Danske Bank skal betale millionbøde for brud på hvidvaskloven

Banken får bøde på 12,5 millioner kroner for ikke at leve op til reglerne om hvidvask.

- I denne sag kan vi konstatere, at Danske Bank ikke var gode nok, siger chefanklager Steen Bechmann Jacobsen fra SØIK. (Foto: Kasper palsnov © Scanpix)

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) kræver, at Danske Bank betaler en bøde på 12,5 millioner kroner for ikke at leve op til reglerne i hvidvaskloven.

Chefanklager Steen Bechmann Jacobsen fra SØIK er tilfreds med afgørelsen.

- Selvom der i denne sag ikke er tale om meget grove overtrædelser af loven, ser vi alligevel en bøde på et ganske markant beløb, når vi sammenligner med lignende strafferetlige afgørelser.

- Det er jeg tilfreds med, for det er et signal om, at bekæmpelse af hvidvask er særdeles vigtigt, siger han i en pressemeddelelse.

Ingen forbindelse til estisk sag

Danske Bank blev sidste år politianmeldt af Finanstilsynet, efter at inspektioner viste, at den danske del af banken ikke levede op til reglerne for overvågning af bestemte transaktioner, skriver SØIK.

Banken havde ifølge anklagemyndigheden ikke godt nok kendskab til, hvem der stod bag transaktionerne, og dermed har Danske Bank ikke levet op til hvidvasklovens bestemmelser.

- Hvis vi skal bekæmpe hvidvaskkriminalitet, kræver det også, at vi får hjælp fra blandt andet bankerne. Den del går fremad, men i denne sag kan vi konstatere, at Danske Bank ikke var gode nok, siger Steen Bechmann Jacobsen.

I øjeblikket undersøges Danske Bank også af Finanstilsynet for sager om muligt hvidvask i bankens filialer i Estland.

Men SØIK afviser, at bøden for brud på hvidvaskloven i bankens danske del har noget med de udenlandske sager at gøre.

Danske Bank vil betale millionbøden uden en retssag, oplyser banken ifølge SØIK.

Sagen kort

  • Finanstilsynet indgav den 21. marts 2016 anmeldelse til SØIK af Danske Bank for en række overtrædelser af den daværende hvidvasklov.

  • Et af punkterne i anmeldelsen handlede Danske Banks håndtering af korrespondentbankforbindelser i relation til hvidvasklovens regler.

  • SØIK har vurderet, at der er grundlag for at rejse et strafferetligt ansvar for overtrædelse af hvidvasklovens § 12, stk. 5 (den nugældende hvidvasklov § 11, stk. 1, nr. 5, jf. til dels § 19, stk. 1), ved ikke at have haft en tilstrækkelig overvågning af transaktioner til og fra kunder, der ikke i forvejen var kunder i Danske Bank.

  • Bødens størrelse er fastsat ud fra en anden dom, hvor en virksomhed tilbød usikrede lån til sine kunder.

  • Af dommen fremgår det, at Østre Landsret ved fastsættelsen af bøden tog udgangspunkt i den besparelse, som firmaet havde haft ved ikke at have den lovpligtige overvågning af kundetransaktionerne.

  • Landsretten udtalte herefter, at bøden for overtrædelse af § 12, stk. 5, som udgangspunkt skulle fastsættes til det dobbelte af den førnævnte besparelse.Kilde: Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK)

Facebook
Twitter