Danske Regioner: Opsigelse fra protestsygeplejerske er et kampskridt

Under navnet '#kollektivopsigelse' opfordres sygeplejersker på facebook til kollektivt at sige op i dag. Men det kan være ulovligt og føre til bøder.

Luca Pristed er talsperson for den Landsdækkende Styregruppe for Arbejdsnedlæggelser. Han opfordrer sine sygeplejerske-kollegaer til at sige op for at vise deres utilfredshed med løn- og arbejdsforhold i branchen. (Foto: © Jens Dresling)

'#Kollektivopsigelse - Vi siger fra!'

Det er navnet på den Facebookgruppe, hvor en landets sygeplejersker opfordres til kollektivt at sige op. Gruppens administrator Luca Pristed har i dag sat handling bag ordene.

- Jeg har valgt at sige op, fordi jeg ikke længere kan arbejde i et sundhedsvæsen, hvor vi er blevet forsømt og blevet sparet på helt indtil benet, siger Luca Pristed, der er talsperson for styregruppen for den nationale arbejdsnedlæggelse og sygeplejerske på Rigshospitalet – i hvert fald lidt endnu.

Når hans måneds opsigelse er gået, venter arbejdsløsheden. Men han er allerede begyndt at søge sygepleje-jobs i den private sektor.

- Jeg er allerede i gang med at finde et andet arbejde. Og jeg kommer ikke tilbage til det offentlige, før forholdene er bedre, understreger Luca Pristed.

Opsigelsen blev afleveret i morges kort tid efter, Luca Pristed mødte ind klokken 7:30. (Foto: © Luca Pristed)

I morges afleverede han så sin opsigelse, efter flere måneder hvor han sammen med andre sygeplejersker har udtrykt sin utilfredshed med arbejds- og lønforhold gennem ulovlige strejker, uden det har ført til nogen ændringer i forholdene.

Kollektive opsigelser kan være ulovlige

Men hvis den kollektive opsigelse rent faktisk føres ud i livet, så kan det være ulovligt. Det ses nemlig som en overenskomststridig aktion og føre til en dom i arbejdsretten. I sidste ende kan der lande en regning hos den enkelte medarbejder.

Luca Pristed er meget opmærksom på risikoen for, at sygeplejerskerne kan dømmes til at trække sin opsigelse tilbage og pålægges bod.

- Det er spændende, hvad der sker, siger han.

- Det vil være paradoksalt at tvinge offentlige sundhedsmedarbejdere til at blive i noget, der er usundt for dem.

Han nævner samtidigt, at der var en lignende sag i 1995 på Aarhus Universitetshospital. Dengang valgte 232 sygeplejersker at sige op. Arbejdsgiverne valgte at køre en sag mod dem, hvor de blev pålagt at trække opsigelsen tilbage ellers ville de blive pålagt bod.

Alle på nær seks sygeplejersker valgte at trække sin opsigelse tilbage. De blev formentlig aldrig pålagt bod, da der var så få tilbage. Dansk Sygeplejeråd kan i hvert fald ikke dokumentere det.

Danske Regioner: 'Det er et kampskridt'

Arbejdsgiverne i dag er primært regionerne. Den fælles organisation for dem - Danske Regioner - har tænkt sig at følge samme spor, hvis opsigelserne gennemføres.

- Vi betragter kollektive opsigelser som et kampskridt, som vi ikke på forhånd kan vurdere omfanget af, men vi vil naturligvis være opmærksomme på det i forbindelse med opsigelser, der falder i november måned, skriver Danske Regioner i en mail til DR Nyheder.

Rigshospitalet ønsker ikke at udtale sig om Lucas opsigelse, da det er en personalesag. Vi har kontakt til alle fem regioner, men ingen har endnu et overblik over november måneds opsigelser og kan derfor ikke udtale sig om det endnu.

I Dansk Sygeplejeråd forstår man sygeplejerskernes frustration, men tager afstand fra kollektive opsigelser, da den kan være i strid med de arbejdsretlige regler.

Der er altså endnu intet officielt tal på, hvor mange sygeplejersker der har sagt op eller forventes at gøre det.

Luca Pristed er den eneste, DR Nyheder har kontakt med, som gennemfører sin opsigelse. Det har ikke været muligt for DR Nyheder at finde andre, der følger hans eksempel.

Luca Pristed siger selv, han regner med at "nogle tusinde" følger ham, i DR2's program Deadline.

- Vi er simpelthen blevet trukket så langt nu, at sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale siger fra i hobetal.

Ulovlige strejker var ikke nok

Men at manøvren kan vise sig at være ulovlig var altså ikke nok til at holde Luca Pristed fra at sige op. Og det er ikke første gang han tyr til lovstridige træk i sin kamp for bedre løn- og arbejdsforhold.

Så sent som i går afholdt han og over 100 andre sygeplejersker på Rigshospitalet endnu en ulovlig strejke.

Det samme gjorde hundredevis af sygeplejersker andre steder i landet.

Den ulovlige strejke varede en time fra klokken 7:45 mandag morgen. Men det er langt fra første gang sygeplejersker samles til strejke, selvom konflikten officielt blev afsluttet med regeringsindgreb i slutningen af august.

Regeringens indgreb var brænde på bålet for mange sygeplejersker, der nu ikke ser anden udvej, end at lægge sin opsigelse og forlade det offentlige sygeplejefag.

- Efter Mette Frederiksens tale gik jeg ud og opfordrede folk til kollektiv opsigelse og lavede en begivenhed om det. Det er nået ud til mange, men vi kan ikke sige decideret, hvor mange der deltager, siger han.

Rettelse: Af rubrikken fremgik det tidligere: "Danske Regioner advarer: Opsigelse fra protestsygeplejerske er et kampskridt". 'Advarer' er fjernet, da Danske Regioner ikke kan advare. Det skal i stedet afgøres i arbejdsretten.