Danskerne kan se frem til billigere vand efter principiel dom

En dom i Højesteret sparer vandforbrugere 30-40 milliarder kroner over 50 år.

Danskerne vil ikke længere få beskattet deres vandforbrug efter dom i Højesteret. (Foto: Kristian Djurhuus © Scanpix)

En årelang strid mellem Skattestyrelsen og de danske vandselskaber nåede i dag endestationen, da Højesteret fastslog, at vandselskaberne har betalt for meget i Skat.

- Som sportsmand kan jeg godt lide at vinde, så jeg har det rigtigt godt med den her Højesteretsdom, som vi har kæmpet for i ti år, siger Carl-Emil Larsen, der er direktør for Danva, Dansk Vand- og Spildevandsforening.

Dommen betyder, at vandforbrugere over en 50-årig periode ifølge Danva slipper for en samlet regning på mellem 30 og 40 milliarder kroner.

- Men kigger man på den enkelte forbruger på det enkelte år, så er det nogle få hundrede kroner, det formentlig vil dreje sig om. Det er måske ikke store beløb, men man skal også huske, at når vandprisen bliver pålagt skat, så er der en social slagside, fordi alle betaler for deres vand, siger Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomi ved Aalborg Universitet.

Kampen om fradraget

Konflikten bunder i en lov fra 2009, da de kommunale vandselskaber blev omdannet til aktieselskaber. Men loven var ikke afstemt med skattelovgivningen, og så steg vandregningen.

- Det var ikke intentionen, at det skulle blive dyrere, men synspunktet fra Skats side var, at der skulle betales mere, hvilket teknisk set skyldtes, at man ikke skulle afskrive så meget. Der stod man over for hinanden, og så skulle der findes en løsning på det, siger Per Nikolaj Bukh.

Udfordringen har været værdiansættelsen af vandselskaberne faciliteter, som bestemmes ud fra markedsværdien. Men da der ikke handles vandselskaber, er markedsværdien ukendt. Det er uenigheden om værdiansættelsen, som Højesteret nu har taget stilling til.

- Det kommer til at betyde, at de her vandselskaber får et større skattemæssigt fradrag. Det har vi også hele tiden ment, har været ønsket fra politikernes side. Konsekvensen er, at du og jeg ikke kommer til at betale skat via din vandregning, siger Carl-Emil Larsen.

- Med dommen skal forbrugerne ikke betale skat på vandregningen. Hvis staten mangler penge, så må de gøre, som de altid gør og hæve skatten, siger han.

Kan få penge tilbage

Der er forskel på, hvordan de enkelte vandværker har lagt skat på vandet. Men Carl-Emil Larsen regner med, at kunder, som har betalt for meget, nu vil få penge tilbage.

- Vores forventning er, at der, hvor der er betalt for meget, der skal pengene tilbagebetales.

Lige nu ligger 273 sager hos Landsskatteretten i bero, hvor de har ventet på en afgørelse ved Højesteret. Nu skal Skattestyrelsen ind og genvurdere de sager med dagens dom i hånden.

- Der er i dommen givet så klare anvisninger til Skattestyrelsen, at nu skal ind og lave nye værdiansættelser af de 273 vandselskaber og så lave en ny skatteligning med det udgangspunkt, siger Carl-Emil Larsen.

Hvidovre Vand A/S og Hjørring Vand A/S stod bag de to prøvesager, der har været ført af Danva og Danske Vandværker mod Skatteministeriet.