Danske CO2-giganter øger udslip, men slipper for at betale klima-afgifter

Regeringens støttepartier kræver, at største CO2-udledere også skal betale.

Vognlæs med kul til Rockwool-fabrikken ved Hobro. Selskabet anvender i dag hovedsageligt kul i produktionen, men arbejder på at skifte til grøn el. (© DR Nyheder)

De allermest CO2-udledende virksomheder i Danmark er undtaget fra at betale danske klima-afgifter.

Selvom netop de virksomheder alene står for over halvdelen af det samlede CO2-udslip i den danske industri.

Frem til 2030 får hovedparten af de største udledere af CO2 i dansk industri tildelt gratis CO2-kvoter fra EU til at dække deres udslip af drivhusgasser fra kul, gas og olie.

Det fremgår af en opgørelse fra Energistyrelsen, som DR Nyheder har fået aktindsigt i.

Dermed slipper 42 virksomheder som Arla, Rockwool og Aalborg Portland for at betale danske klima-afgifter de næste ti år. Afgifter, som alle små og mellemstore virksomheder i dansk industri ellers skal betale.

Ovne på 1.500 grader

På Rockwools fabrik ved Hobro fremstiller de stenuld til at isolere huse. Og mens de velkendte gule blokke med stenuld er med til at spare på energien i mange huse, anvender Rockwool primært kul til at fremstille materialerne.

- Det tager meget energi at producere stenuld, fordi vi skal smelte sten ved så høje grader, forklarer Bjørn Andersen, direktør for produktion og teknologi i Rockwool.

I ovne, der er 1.500 grader, smeltes stenene, så de bliver til fiber, der bliver spundet som en slags candyfloss og pakket i blokke.

Men produktionen gør Rockwool til den femtemest CO2-udledende virksomheder i Danmark.

- Vi ønsker at frigøre os fra det kul, vi bruger i dag til at smelte vores sten med. Det betyder, at vi gerne vil konvertere til el eller gas over tid, forklarer Bjørn Andersen.

Tornerose-søvn

Før nytår vedtog et bredt flertal i folketinget en klimalov og målet om at nedbringe CO2-udledningen i Danmark med 70 procent frem mod 2030.

Men 42 danske virksomheder er optaget på EU’s undtagelsesliste, fordi de er i brancher med særlig hård konkurrence fra udlandet.

Dermed får de tildelt gratis CO2-kvoter af EU frem til netop 2030. Og de undgår dermed at betale de klima-afgifter, som ellers skal presse virksomheder til at nedbringe deres CO2-udslip.

Og det møder hård kritik fra flere af regeringens støttepartier.

- Det er dybt uholdbart, at de allerstørste udledere ikke betaler. Sådan skal det ikke være. Derfor foreslår vi i Enhedslisten, at man indfører en generel CO2-afgift, sådan at de store virksomheder også skal betale til den grønne omstilling, siger Mai Villadsen, klimaordfører for Enhedslisten.

Også De Radikale vil nu indføre en CO2-afgift, som også skal dække de virksomheder, der får gratis kvoter fra EU.

- Vi vil gerne have, at alle virksomheder betaler for deres egen forurening. Vi kan ikke lade de her virksomheder sove Tornerose-søvn, siger Ida Auken, klimaordfører for De Radikale.

Industrien: Afgift flytter problemet

På fem år har de 42 virksomheder øget deres udledning af drivhusgasser med 25 procent. Og de står nu for over halvdelen af CO2-udledningerne i den danske industri.

Hos Dansk Industri advarer branchedirektør Troels Ranis om, at en CO2-afgift kan få virksomheder til at flytte produktion ud af Danmark.

- Vi skal løse opgaven med den grønne omstilling for de virksomheder, vi har i Danmark. Vi skal ikke have virksomhederne til at flytte deres produktion til et andet sted i verden, hvor vi i virkeligheden bare flytter klimaproblemet, siger Troels Ranis.

