Danske Bank køber finsk bank for 30 milliarder kroner

Danske Bank har i dag lagt 30,1 milliarder kroner på bordet og købt alle aktier i den finske bank, Sampo Bank. Danske Bank planlægger en kapitaludvidelse på op til 14 milliarder kroner til at finansiere købet.

Danske Bank har været på storindkøb og købt den finske bank - Sampo Bank - for 30,1 milliarder kroner.

Danske Bank-koncernen har i dag indgået aftale om at købe 100 procent af aktierne i Sampo Bank for 30,1 milliarder kroner kontant.

Det oplyser Danske Bank i en meddelelse til fondsbørsen.

- Investeringen i Finland sker i overensstemmelse med koncernens strategi om at udbrede sin detailbankforretning i Nordeuropa, siger ordførende direktør Peter Straarup og fortsætter.

Understøtter strategi om vækst i Nordeuropa

- Med vores fælles bankkoncept - Danske Banking konceptet - har vi skabt den nødvendige platform for udvidelsen. Sampo Bank er attraktiv for Danske Bank-koncernen, fordi bankens detailbankprofil og struktur matcher Danske Bank samt understøtter vor strategi om yderligere geografisk og risikomæssig spredning. Dertil kommer, at den økonomiske vækst i såvel Finland som Estland, Letland og Litauen ligger over EU-gennemsnittet, hvilket giver os et godt grundlag for fortsat vækst.

I forbindelse med købet planlægger Danske Bank-koncernen at gennemføre et aktieudbud, der forventes at tilføre banken et provenu på op til 14 milliarder kroner.

http://mu.net.dr.dk/admin/programcard/get/?id=urn:dr:mu:programcard:532edddf6187a20a446ce818

Facebook
Twitter