Danskerne har rekordstor gæld

Danske familier låner penge som aldrig før og er nu blandt de suverænt mest forgældede i Europa. Danske familier skylder nu det dobbelte af, hvad de tjener. I de fleste andre EU-lande er gælden omkring 115 procent.

De danske familier låner penge som aldrig før og er blandt desuverænt mest forgældede i Europa, skriver dagbladet Børsen.

Ifølge BIS, der er de europæiske nationalbankers centralbank, erhusholdningernes gæld i de fleste EU-lande steget fra 90 procent i1990 til 115 procent af indkomsten i år.

Men ser vi på de danske husholdninger, så er deres gæld stegetfra 150 procent af indkomsten i 1996 til 200 procent sidste år,oplyser Nationalbanken.

Frygter en rentestigning

Den høje danske gældsætning gør danskerne mere sårbare over forrentestigninger, men også personlige ændringer som skilsmisse ogarbejdsløshed kan få stor betydning.

Eksperterne vurderer, at en jævn rentestigning de kommende årikke vil vælte læsset, men kommer der en kraftig og pludseligrentestigning, så kan det godt få alvorlige følger for mangedanskeres økonomi.

Formuestigning uden betydning

Selv om stigningen i danskernes gæld modsvares af en stigning i dedanske boligpriser, så har det ikke den store betydning, vurdererNationalbanken.

- Det ændrer ikke ved boligejernes skrøbelighed over forledighed, skilsmisse og pludselige rentestigninger, sigerkontorchef Jens Lundager fra Nationalbanken.

Til gengæld kan danskerne dog glæde sig over, at rentebyrden erfaldet fra knap ni procent til godt syv procent.

Facebook
Twitter