Danske skove skal sælges

Op til 1500 hektar af statens nåleskove skal sælges, og pengene skal bruges på områder med fredet natur og løvskov tæt på byerne - især i hovedstadsområdet. Regeringen lavede sent i aftes et forlig om salget med Danske Folkeparti og Kristeligt Folkeparti.

Op til 1500 hektar af statens nåleskove skal sælges, og pengeneskal bruges på områder med fredet natur og løvskov tæt på byerne -især i hovedstadsområdet.

Den skov, der skal sælges, er miljømæssigt og rekreativt mindreinteressante, og salget ventes at indbringe mellem 50 og 100 mio.kr.

Det indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Kristeligt Folkepartiforlig om i aftes, og ideen støttes af både DanmarksNaturfredningsforening og de private skovejere.

Samtidig fremlægger de radikale et mere vidtgående forslag om atsælge halvdelen af statens nåleskov - cirka 36.000 hektar - ogbruge de godt to milliarder kroner til genopretning og beskyttelseaf f.eks. løvskov, enge og moser.

Staten ejer en fjerdedel

Staten ejer 109.000 hektar skov, og det er en fjerdedel af landetssamlede skovareal.

Noget skal staten eje af miljømæssige og kulturelle hensyn,andet kan sælges for at skaffe penge til mere miljø.

Miljøminister Hans Christian Schmidt erkender, at det ikke ernoget stort areal, der skal sælges, men mange skolvarealer kansimpelthen ikke sælges, siger han.

Hverken regeringens forlig eller det radikale forslag betyder,at der bliver mindre skov i Danmark eller mindre adgang tilskovene.

//detectBrowser();// 10-11% af Danmarks areal er dækket af skov.Danmarks areal er 43.000 km2, og skovene udgør altså godt 4.300km2, svarende til 445.000 hektar.

25 % af Danmarks skovareal ejes af staten. Det svarer til108.000 hektar.

I Danmark må eksisterende skove ikke ryddes, og alle skove skalifølge loven drives sundt og miljømæssigt forsvarligt.

Man kan læse retningslinierne for forsvarlig drift af skovenehosSkov- og Naturstyrelsen.

Hvem ejer skoven Af de 186.000 ha skovareal, som ejes af detoffentlige, er 108.000 ha skovbevokset. Statsskovene forvaltes afSkov- og Naturstyrelsen.

De statsejede skove er inddelt i fireskovdistrikter:

GL. SKOVEGNE ØST: Består af skovene Kronborg, Falster og Bornholm.Areal: 28.500 ha. GL. SKOVEGNE VEST: Består bl.a. af skovene Silkeborg, Haderslev ogFyn. Areal: 19.000 ha. HEDEDISTRIKTERNE: Består bl.a. af skovene Ulborg, Feldborg ogPalsgård. Areal: 30.100 ha. KLITDISTRIKTERNE: Består bl.a. af skvoene i Nordjylland, Thy ogOxbøl. Areal: 30.000 ha.

Læs mere om statsskovene hosSkov- og Naturstyrelsen.

StatsskoveneDanmarks skove

Facebook
Twitter