Danske boligadvokater: Alle er vindere i aftale om forsikringskonkurs

Politikerne har aftalt en redningsplan for tusindvis af boligejere, der pludselig står uden forsikring efter konkurs.

Boligejere, der er forsikret gennem husejernes forsikring, som har skader på deres hus, bliver reddet af garantifonden, har politikerne besluttet. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Det er gode nyheder, at der nu ligger en politisk redningsplan for de 26.000 boligejere, der står tilbage med dækningsløse forsikringer og ubetalte erstatninger, efter at deres forsikringsselskab, Gable Insurance, i november drejede nøglen om.

Det mener Jan Schøtt Petersen, der er formand for Dansk Boligadvokater:

- Det her giver en hurtig løsning, og det er meget positivt, for der er mange, der er kommet i klemme i den her konkurs, siger Jan Schøtt Petersen.

Aftalen lægger op til, at de 26.000 danske boligejere bliver reddet af den danske garantifond, på trods af at Husejernes Forsikring, som har solgt forsikringerne for Gable Insurance i Danmark, ikke er medlem af garantifonden, da selskabet har hjemme i Lichtenstein.

- Der har været en brist i loven, fordi det ikke har været muligt for udenlandske forsikringsselskaber at være medlemmer af garantifonden. Det bliver nu muligt, og det er vi meget tilfredse med, siger Jan Schøtt Petersen.

Udenlandske forsikringsselskaber, som opererer på det danske marked får med aftalen mulighed for at tilslutte sig garantifonden. Gør de ikke det, skal det fremover klart fremgå af selskabernes markedsføring.

Jan Schøtt Petersen har selv to klienter, der har skader for 400.000 kroner på deres nyerhvervede boliger. Men da Gable Insurance i november gik konkurs, slap pengene pludselig op.

- Det er vigtigt, at de kunder, der er ramt af den her konkurs, hurtigt sikres, så tilliden til branchen ikke lider et knæk, siger han.

Selv om kunderne hos Husejernes Forsikring altså ikke er dækket af garantifonden, bliver det garantifonden, som betaler for de skader, der ellers skulle ligge hos Gable Insurance.

Dermed skal danskere, der er kunder hos andre forsikringsselskaber i princippet betale for skader, som ligger i det forliste Gable Insurance.

- Der er selvfølgelig et principielt problem i det. Men man må ikke glemme, at i det store billede er det i hele branchens interesse, at der bliver repareret på det her, så man også i fremtiden har tillid til sin forsikring, siger Jan Schøtt Petersen.

Han har svært ved at finde problematiske elementer i aftalen og kalder alle for "vindere i aftalen."