og dermed forsyner totalitære styrer med våben.

- Vi taler om diktaturer som har meget begrænset ytringsfrihed, ikke har organisationsfrihed og bruger tortur og som i Saudi Arabiens tilfælde stadig pisker menneskler som straf. Hvis danske virksomheder eksporterer til Saudi Arabien så er det også med til at styrke et meget repressivt regime. Og der har virksomhederne og Danmark som land et ansvar, siger Benjamin Holst.

Det er ikke kun den danske forsvarsindustri, der holder kortene tæt til kroppen.

Ifølge Siemon Wezeman, der er leder af en forskningsenhed om våbenhandel ved SIPRI-instituttet i Stockholm er det næsten umuligt at opgøre, hvor stor den globale våbenhandel er. Men at markedet er i vækst over hele verden er der til gengæld ingen tvivl om, siger Siemon Wezeman, der vurderer, at der globalt set sælges våben for over 6000 mia. kr. om året.