Danske Bank nedlægger 400 stillinger

230 medarbejdere bliver afskediget, oplyser banken.

Danske Bank nedlægger 400 stillinger og afskediger 230 medarbejdere. 120 af stillingerne er danske. (Foto: © Nikolaj Skydsgaard, Scanpix)

Danske Bank nedlægger 400 stillinger og afskediger 230 medarbejdere.

- I dag nedlægger vi 400 stillinger på tværs af koncernen, samtidig med at vi tager en række initiativer, der justerer og forenkler dele af vores organisation. Da det ikke har været muligt at finde andre job til alle berørte medarbejdere, afskediger vi omkring 230, siger Karsten Breum, chef for HR i Danske Bank, i en pressemeddelelse.

120 stillinger i Danmark

I januar fik 2.000 medarbejdere i banken tilbud om at tage en frivillig fratrædelse i koncernen, som i forvejen har indført ansættelsesstop.

- Det er ikke nemt at sige farvel til dygtige og dedikerede medarbejdere, men det er desværre en nødvendig del af vores bestræbelser på at reducere omkostningerne, siger Karsten Breum, chef for HR i Danske Bank.

Men kun 60 ansatte har taget imod tilbuddet om at stoppe i banken, og derfor får 230 medarbejdere nu at vide, at de skal afskediges i Danske Bank, som har 22.000 ansatte, hvoraf 11.000 ifølge det seneste regnskab var ansat i Danmark.

- Det har ikke været muligt at finde andre job i banken til alle berørte medarbejdere. Derfor opsiges omkring 230 medarbejdere på tværs af koncernen.

Af de 230 medarbejdere, der mister jobbet, er cirka 120 ansat i Danmark. Derudover bliver 60 ansatte i Finland og 44 ansatte i Litauen opsagt. Enkelte ansatte i Sverige og Norge mister også jobbet.

Nedlæggelsen af stillinger er en del af den plan, som Danske Bank har fremlagt frem mod 2023, som ud over store nedskæringer i bankens omkostninger lægger op til investeringer i øget digitalisering.

Fordeling af ansatte i Danske Bank

 • Danmark: 10.970

 • Finland: 1.863

 • Sverige: 1.479

 • Norge: 1.155

 • Storbritannien: 1.373

 • Irland: 51

 • Estland: 50

 • Letland: 31

 • Litauen: 3.665

 • Luxembourg: 71

 • Rusland: 21

 • Tyskland: 32

 • Polen: 60

 • USA: 20

 • Indien: 1.181

 • Kina: 4

Kilde: Danske Banks Årsrapport.