Han peger i stedet på, at der vil komme gode forslag fra den række af klimapartnerskaber, som regeringen har nedsat.

- Så der kommer til at ske noget. Jeg er helt sikker på, at virksomhederne er klar til at investere i den grønne omstilling, lyder det fra Dansk Industris branchedirektør.

Genbrugs-uld

På Rockwools danske fabrikker ved Hobro og Vamdrup er CO2-udledningerne på fem år samlet set steget med 36 procent frem til 2018, viser data fra EU Kommissionen.

Men ifølge direktør for produktion og teknologi Bjørn Andersen går det alligevel den rigtig vej. Han forklarer, at stigningen alene skyldes, at Rockwool har øget deres produktion i perioden.

- Hvis man ser på vores CO2 per produceret ton uld, så er det reduceret med næsten 20 procent siden 2010, forklarer Bjørn Andersen.

Virksomheden vil af konkurrencemæssige hensyn ikke oplyse, hvilke tal de baserer deres regnestykke på.

Lige nu arbejder Rockwool på at indsamle gammel isolering fra huse, der er blevet revet ned og genbruge dem.

- Cirka 10 procent af det, vi producerer, er lavet af gammel uld, som vi indsamler fra huse, der er revet ned. Det hjælper os også med at minimere vores miljømæssige fodaftryk i Danmark, siger Bjørn Andersen.

Bjørn Andersen fra Rockwool understreger, at selskabet nedbringer deres CO2 ved blandt andet at genanvende gammel stenuld fra nedrevne huse. (© DR Nyheder)

Vil det ikke være rimeligt, hvis I betalte en CO2-afgift, for den udledning I laver i Danmark?

- Hvis Danmark implementerer sin egen CO2-afgift, ville det betyde, at produkter, der er produceret i Tyskland, men bliver solgt i Danmark, ikke er pålagt samme afgift. Derved ville man bare eksportere CO2- problemet, lyder det fra Rockwools direktør.

Minister: Fælles løsninger

Klimaministeren vil nu se nærmere på forslaget fra støttepartierne.

- Det siger os i hvert fald, at vi ikke bare kan læne os tilbage og lade EU’s kvotehandelssystem klare den her del af udfordringen, siger Dan Jørgensen (S).

- Hvis vi skal have den her del af den tunge industri til at levere mere, så må vi bruge andre virkemidler. Og det er vi gået i gang med. Første skridt er klimapartnerskaber, hvor vi i samarbejde med industrien vil finde løsninger, lyder det fra klimaministeren.

Samtidig vil Dan Jørgensen arbejde for, at EU begrænser antallet af gratis kvoter.

- Det er ikke noget, vi beslutter i Danmark alene. Det er noget, der i givet fald skal revideres i EU.

Penge til grøn omstilling

Christiansborg afviser Enhedslistens ordfører, at en CO2-afgift vil skubbe problemet til udlandet.

Er du ikke bange for, at en afgift på de her virksomheder vil få dem til at flytte produktion til udlandet?

- Det er klart, at vi skal gøre det på en klog måde, så de ikke flytter ud af landet. Men ser man på de her virksomheder i dag, så er det virksomheder med enormt store overskud, der tjener mange penge i Danmark, så jeg er ikke så bekymret for, at de flytter væk, siger Mai Villadsen.

Både Enhedslisten og De Radikale vil bruge en del af statens indtægter fra højere CO2-afgift til at føre tilbage til erhvervslivet som støtte til grøn omstilling.

- Det er ikke rimeligt, at de store udledere har en unfair konkurrencefordel, mens de mindre virksomheder skal betale ved kasse 1. Vi foreslår, at alle skal betale CO2-afgift på lige vilkår, til gengæld skal pengene gå til de virksomheder, som faktisk laver grøn omstilling, mener Mai Villadsen.

Forhandlingerne om en klimaplan starter til foråret.